Rezultati pretrage: zapošljavanje

Samobor: Projekt „Mjesto za nas”

Pučko otvoreno učilište Samobor potpisalo je novi projekt financiran sredstvima Europske unije. Vrijednost projekta je 665.250,00 kn za razdoblje od 15 mjeseci.

Plava karta EU-a za visokokvalificirane radnike

Europski parlament podržao je ažuriranje sustava plave karte EU-a čime se žele pojednostaviti procedure i potaknuti visokokvalificirane radnike izvan EU-a koji imaju ponudu za posao da se prijave za program.

Fond za prilagodbu globalizaciji: više pomoći nakon otkaza

Europski parlament zalaže se za prošireni program EU-a o solidarnosti kako bi se pomoglo radnicima otpuštenima kao tehnološki višak ili zbog ekoloških razloga, kao i onima otpuštenima zbog ekonomskih razloga. Novom potporom bi se tim osobama osigurao pristup osposobljavanju i pomoć pri pokretanju vlastitog poslovanja.

Kancerogene tvari na radnom mjestu: bolja zaštita od štetnih tvari

Europski parlament je na popis kancerogena i mutagena koji se koriste na radnom mjestu dodao novih osam tvari, za koje su postavljene granične vrijednosti. Zastupnike posebice brine dizel te žele osigurati bolju zaštitu europskih radnika.

Socijalna zaštita u EU: bolja primjena i viši standardi

Europa je svjetska predvodnica na području socijalne zaštite. Postavljeni su visoki standardi za dobrobit, ravnotežu privatnog i poslovnog života te borbu protiv siromaštva, no Europski parlament sada traži bolju primjenu i više standarde.

EU postaje bolje mjesto za rad

Europski parlament će glasovati o novom zakonodavstvu koje će radnicima osigurati jednaka prava i plaću za vrijeme privremenog rada u drugim zemljama EU

Europass, putovnica za mobilnost građana i građanki EU

Zastupnici će glasovati o reviziji Europasa, odnosno sustava koji olakšava razumijevanje stručnih vještina ljudi diljem EU-a. Namjera je ažurirati digitalnu verziju i alat učiniti dostupnijim.

Program EU za zapošljavanje i socijalne inovacije

Program zapošljavanja i socijalne inovacije (Easi) je instrument financiranja EU-a namijenjen promicanju visoke razine kvalitete i održivosti zapošljavanja

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER