U Zagrebu započelo odvojeno prikupljanje biootpada

Uvođenje usluge odvojenog prikupljanja biootpada

Nakon uvođenja javne usluge odvojenog skupljanja otpadnog papira, u ponedjeljak je u dijelu zagrebačkih kućanstava započelo i odvojeno prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada.

Prve spremnike za biootpad u ponedjeljak su dobili građani koji stanuju u obiteljskim kućama u zagrebačkim četvrtima Podsljeme, Brezovica i Maksimir, nakon čega će uslijediti proširenje usluge na cijeli grad Zagreb. Spremnici za biootpad su smeđe boje i označeni su brojem koji odgovara kućnom broju stanara, a uz njih građani dobivaju i letak s informacijama o odvajanju biootpada i uputama što se sve unutra smije, odnosno ne smije baciti.

Navodi se, također, kako odvajanjem biootpada građani razvijaju zdrave ekološke navike, smanjuju količine otpada na odlagalištu, proizvode korisni kompost za zelene površine i utječu na smanjenje emisija stakleničkih plinova i štitimo okoliš.

Što se smije, a što ne smije bacati

Smeđi spremnici za biootpad služe za odvajanje kuhinjskog otpada (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostaci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.), vrtnog ili zelenog otpada (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.) i malih količina ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci).

Građani se upozoravaju kako se u smeđe spremnike ne smiju odlagati ostaci termički obrađene hrane, meso, riba, kosti, koža, mliječni proizvodi, ulja i masti, pepeo, ambalaža (kartonska, staklena, plastična), guma, opasni otpad, obojeni i lakirani drveni otpad, odjeća, opušci i dr.

Jedna vrećica tjedno

Nakon što se spremnici podijele građanima u obiteljskim kućama, uslijedit će njihova podjela i za višestambene objekte koji koriste zajedničke spremnike, pa bi u nekoliko narednih mjeseci novim spremnicima za biootpad trebale biti pokrivene sve gradske četvrti.

Na njihove kućne adrese će se dostaviti i biorazgradive vrećice zapremnine 30 litara, namijenjene za postavljanje u smeđi spremnik i to 26 besplatnih vrećica za polugodišnje razdoblje, odnosno četiri vrećice za jedan mjesec ili po jedna za svaki tjedan. Ukoliko im predviđeni broj vrećica ne bude dovoljan, građani se mole da prije odlaganja u nove smeđe spremnike svoj biootpad stave u biorazgradive ili papirnate vrećice ili da ga umotaju u papir.

Komposteri / Facebook Grad Zagreb

Građani su dužni spremnike čuvati od oštećenja i krađe

Kako ističu iz Zagrebačkog holdinga, građani su dužni koristiti javnu uslugu, omogućiti pristup spremnicima u vrijeme pružanja usluge odvoza i čuvati ih od oštećenja i krađe. Kako su prvi smeđi spremnici podijeljeni kućanstvima u dijelu grada čija većina stanovnika u svojim vrtovima sama izrađuje kompost, nejasno je zašto im uopće trebaju novi spremnici za biootpad, no kako je već ranije navedeno – spremnike moraju dobiti svi.

Biootpad će se odvoziti jednom tjedno, a raspored odvoza po danima već je objavljen na stranicama Čistoće.

Ugovorne kazne

Kao što smo pisali prošle godine, Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu, koja je na snagu stupila dana 8. veljače 2018. godine.

Cjeloviti tekst Odluke dostupan je na ovoj poveznici, a člankom 30. za korisnike usluge predviđeni su sljedeći iznosi ugovornih kazni:

  • ako ne koristi javnu uslugu i ne predaje miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad davatelju usluge iz članka 3. ove odluke, ugovorna kazna iznosi 10.000,00 kuna;
  • ako na svom obračunskom mjestu ne postupa s otpadom na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje, ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada, ugovorna kazna iznosi 5.000,00 kuna;
  • ako se prilikom primopredaje otpada utvrdi da sadržaj u spremniku za biootpad, otpadni papir i karton te otpadnu plastiku i otpadnu metalnu ambalažu, ne odgovara vrsti otpada primopredaja kojeg se obavlja, ugovorna kazna iznosi 3.000,00 kuna.

S.F. / Ekovjesnik

 

 

VEZANE VIJESTI

Zagrebačka Gradska skupština podržala odvoz biootpada u Novsku

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine su na svojoj 20. sjednici u utorak većinom glasova prihvatili prijedlog prema kojem će Grad Zagreb, Grad Novska i Zagrebački centar za gospodarenje otpadom sklopiti Sporazum o suradnji na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada u Novskoj.

Irski primjer poticanja kućnog kompostiranja

Prema nedavnom izvještaju irske udruge za kompostiranje Cré, program edukacije stanovništva i poticanja odvojenog sakupljanja kućnog biootpada u gradu Sligo, više je nego udvostručio količinu i kvalitetu komposta dobivenog od biootpada, a utjecao je i na pravilno prikupljanje otpada.

Zadar je započeo s odvojenim prikupljanjem biootpada

Krajem svibnja zadarska Čistoća podijelila je prve spremnike za biorazgradivi otpad vlasnicima obiteljskih kuća, a prije dva dana započela je s podjelom zajedničkih spremnika za korisnike u stambenim zgradama na Bilom Brigu. Planira se postavljanje oko pet stotina smeđih spremnika, a uskoro će ih dobiti i sve ostale gradske četvrti.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER