Europska prijestolnica kulture je i najpametniji grad u Hrvatskoj

Grad Rijeka proglašen je najboljim gradom u Hrvatskoj u kategoriji „Smart city / pametni grad“, a Križevci su dobitnik nagrade „Eco city / čist grad“!

Na konferenciji „Održivi gradovi”, koja je u utorak 24. studenog održana u Zagrebu, predstavljeno je istraživanje „Analiza digitalne spremnosti hrvatskih gradova 2020.” u sklopu kojeg je Grad Rijeka proglašen najboljim gradom u Hrvatskoj u kategoriji „Smart city / pametni grad“.

Istraživanje je i ove godine obuhvatilo 20 najvećih hrvatskih gradova, koje je agencija Apsolon za potrebe istraživanja podijelila u tri kate­gorije (veliki, srednji i mali) prema broju stanovnika koji žive u njima (Popis sta­novništva 2011.): Zagreb, Split, Rijeku, Osijek, Zadar, Veliku Goricu, Slavonski Brod, Pulu, Karlovac, Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar, Kaštelu, Samobor, Vinkovce, Koprivnicu, Đakovo i Vukovar. U navedenim gradovima živi ukupno 1.937.497 stanovnika što čini 45,2 % svih građana RH. Analiza je provedena u periodu od 1. si­ječnja do 31. ožujka 2020. godine. Indeks digitalne spremnosti gradova osmišljen je kao složeni indeks sastavljen od pet pojedinačnih indeksa koji su dobiveni ponderiranjem nekolicine kriterija.

 

Ovo je istraživanje donijelo zanimljive uvide u opće karakteristike digitalnih usluga koje gradske uprave nude svojim građanima, a istraživanjem „Analiza digitalne spremnosti hrvatskih gradova 2020.” ujedno je ponuđeno rangiranje gradova i uvid u to kako su gradovi napredovali (ili stagnirali) u odnosu na 2019. te koji je njihov aktualni poredak.

Naime, prošle je godine održana konferencija „Strategija razvoja pametnih gradova” kao priprema za nagradni natječaj i izbor gradova za nagradu „Smart City”. Tada su po prvi put predstavljeni rezultati istraživanja tvrtke Apsolon o digitalnoj spremnosti gradova u Republici Hrvatskoj, kao i metodologija istraživanja koja za jedinice lokalne samouprave daje najrelevantnije rezultate, omogućujući međusobno uspoređivanje, ali i praćenje napretka gradova u vremenskoj perspektivi.

  • Nagradu „Pametni grad / Smart city“ je u ime Grada Rijeke preuzeo riječki gradonačelnik Vojko Obersnel / Foto: Grad Rijeka
Rijeka predvodi i u participaciji građana u odlučivanju - Grad Rijeka je među hrvatskim gradovima i ove godine na prvom mjestu po broju administrativnih postupaka, stupnju njihove digitaliziranosti te relevantnosti i kvaliteti sustava identifikacije i autentifikacije. Također, Rijeka je od velikih gradova najnaprednija prema dostupnosti servisnih informacija na internetskim stranicama grada i dostupnosti i razvijenosti objedinjenih servisa za plaćanje u gradu, a najbolja je i u odnosu na kvantitetu i kvalitetu otvorenih baza podataka, razvijenost prostornih baza podataka (GIS). Među velikim hrvatskim gradovima Rijeka izrazito dominira po uključenosti građana u odlučivanje kroz digitalne platforme i otvorenost proračunskog planiranja (kvaliteta i dostupnost prikaza proračuna, pristupačnost modela uključivanja građana u proračunsko planiranje). Rijeka se ponovno ističe i prema Kompozitnom indeksu koji je sastavljen kao ponderirana kombinacija pet indeksa, a iako u odnosu na prošlu godinu evidentirane promjene u hrvatskim gradovima nisu velike, Rijeka i dalje ostaje predvodnica u kategoriji velikih gradova.

 

Nagrada Smart city

Nagrada „Pametni grad / Smart city“, koju je za 2020. godinu osvojio Grad Rijeka, uzima u obzir pametna, odnosno tehnološki napredna rješenja te učinkovitost i prepoznatljivost pojedinih projekata iz ove domene.

Neki od kriterija koji su u utvrđivanju Smart city standarda bili vrednovani tiču se: Pametne administracije - upotreba tehnologija u samom radu gradskih uprava, e-usluge, e-građani; Greenfield programa - tehnološki inkubatori, poticaji gradova za poduzeća koja se bave ICT tehnologijom; Komunalija - e-računi, ušteda energije kroz pametnu javnu rasvjetu…; Transporta - pametni parking, infrastruktura (semafori, kružni tokovi), javni prijevoz usklađen uporabom tehnologija; Sigurnosti - upotreba tehnologija u sigurnosti građana, otkrivanje/sprečavanje kriminala, javni alarmi; Života zajednice - pametni parkovi, javni WIFI itd.

Eco city / čisti grad

Osim dodijeljenih Smart city nagrada, u Zagrebu je danas predstavljena i Eco city nagrada koja metodološki istražuje sva rješenja koja gradove čine čistim i ekološki prestižnim. Uz realne kriterije posebna pažnja u ovoj se domeni daje originalnosti i učinkovitosti pojedinih rješenja. Za dodjelu ove nagrade objavljuje se pozivni natječaj za gradove.

Neki od kriterija koji se u kontekstu Eco city nagrade razmatraju, su: Upotreba carbon-neutral i obnovljivih izvora energijePoticanje eco-friendly transporta: hodanje, bicikliranje, specifični javni prijevoz, puno uređenih pješačkih zona, biciklističke staze te javni prijevoz koji manje zagađuje (električni, plin...); Kvalitetno upravljanje otpadom: kompostiranje, odvajanje otpada, centri za recikliranje; Obnova urbanih područja koja su ekološki uništena i njihova revitalizacija, poput starih tvornica, starih vojarni...; Potpore lokalnoj poljoprivredi i eko proizvodnji, Rad udruga koje se bave zaštitom okoliša; Zaštita okoliša - gospodarenje otpadom, gospodarenje otpadnim vodama, smanjenje zagađivanja, zaštita bioraznolikosti i krajolika; Usluge unapređenja stanovanja i zajednice - opskrba vodom, ulična rasvjeta, istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti i sl.

Križevci dobitnik eko-nagrade – Osim što su po stopi odvojenog otpada (32,97 % u 2019.) ušli u top 10 gradova u Hrvatskoj, Križevci su svim svojim građanima omogućili spremnike za odvojeno prikupljanje otpada, što je utjecalo i na rast stope odvajanja otpada od 9,81 % na godišnjoj razini. Grad Križevci provodi brojne edukacije o pravilnom odvajanu otpada pri čemu se posebno ističe edukacija djece predškolske dobi. Za potrebe službenih putovanja u križevačkoj gradskoj upravi i komunalnom poduzeću koriste se električna i hibridna vozila, a uskoro će se omogućiti i sustav javnih bicikala. Trenutno je u tijeku javna nabava za ESCO model javne rasvjete kojom bi se 50 posto rasvjete zamijenilo u LED, a prilikom dosadašnjih rekonstrukcija ulica postavljala se energetski učinkovita javna rasvjeta. Realizirana je energetska obnova zgrada dječjih vrtića i osnovnih škola, a u tijeku je rekonstrukcija domova u Carevdaru i Kloštru Vojakovačkom. Križevci se posebno ističu po projektu Križevački sunčani krovovi kroz koji su uključeni i građani, a trenutno se planira postavljenje još nekoliko solarnih elektrana, istražuje se geotermalni potencijal geotermalnog izvora pored grada koji bi se koristio za grijanje javnih zgrada i sl. Grad Križevci želi postati energetski neovisan i klimatski otporan grad te u tim nastojanjima potiče svoje građane. Primjerice, Grad Križevci sufinancira izradu projektne dokumentacije tj. glavnog projekta građanima za postavljanje solarnih elektrana na krovove njihovih kuća. Pokrenuta je i platforma Sudjeluj! Planiraju se i daljnji projekti ozelenjavanja javnih površina, između ostalog i zeleni krov na paviljonu na Strossmayerovom trgu, na javnim se površinama grada sade mlada stabla, a uskoro će početi prvi radovi na uređenju parka u Ulici kralja Tomislava koji će predstavljati zelenu oazu grada.

 

COVID 19 kriza ubrzala procese digitalizacije

Kako je uoči današnje konferencije „Održivi gradovi“ istaknuto, recentna COVID-19 kriza pokazala je kako će digitalizacija gradskih uprava, kao i upravljanja općenito, ostati jedan od ključnih izazova za sve koji upravljaju gradovima.

S jedne strane, digitalizacija gradskih uprava izrazito je kompleksan proces koji zadire u sam način poslovanja javnog sektora, proces koji zahtijeva velika ulaganja u infrastrukturu, IT rješenja i ljude, dakle, jednostavno rečeno: puno vremena, znanja i novca.

S druge strane, građani su digitalno sve pismeniji i sve zahtjevniji kao korisnici gradskih usluga. Ne samo da pokazatelji ukazuju da korištenje interneta i digitalnih sadržaja u RH ne zaostaje za EU, a u nekim segmentima (npr. informiranje na internetu) i nadilazi druge zemlje, nego iskustvo pokazuje da kvalitetne nove digitalne usluge rađaju još veće apetite građana za daljnjim sadržajima.

Primjerice, nakon što je Ministarstvo uprave u travnju 2020. uvelo online uslugu digitalne propusnice za potrebe regulacije kretanja za vrijeme krize, broj korisnika platforme e-Građani porastao je za 25 % u dva tjedna, nasuprot polaganom rastu kroz prethodnih nekoliko godina. Iskoraci prema digitalizaciji i nove navike građana kao konzumenata digitalnih usluga koji su se u krizi dogodili ostat će tu i nakon njezinog završetka.

Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Već 1573 vrtlara javnog prostora sudjeluje u ozelenjavanju i uljepšavanju Beča

U sklopu inicijative „Vrtlarstvo iza ugla” Bečanke i Bečani mogu sudjelovati u održavanju stabala te ozelenjavanju i uljepšavanju manjih javnih zelenih površina u svojim četvrtima. Ovom inicijativom Grad Beč potiče građan(k)e da postanu vrtlari javnog prostora i pruža im besplatne informacije i savjetovanje.

Supetar je prvi hrvatski otočni grad s implementiranim Smart City uslugama

Pokretanjem koncepta e-Usluge Grada Supetra koje građanima omogućavaju nikad jednostavnije primanje i slanje obrazaca i zahtjeva prema Gradskoj upravi, Supetar je postao prvi grad na hrvatskim otocima koji je implementirao navedene usluge, a koje su temeljni dio koncepta Smart City Supetar.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER