Tri nove zero waste općine u Hrvatskoj

Vođene zero waste načelima, općine u Međimurju dokazuju da se i u Hrvatskoj mogu postizati svjetski rezultati u gospodarenju otpadom

Danas su u Prelogu općine Domašinec, Martijanec i Podturen potpisale službenu „Zero Waste“ strategiju i ušle u društvo Zero Waste Europe gradova i općina s najboljim praksama u Europi.

Navedene općine time su se pridružile postojećim zero waste gradovima i općinama, njih ukupno devet, u uspješnom sustavu PRE-KOM-a koje već nekoliko godina postižu najbolje rezultate u smanjenju, odvojenom prikupljanju, recikliranju i kompostiranju otpada u Hrvatskoj.

„Zero Waste Europe čestita općinama koje su odlučile napraviti ovaj iskorak na korist očuvanja okoliša i kvalitete života građana i građanki. Ponosni smo na uspjeh PRE-KOM-a čija je usluga u 12 jedinica lokalne samouprave dostupna više od 38.000 stanovnika. Svim općinama na raspolaganju smo za stručne savjete, kako bi, po uzoru na oko 400 gradova i općina u Europi, u kratkom roku postigle zacrtane ciljeve“, poručio je Marko Košak iz Zelene akcije, koja je nacionalni koordinator Zero Waste Europe mreže.

Općine Domašinec, Martijanec i Podturen su u Prelogu danas potpisale službenu „Zero Waste“ strategiju / Foto: Zelena akcija

Podsjetimo, Zelena akcija je dala doprinos unapređenju usluge PRE-KOM-a izradom studije s preporukama po načelu najboljih ekološko-ekonomsko-socijalnih praksi. Navedene smjernice PRE-KOM provodi u djelo od 2015. godine te je ubrzo postao vodeće komunalno poduzeće u Hrvatskoj s prosječnom stopom recikliranja od 56 % 2018. godine (dok je na razini Hrvatske to 24 %) i odlaganjem tek 79 kg miješanog otpada po stanovniku godišnje (hrvatski prosjek je 315 kg) u 11 jedinica lokalne samouprave.

Jedinice lokalne samouprave u sustavu PRE-KOM-a su u kratkom roku podigle postotke odvojenog prikupljanja otpada sa 10-20 % na 50-60 % te hrabro koračaju ka 70 % do 2020. godine, što je cilj koji Hrvatska ima do 2030. godine. Prema podacima HAOP-a za 2017. godinu, među 10 najuspješnijih općina u odvojenom prikupljanju otpada u Hrvatskoj čak 6 ih je u sastavu PRE-KOM-a. Najbolje rezultate u 2017. godini ostvario je Prelog sa 55,9 % odvojenog prikupljanja, a preliminarni rezultati za 2018. ukazuju na dodatan napredak - Prelog odvaja 60,78 %, a Belica čak 65,68 % otpada, najviše u Hrvatskoj.

„Kada smo 2015. radili preporuke za unaprjeđenje sustava PRE-KOM-a, vjerovali smo da će općine u Međimurju vođene zero waste načelima ubrzo dokazati da se i u Hrvatskoj mogu postići svjetski rezultati. Njihov uspjeh velik je udarac brojnim skupinama koje su godinama plasirale teze da se ne može i kočile razvoj sustava zbog interesa u poslovanju sa smećem. Trebalo je hrabrosti za koračanje u smjeru suprotnom od većine mjesta u Hrvatskoj i štetne nacionalne politike te stoga iskrene čestitke PRE-KOM-u”, dodao je Košak.

Foto: Zelena akcija

Segementi uspješnog sustava u 12 jedinica lokalne samouprave - Grad Prelog i općine Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava, Kotoriba, Belica, Dekanovec, Domašinec, Podturen i Martijanec, a kojima danas upravlja PRE-KOM, uključuju odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu, intenzivnu edukaciju svih dobnih skupina i pravedan sustav naplate s brojnim popustima za različite skupine kućanstva. Također, PRE-KOM je izgradio kompletnu infrastruturu za obradu otpada na lokalnoj razini koja uključuje reciklažno dvorište, sortirnicu, kompostanu i prvi centar za ponovnu uporabu u Hrvatskoj. Uz to, sustav kontrole sa žutim i crvenim kartonima te nedavno pokrenut projekt prikupljanja otpadnog jestivog ulja, pokazatelji su da PRE-KOM inovativnim idejama kontinuirano nastoji unaprijediti uslugu zbrinjavanja komunalnog otpada.

Rezultati uspješnog sustava, osim u visokim postocima recikliranja i malim količinama odloženog otpada, vide se i u količinama zbrinutog korisnog otpada koje iznose više od 4,5 milijuna kilograma godišnje. Tvrtka PRE-KOM pozitivno posluje i ulaže ostvarene prihode u poboljšanje kvalitete usluge, zapošljavanje radnika i radnica te smanjenje cijene usluge za građane i građanke. Stoga se s pravom može pohvaliti liderskom pozicijom u održivom gospodarenju otpadom u Hrvatskoj.

„Kada bismo ovaj sustav preslikali na ostatak Hrvatske, vrlo brzo bismo s europskog začelja po recikliranju i kvaliteti života skočili među najuspješnije zemlje Europe. PRE-KOM je postao uzor kojeg počinje kopirati sve veći broj mjesta u Hrvatskoj koje pozivamo da potpišu ‘Zero waste 2020’ strategiju, zacrtaju ambiciozne ciljeve te se priključe društvu najuspješnijih gradova i općina u Europi”, zaključio je Košak.

Zelena akcija / Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Razvrstaj.me za ljepšu i čišću Hrvatsku

Aplikacija Razvrstaj.me Plus je verzija besplatne Razvrstaj.me aplikacije, prilagođena području pojedinog grada ili općine koja između ostalog sadrži dodatne mogućnosti kao što su: potpuna baza podataka sa svim vrstama otpada (više od 750 pojmova) prilagođena lokalnom sustavu odvojenog sakupljanja otpada, prikaz rasporeda odvoza otpada, lokacije i radno vrijeme reciklažnih dvorišta, prikaz lokacija zelenih otoka, itd.

U Parizu se uvodi prva zero waste ulica

Pariška gradska uprava odlučna je u borbi protiv otpada te godišnju količinu otpada od 410 kg po stanovniku nastoji smanjiti brojnim mjerama u sklopu provođenja svog novog klimatskog plana. Uvođenjem eksperimentalne zero waste ulice količina otpada se planira smanjiti za 10 % ili oko 50 kg godišnje po stanovniku Pariza.

Prelog je sa stopom oporabe od gotovo 60 posto među najboljima u Hrvatskoj

Otpad se u Prelogu odvojeno prikuplja već deset godina, a danas ga razvrstava i svako kućanstvo u tom međimurskom gradu. U žute spremnike odlaže se PET ambalaža, plavi spremnici su namijenjeni za papir, smeđi za biootpad, a u crne se odlaže sav ostali miješani komunalni otpad – ili smeće kako ga u Prelogu zovu, sve ono što se ne može oporabiti.

Glazbeni festivali i koncerti mogu postati pozornice održivosti

Pri okupljanju mnoštva ljudi uvijek postoji velika vjerojatnost stvaranja velike količine otpada i štetnog utjecaja na okoliš. Kako održivost u današnje vrijeme postaje sve važnija i organizatori glazbenih festivala i koncertnih događanja sve više vode brigu o zaštiti okoliša. Od posjetitelja koncerata i fanova preko izvođača do organizatora, svatko igra važnu ulogu u postizanju istog održivog cilja.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER