Irski primjer poticanja kućnog kompostiranja

Kako se uz podjelu smeđih spremnika za biootpad educira stanovništvo u Irskoj?

Prema nedavnom izvještaju irske udruge za kompostiranje Cré, program edukacije stanovništva i poticanja odvojenog sakupljanja kućnog biootpada u gradu Sligo, više je nego udvostručio količinu i kvalitetu komposta dobivenog od biootpada, a utjecao je i na pravilno prikupljanje otpada.

Edukacija o prednostima kućnog kompostiranja

Nacionalni pilot projekt edukacije Brown Bin (smeđi spremnik), koji je pokrenuo irski ministar za klimatske aktivnosti i okoliš Richard Bruton, najprije je proveden u gradiću Sligo na sjeveru Irske. Cilj ovog pilot projekta bio je otkriti u kojoj će mjeri podjela smeđih spremnika za biootpad i kompostiranje lokalnim kućanstvima te njihova edukacija po principu „od vrata do vrata“ utjecati na količinu i kvalitetu te vrste otpada. Naime, smeđi spremnici namijenjeni isključivo sakupljanju biootpada i spremnici za kućno kompostiranje, prema svim očekivanjima su trebali utjecati na povećanje količine i kvalitete komposta dobivenog od biootpada.

Na kraju jednogodišnjeg programa educiranja stanovništva, količina ove vrste otpada koji se prikuplja u kućanstvima više se nego udvostručila, dok se količina nekompostabilnog materijala (plastika, metali, staklo), ranije nepravilno odložena u smeđim spremnicima za biootpad, istovremeno smanjila s 18 na svega jedan posto.

Po objavi izvještaja, ministar Bruton je izjavio da rezultati ovog programa vrlo jasno pokazuju kako lokalne samouprave jednostavno moraju učiniti nešto više, odnosno educirati stanovništvo te ih potaknuti na razumijevanje problema odvojenog sakupljanja otpada i pravilno korištenje spremnika za biootpad. Naravno, ukoliko ih uistinu žele usmjeriti na pravilno gospodarenje biootpadom te u konačnici utjecati na njegovo smanjenje.

„Ovaj pilot projekt potvrđuje da postoje očite prednosti ispravnog korištenja smeđih kuhinjskih spremnika za biootpad kojim se ujedno identificiraju stvarno potrebne radnje koje bi se mogle koristiti u procesu prihvaćanja ovog programa i u drugim gradovima i sredinama“, dodao je ministar Richard Bruton.

Percy Foster, izvršni direktor udruge Cré – Composting & Anaerobic Digestion Association of Ireland, potvrdio je kako uz adekvatnu edukciju podjela smeđih kuhinjskih spremnika za biootpad i kompostiranje zbrinjavanje kuhinjskog otpada čini znatno jednostavnijim i jasnijim te dodao kako bi ovakav projekt, s obzirom na njegov pozitivan ishod, trebalo provesti i na nacionalnoj razini.

Mali smeđi kuhinjski spremnici za biootpad „Brown bin“

U Irskoj bi svako kućanstvo u naseljima s više od 500 stanovnika trebalo imati i koristiti smeđe spremnike za biootpad, no do sada je uvjeravanje stanovništva u prednosti i korištenje smeđih spremnika za biootpad bio pravi izazov.

Kuhinjski otpad je najčešće vlažan, a ima i neugodan miris, zbog čega ga ljudi nerado zasebno sakupljaju te ga se nastoje čim prije riješiti. Stoga ih je potrebno educirati o prednostima odvojenog sakupljanja i kompostiranja takvog otpada. Naime, odvojenim prikupljanjem i kompostiranjem biootpad se kao kompost nakon procesa kompostiranja ili anaerobne digestije vraća u tlo koje hrani. Ovakav kružni proces može donijeti i ekonomsku korist te doprinijeti borbi protiv klimatskih promjena.

Siobhan Gillen iz Općinskog vijeća Sligo Cityja navodi da edukacija „od vrata do vrata“ nije pokazala samo pozitivne rezultate po pitanju izdvajanja biootpada iz kanti za mješoviti komunalni otpad, već je i omogućila ispravno gospodarenje otpadom u cjelini, bolju kvalitetu recikliranja i smanjenje količine otpada koji se odlaže, čime kućanstva ostvaruju i financijsku korist, odnosno uštedu.

 

 

 

 

Povodom obilježavanja Europskog tjedna za smanjenje otpada 2017. godine, parška gradska uprava je zainteresiranim građanima besplatno dijelila vermikompostere s ciljem poticanja urbanog kompostiranja i smanjenja odlaganja otpada na odlagalištima i to bez neugodnih mirisa uz pomoć vrijednih crvića. Svaki vermikomposter ima dimenziju 39 x 39 x 78 cm i sastoji se od tri sigurno zatvorena odjeljka, a konačan produkt koji daje je kompost, organski ostatak bogat nutrijentima i kao takav idealan dodatak zemlji u vrtlarskim poslovima.

S ciljem pravilnog gospodarenja otpadom u mnogim se europskim zemljama kućanstvima dijele posebno dizajnirani mali kuhinjski smeđi spremnici za kompostiranje, čime postupanje s kuhinjskim otpadom postaje vrlo jednostavan te svima dostupan higijenski postupak.

Barbara Kalebić / Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Zagrebačka Gradska skupština podržala odvoz biootpada u Novsku

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine su na svojoj 20. sjednici u utorak većinom glasova prihvatili prijedlog prema kojem će Grad Zagreb, Grad Novska i Zagrebački centar za gospodarenje otpadom sklopiti Sporazum o suradnji na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada u Novskoj.

Zadar je započeo s odvojenim prikupljanjem biootpada

Krajem svibnja zadarska Čistoća podijelila je prve spremnike za biorazgradivi otpad vlasnicima obiteljskih kuća, a prije dva dana započela je s podjelom zajedničkih spremnika za korisnike u stambenim zgradama na Bilom Brigu. Planira se postavljanje oko pet stotina smeđih spremnika, a uskoro će ih dobiti i sve ostale gradske četvrti.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER