Za izgradnju privremenog mobilnog reciklažnog dvorišta postoji prikladnija lokacija

Građani protiv „mobilnog“ reciklažnog dvorišta na adresi Črnomerec 90-94

Stanovnici Črnomerca protive se izgradnji mobilnog reciklažnog dvorišta na zemljištu koje se nalazi u Ulici Črnomerec između kućnih brojeva 90 i 94, a na svoje dopise upućene zagrebačkoj gradskoj upravi ne dobivaju odgovor.

Prenosimo tekst dopisa koji je Hrvoje Frigan, predstavnik suvlasnika stambene zgrade Črnomerec 127 u ime Inicijative građana naselja Črnomerec uputio zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću te čelnim ljudima nadležnih gradskih ureda:

„Poštovani, ovim putem Vas ljubazno podsjećam na situaciju novoizgrađenog "mobilnog" reciklažnog dvorišta na lokaciji u Ulici Črnomerec između kućnih brojeva 90 i 94 te upita od dana 23. rujna na koji nažalost još uvijek nisam zaprimio nikakav pisani odgovor. 

Dozvolite da Vas podsjetim na novonastale okolnosti na spomenutoj lokaciji.

Na k.č. br. 1238 k.o. Črnomerec tzv. Opatičkoj livadi u proteklih je 20 dana izgrađeno je i "postavljeno" tzv. "mobilno" reciklažno dvorište Črnomerec, bez ikakvih dozvola i suglasnosti. Navedeno reciklažno dvorište naziva se mobilnim iako je razvidno da se po svojim dimenzijama i elementima (raspoređeni zasebni (otvoreni) kontejneri i spremnici u velikom broju za svaku kategoriju otpada) radi o tipičnom stacionarnom reciklažnom dvorištu. Tako izvedeno reciklažno dvorište ne zadovoljava zakone i propise niti za stacionarno reciklažno dvorište, a kamoli za mobilno.

Prema Pravilniku o gospodarenju otpadom (81/20) mobilno reciklažno dvorište - mobilna jedinica, je pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine. Nadalje, članak 20. navodi da „utjecaj rada mobilnog reciklažnog dvorišta na okolna zemljišta i zgrade mora biti sveden na najmanju moguću mjeru, a osobito u pogledu neugode koju može uzrokovati buka, prašina i mirisi". Iz izvedenog jasno je vidljivo da je navedena odredba u potpunosti ignorirana prilikom uspostave ovog reciklažnog dvorišta.

Navedena je lokacija apsolutno neadekvatna za takav zahvat u prostoru te u nastavku dajemo samo neke od zakona i propisa koje navedeno reciklažno dvorište ne poštuje odnosno s kojima isto nije usklađeno:

1. Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Neriješena prometna regulacija, vertikalna i horizontalna signalizacija, ulaz preko nogostupa posred autobusne stanice te uz nadstrešnicu iste (navedena autobusna stanica je najbliža stanica osnovnoj školi u blizini te se na istoj nalazi velik broj djece).

2. Zakon o građenju

Radovi izvedbe platoa - nije poznato temeljem koje projektne dokumentacije su isti izvedeni; za pretpostaviti je prema pravilniku o jednostavnim građevinama u kojem slučaju nije potrebna građevinska dozvola. Obzirom da su radovi izvedeni bez gradilišne ploče s pripadajućim informacijama o sudionicima u gradnji i glavnom projektu temeljem kojeg se radovi izvode, isto je onemogućilo bilo kakvu provjeru vrste zahvata i sudionika u gradnji.

Stacionarno reciklažno dvorište zahtijeva građevinsku i uporabnu dozvolu a uporabna dozvola se na navedenoj lokaciji ne može ishoditi zbog prostornog plana.

3. Zakon o prostornom uređenju

Prema Generalnom urbanističkom planu Grada Zagreba, navedena čestica nalazi se u zoni M1 koja označava pretežito stambenu zonu i ne dozvoljava smještaj reciklažnog dvorišta u navedenoj zoni.

4. Zakon o vodama

Frezani asfalt, prema katalogu otpada predstavlja otpad iz grupe 17 03 „mješavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran“ te kako bi se isti koristio kao građevinski materijal potrebno mu je ukinuti status otpada postupkom oporabe R5 sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i to postupkom kako propisuje Pravilni o nusproizvodima  i ukidanju statusa otpada (117/14) za što oporabitelj mora posjedovati odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom. Čak i ako je proveden postupak oporabe (za što nažalost nemamo saznanja zbog tajnosti projekta), isti se ne bi se smio upotrebljavati kao građevni materijal u blizini vodotoka (potok Črnomerec).

5. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Mobilno reciklažno dvorište mora imati Izjavu o sukladnosti - u ovom slučaju samo par kontejnera zatvorenog tipa bi moglo imati valjanu atestnu dokumentaciju, svi ostali postavljeni kontejneri i spremnici nisu i ne mogu biti sastavni dio mobilnog reciklažnog dvorišta pa se analogno tome ni ne smiju nalaziti u sklopu mobilnog reciklažnog dvorišta, a pogotovo ne koristiti za zaprimanje otpada. Sama Podružnica Čistoća (Zagrebački Holding d.o.o.) na svojim web stranicama navodi sljeded opis mobilnog reciklažnog dvorišta:

„Mobilna reciklažna dvorišta su prenosive jedinice, kontejnerskog tipa s mogućnošću otvaranja stranica, u kojima je prostor opremljen opremom za prihvat i skladištenje raznih vrsta predsortiranog otpada. Imaju solarne module koji osiguravaju opskrbu elektrićnom energijom, osobno računalo i vagu unutar kontejnera. Opremljena su sa sanitarnim čvorom, umivaonikom, aparatom  za gašenje požara te ormarićem za  prvu pomoć."

6. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/2020)

  • izvedeno je „mobilno" reciklažno dvorište, ali s većinom elemenata stacionarnog reciklažnog dvorišta, bez zadovoljavanja svih potrebnih uvjeta za stacionarno reciklažno dvorište (prostorni plan, građevinska dozvola, uporabna dozvola, separator ulja i masti za vode koje nastaju na prometno-manipulativnoj površini, podna površina otporna na djelovanje otpada itd.),
  • nepotpuna oznaka upisa u očevidnik reciklažnog dvorišta (REC-20) - nemogućnost identifikacije mobilnog raciklažnog dvorišta i provjera potrebne dokumentacije i što sve ista obuhvaća,
  • utjecaj rada reciklažnog dvorišta na okolno stanovništvo i zgrade u pogledu buke, prašine i mirisa na minimalnu moguću mjeru (sa svih strana oko reciklažnog dvorišta nalaze se stambeni objekti, radno vrijeme od 6:30 do 20:00 sati),
  • nije onemogućen dotok oborinskih voda na otpad,
  • veliki broj (otvorenih) kontejnera i zasebnih spremnika za svaku kategoriju otpada koji su inače upotrebljavaju u stacionarnim reciklažnim dvorištima (za koje vrijede posebni propisi, uvijeti, dozvole itd. koji su već navedeni - prostorni plan, građevinska dozvola, uporabna dozvola itd.).

Još jednom Vas najljubaznije molim odgovore na gore navedena pitanja te da još jednom i to po hitnom postupku preispitate odluku tijela Grada i gradske četvrti Črnomerec da se na Opatičkoj livadi smjesti navedeno reciklažno dvorište.

Smatramo da u naselju postoji puno prikladnija lokacija za izgradnju privremenog mobilnog reciklažnog dvorišta i to na lokaciji stare ciglane.

U očekivanju Vašeg hitnog odgovora, srdačno Vas pozdravljam.

Hrvoje Frigan, Predstavnik suvlasnika stambene zgrade Črnomerec 127 i u ime Inicijative građana naselja Črnomerec"

VEZANE VIJESTI

Građani Črnomerca protiv reciklažnog dvorišta

Stanovnici Črnomerca ovim spontanim okupljanjem žele iskazati svoje nezadovoljstvo izgradnjom mobilnog reciklažnog dvorišta na zemljištu koje se nalazi u Ulici Črnomerec između kućnih brojeva 90 i 94. Okupljanje je najavljeno za subotu 26. rujna u 10 sati, a unatoč najavi lošeg vremena za dolazak je zainteresirano već preko stotinu građana/ka.

Zagreb: Novo radno vrijeme reciklažnih dvorišta

Zbog zaštite zdravlja i sprječavanje širenja zaraze koronavirusom, od četvrtka 19. ožujka 2020. godine, reciklažna i mobilna reciklažna dvorišta na području grada Zagreba imaju novo radno vrijeme.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER