U Medulinu su odlučno rekli „NE“ plastici!

Prva hrvatska jedinica lokalne samuprave koja odbacuje upotrebu plastike za jednokratnu upotrebu

Općina Medulin te njezina trgovačka društva i javne ustanove u svoje poslovanje uvode ekološki prihvatljive materijale i opremu, racionalno korištenje električne energije i ostalih energenata s ciljem smanjenja onečišćenja okoliša, javlja Glas Istre.

Općinsko vijeće Medulina na svojoj sljedećoj koja će se održati u četvrtak, donosi odluku o prestanku korištenja plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu i mjerama za sprječavanje onečišćenja okoliša u upravnim tijelima Općine Medulin te trgovačkim društvima i javnim ustanovama kojima je osnivač. Odluka Općine Medulin temelji se i na smjernicama iz Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš donesene 28. svibnja 2018. godine. Tom će odlukom Općina Medulin postati prva jedinica lokalne samouprave u državi koja je odlučno rekla „ne“ jednokratnoj plastici, rekao je za Glas Istre načelnik Goran Buić.

Prvi koraci na vlastitom primjeru

„Općina Medulin donošenjem ove odluke, uvodi val promjene čineći prve korake na vlastitom primjeru poslovanja. Općina Medulin prepoznala je koliko problem za naš okoliš predstavlja onečišćenje, osobito jednokratnom plastikom te ovom mjerom pokušava dati svoj doprinos u borbi protiv plastike i onečišćenja okoliša. Ovom odlukom donose se konkretne mjere s ciljem posljedičnog poticanja mještana, kao i poslovnih subjekata, na razvijanje svijesti o zaštiti okoliša i konkretnog djelovanja u skladu s time. Sukladno navedenome Općina Medulin, trgovačka društva i javne ustanove čiji je osnivač Općina, će u svoje poslovanje uvesti ekološki prihvatljive materijale i opremu, racionalno će koristiti električnu energiju i ostale energente u cilju smanjenja onečišćenja okoliša“, kaže Goran Buić.

Ova odluka konkretno znači da će se dogoditi zamjena jednokratnih plastičnih čaša sa staklenim ili papirnatim čašama za vodu, kavu i ostala pića te korištenje zamjenskih papirnatih slamki umjesto plastičnih. Također, jednokratni plastični pribor za jelo i plastične žličice za kavu zamijenit će se raspoloživim alternativama koje se izrađuju od prirodnih i biorazgradivih materijala (drvo, papir, vlakna šećerne trske, trske, bamusa i sl.) ili metalnim priborom.

U planu je nabava ekološki prihvatljivog uredskog materijala (reciklirani papir, uredski pribor bez plastike, rokovnici izrađeni od recikliranog papira) te tiskani materijal na recikliranom papiru, zamjena i nabava sredstva za čišćenje, sapuna i drugih kupaonskih sadržaja sa isključivo biološkim sredstvima.

Cristian Bruno Galić – Glas Istre / Ekovjesnik

 

 

VEZANE VIJESTI

Parkovi KBC-a Rijeka oživjeli radom osoba s invaliditetom

KBC Rijeka se o svojim pacijentima ne brine samo pružanjem medicinske skrbi, već kvalitetu njihovog liječenja nastoji povećati i uređenjem zelenih površina, javlja riječki portal Moja Rijeka. Socijalna osjetljivost KBC-a Rijeka ogleda se i u tome što na uređenju zelenih površina uglavnom rade osobe s invaliditetom, koje su na ovaj način dobile priliku za zaposlenje, ali i ono puno važnije – povećanje kvalitete vlastitog života!

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER