ZEZ: Novim projektima do ušteda energije

Zelena energetska zadruga novim će projektima Varaždincima pomoći dodatno uštedjeti pri potrošnji električne energije

Zelena energetska zadruga, društveno poduzeće koje pomaže građanima i javnom sektoru u prelasku na obnovljive izvore energije, u Gradu Varaždinu će tijekom naredne tri godine testirati inovativne modele energetske učinkovitosti u korištenju obnovljivih izvora energije kroz dva nova projekta u sklopu europskog programa za Istraživanje i inovacije Obzor 2020.

Modeli se temelje na praćenju i poticanju promjene ponašanja potrošača, čime se mogu ostvariti uštede u vlastitoj potrošnji, ali i utjecati na učinkovito korištenje obnovljivih izvora energije. Oba projekta traju od jeseni 2020. do jeseni 2023., a provode se u suradnji s Gradom Varaždinom i lokalnom zajednicom te partnerima iz zemalja Europske unije.

„Obnovljive izvore energije, poput sunčeve, još uvijek ne možemo skladištiti u velikim količinama, čime se smanjuje učinkovitost njihova korištenja. Želimo potaknuti usvajanje navika kod potrošača koje će tome doprinijeti, a kojima će i sami ostvariti uštede. To ćemo postići uz pomoć digitalnih alata, ali i kroz prilike za dodatnu edukaciju o energetskoj učinkovitosti. Projektima ćemo obuhvatiti potrošače unutar rezidencijalnog, industrijskog i tercijarnog sektora, čime nam je cilj djelovati sveobuhvatno u poticanju energetske učinkovitosti na jednoj lokaciji - u ovom slučaju u gradu Varaždinu.”  - objasnila je Lucija Nađ, voditeljica projekata za Hrvatsku iz Zelene energetske zadruge.

Projekt Nudge baziran je na tehnikama potiskivanja, odnosno nudging tehnikama, kojima se ne ograničavaju mogućnosti u potrošnji, a uspješno rade promjene u energetskoj učinkovitosti koje potrošači mogu primijetiti i na svom računu za električnu energiju. Istraživanja u sklopu projekta bit će usmjerena i na kreiranje smjernica za donošenje javnih politika povezanih s poticanjem energetske učinkovitosti.

Projekt ReDream bavit će se energetskom učinkovitošću na razini cijelog elektroenergetskog sustava, pri čemu će u njegovo središte biti stavljen potrošač kako bi se dobio uvid i realni podaci o korištenju električne energije u različitim sektorima. Kroz projekt će se razviti digitalna platforma za povezivanje potrošača na tržištu električne energije. Time će se istraživati uloga potrošača na tržištu, pružiti im se podrška u upravljanju sustavom, omogućiti prilika za uštede te prilika za aktivnije uključivanje u proces energetske tranzicije u Hrvatskoj.

Promjene u ponašanju potrošača će se pratiti i poticati kroz upotrebu pametnih uređaja, tzv. Smart Meter uređaja za kućanstva te kontrolera za podizanje topline ili hlađenje u industrijskim postrojenjima. Ove će uređaje Zelena energetska zadruga osigurati za građane-vlasnike malih sunčanih elektrana i organizacije koje će sudjelovati u istraživanjima u sklopu projekata.

„Postizanje punog potencijala za energetsku tranziciju zahtijeva promjenu paradigme, pronalaženje alternativnih rješenja koja potiču angažman potrošača i koja ih podržavaju u smanjenju potrošnje energije. Kroz ove projekte cilj nam je doprinijeti kreiranju takvih rješenja u Hrvatskoj.”- zaključila je Lucija Nađ iz Zelene energetske zadruge.

Projekti Nudge i ReDream su financirani iz Programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020 Europske unije prema sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava br. 957012 (NUDGE) i br. 957837 (REDREAM).

 

  • Zelena energetska zadruga / Ekovjesnik

 

>>> Pročitajte još >>> Prijeđite na sunčanu stranu!

VEZANE VIJESTI

Plan za klimatske ciljeve do 2030.

Komisija je 17. studenog 2020. pokrenula dva dodatna javna savjetovanja u okviru pripremnog rada na ostvarenju ambicioznog cilja smanjenja emisija do 2030. godine

Kvartovi budućnosti

Zelena energetska zadruga u suradnji s Razvojnim centrom i tehnološkim parkom te Gradom Križevcima dana 13. ožujka 2019. organizira predstavljanje projekta Compile financiranog sredstvima EU iz programa Obzor2020 i nove kampanje grupnog ulaganja u fotonaponsku elektranu.

Križevci: Građani u dva dana prikupili novac za sunčanu knjižnicu!

U drugoj kampanji  „Križevački sunčani krovovi” bilo je potrebno manje od dva dana da građani ulože svoja sredstva za instalaciju sunčane elektrane na krovu gradske knjižnice u Križevcima. Građani su ponovno iskazali iznimno velik interes za ulaganje u projekt za dobrobit lokalne zajednice. 

Križevački sunčani krovovi ponovno sjaje

Nakon uspješno realizirane prve sunčane elektrane putem kampanje grupnog ulaganja, Zelena energetska zadruga je pokrenula novu kampanju u sklopu projekta „Križevački sunčani krovovi”. Ponovno je omogućeno građanima da svojim vlastitim sredstvima financiraju sunčanu elektranu po modelu mikro zajmova.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER