Europski parlament: Odobreni fondovi za zeleniji regionalni razvoj i suradnju

Naglasak na djelovanju u području klime, socijalnim programima i održivom urbanom razvoju

Europski parlament je u srijedu odobrio tri fonda EU-a s ukupnim iznosom od 243 milijarde eura za jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije

Takozvani „kohezijski paket” obuhvaća cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg), Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond, kao i Uredbu o zajedničkim odredbama kojom su uređeni regionalni, kohezijski i socijalni fondovi EU-a u sljedećem sedmogodišnjem razdoblju, izvijestio je Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj. Sve tri uredbe objavit će se u Službenom listu Europske unije 30. lipnja i stupiti na snagu sljedećeg dana.

Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond

U skladu s novom Uredbom o zajedničkim odredbama, Interreg te Regionalni i kohezijski fond bit će obvezni usmjeriti najmanje 30 % svojih sredstava na djelovanje u području klime, kružno gospodarstvo te na ulaganja u održivi rast i radna mjesta. Također, predviđene su i posebne mjere za mala i srednja poduzeća te najudaljenije regije.

S proračunom od 243 milijarde eura (izraženo u cijenama iz 2018.), što je otprilike četvrtina Višegodišenjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2021. - 2027., Regionalni i kohezijski fondovi najveći su financijski alat EU-a. Kako se navodi u priopćenju, u cilju oporavka od pandemije bolesti COVID-19, njihovim sredstvima podupirat će se i kultura, održivi turizam, digitalizacija te povećanje otpornosti sustava javnog zdravstva.

Neće se podupirati ulaganja povezana s nuklearnom energijom ili fosilnim gorivima, uz izuzetak projekata zamjene ugljena prirodnim plinom koji se provode do 31. prosinca 2025.

>>> Pročitajte još >>> EU u okviru ZPP-a pruža potporu klimatski neprihvatljivim praksama

Posebne mjere za najudaljenije regije

Proračun Interrega za razdoblje 2021.–2027. iznosi 8,05 milijardi eura (izraženo u cijenama iz 2018.), što je za 3 % više nego u prethodnom razdoblju, uz ukupnu stopu sufinanciranja od 80 % (85 % za najudaljenije regije). Sredstva, koja su veća za tri posto u odnosu na prethodno razdoblje, osigurana su putem omotnice Fonda za europski regionalni razvoj.

Od tog je iznosa 72,2 % predviđeno za prekograničnu suradnju, dok je za transnacionalnu suradnju predviđeno 18,2 %, za međuregionalnu suradnju 6,1 %, a za suradnju najudaljenijih regija 3,5 % sredstava. Do 20 % sredstava programa Interreg može se dodijeliti malim projektima.

Uredba o zajedničkim odredbama

Tim su propisom utvrđene zajedničke odredbe za Regionalni i kohezijski fond, Fond za pravednu tranziciju, Europski socijalni fond plus i Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu. S ukupnim sredstvima u iznosu od 330 milijardi eura (izraženo u cijenama iz 2018.), instrumenti obuhvaćeni tim propisom zajedno će činiti otprilike trećinu ukupnog proračuna EU-a za razdoblje 2021. – 2027.

Države članice će kao uvjet za dobivanje sredstava EU-a morati poštovati Povelju EU-a o temeljnim pravima, UN-ove ciljeve održivog razvoja i Pariški klimatski sporazum te promicati rodnu ravnopravnost i boriti se protiv diskriminacije.

Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj / Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Novo LIFE programsko razdoblje (LIFE 2021.-2027.)

Program LIFE jedini je financijski instrument Europske unije namijenjen isključivo financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime s ciljem provedbe, poboljšanja i razvoja EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša, prirode i klime kroz sufinanciranje projekata s europskom dodanom vrijednošću.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER