1,76 milijardi kuna za „Projekt Rijeka“

Projektom će biti zahvaćeno područje riječke aglomeracije - Rijeke, Kastva, Viškova, Čavla i Jelenja

U Rijeci su danas popisani ugovori o dodjeli bespovratnih europskih sredstava i financiranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, vrijednog više od 1,76 milijardi kuna i jednog od najvećih projekata vodno-komunalne infrastrukture na području Republike Hrvatske.

Realizacijom projekta na području riječke aglomeracije, odnosno Rijeke, Kastva, Viškova, Čavla i Jelenja, postići će se najviši europske standardi u upravljanju komunalnim otpadnim vodama, povećat će se stupanj zaštite izvorišta pitke vode i smanjiti onečišćenje mora te osigurati dobro stanje voda i zaštita vodnih, i o vodi ovisnih, ekosustava.

Riječ je o tri ugovora kojima se utvrđuje vrijednost projekta, način financiranja i najviši iznos bespovratnih europskih sredstava koja se dodjeljuju za realizaciju te međusobna prava i obveze svake ugovorne strane u provedbi ovog velikog i složenog projekta.

Ugovore su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike dr.sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda mr.sc. Zoran Đuroković, gradonačelnik Grada Rijeke mr.sc. Vojko Obersnel i direktor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Andrej Marochini.

Vrijednost ovoga projekta (s PDV-om) je 2.201.954.328,00 kuna. Ukupni prihvatljivi troškovi su 1.761.563.462,00 kuna, od čega bespovratna sredstva Europske unije kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. iznose 1.256.548.480,00 kuna, što predstavlja 71,33 % prihvatljivih troškova.

Preostali dio u visini od 505.014.982,00 kn, odnosno 28,67 %, osigurat će se iz nacionalnih sredstava za sufinanciranje troškova projekta, pri čemu Republika Hrvatska putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode osiguravaju isti iznos novčanih sredstava, svaki po 185.163.743,00 kn, dok će preostalih gotovo 134,7 milijuna kuna nacionalnih sredstava osigurati KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita.

Opsežnost projekta

Osigurana novčana sredstva bit će uložena u izgradnju novog pročišćivača otpadnih voda na Delti, visokog drugog stupnja pročišćavanja s biološkom obradom otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more te obradom mulja do sadržaja od minimalno 90 % suhe tvari. Uređaj će imati kapacitet pročišćavanja za opterećenje od 200.000 stanovnika.

Također, sredstvima će se financirati gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 126 crpnih stanica, s istovremenim izvođenjem radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe. Na ovaj način projektom je predviđeno povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje otpadnih voda, optimizacija i poboljšanje funkcioniranja postojećeg sustava javne odvodnje. Priključenost stanovništva aglomeracije Rijeka na javnu kanalizaciju povećat će se sa 68 % na oko 92 % do 2023. godine. Predviđeno je i rješavanje problema s priključenjem onih objekata, kako novoizgrađenih tako i postojećih, koji su ispod razine kanalizacijskog kolektora. Za njihovo priključenje na javni sustav odvodnje predviđena je dobava velikog broja (2.514) malih lokalnih internih crpnih stanica, za što je također predviđeno sufinanciranje iz fondova Europske unije.

Istovremeno s radovima na sustavu javne odvodnje zamijenit će se dijelovi sustava javne vodoopskrbe kojima će se također postići smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu za oko 8 % koji su i danas u prihvatljivim granicama i značajno su ispod razine prosječnih stvarnih gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Hrvatskoj.

Realizacija projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, obuhvaća ukupno 120 projekata po podsustavima, i predviđena je u razdoblju od 2019. godine kroz 66 mjeseci.

Do kraja 2023. godine, kada je predviđen završetak radova, izgradit će se više od 19 km novih gravitacijskih kolektora, 2,5 km novih tlačnih cjevovoda, 126 crpnih stanica, 20 kišnih preljeva, 12 retencijskih bazena i 3 separatora. Također bit će rekonstruirano gotovo 10 km postojećih vodoopskrbnih cjevovoda.

Gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel kazao je kako je Rijeka u samom vrhu povlačenja sredstava iz europskih fondova za kapitalne projekte. „Ključ našeg uspjeha je pravovremeno planiranje i puno posla na pripremi kvalitetne dokumentacije. Ovog, za Rijeku, Primorsko-goransku županiju, pa i za Hrvatsku jednog od najvažnijeg i najvećeg projekta, ne bi bilo bez izvrsne suradnje s Hrvatskim vodama i Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te zajedničkog rada gradskih stručnih službi i suradnje s Komunalnim društvom Vododvod i kanalizacija”, izjavio je Vojko Obersnel.

Na području grada Rijeke radovi će se izvoditi u oko 200-tinjak ulica na oko 82 kilometara kanalizacije i oko 31 kilometar vodovoda. Zahvati na vodno-komunalnoj infrastrukturi bit će u gradu Kastvu izvedeni na oko 23 km kanalizacije i 9 km vodovoda, u općini Viškovo na oko 41 km kanalizacije i 19 km vodovoda, u općini Čavle na oko 28 km kanalizacije i 17 km vodovoda te u općini Jelenje na oko 44 km kanalizacije i 24 km vodovoda.

Dinamika realizacije projekta

S ovim se projektom započelo još tijekom 2010. godine izradom studijsko-projektne dokumentacije ekonomske i tehničke opravdanosti zahvata na vodno-komunalnoj infrastrukturi kao i ciljem usklađivanja s Okvirnom direktivom o vodama, direktivama o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i o kvaliteti vode za kupanje.

Kako je tijekom potpisa ugovora rekao ministar dr.sc. Tomislav Ćorić, ovaj poslije Pelješkog mosta najveći infrastrukturni projekt u Hrvatskoj kreće već idućeg tjedna prethodnom raspravom i objavama natječaja. Točna dinamika realizacije svakog pojedinog dijela projekta bit će poznata po završetku postupka nabave i ugovaranja izvođenja radova.

„Iza nas je ogroman posao, a ispred nas su novi izazovi u čemu angažirano i aktivno trebaju sudjelovati svi dionici. Voda je prepoznatljiv znak Rijeke, a realizacijom ovoga projekta ćemo odgovorno i racionalno gospodariti njom“, naglasio je Andrej Marochini, direktor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

„Držim izuzetno važnim naglasiti kako će se realizacijom ovoga projekta priključenost  na javni sustav odvodnje povećati sa 78,33 % na 93,79 %, a vodni gubici bit će smanjeni sa sadašnjih 30 % na 23 %“, rekao je ministar Tomislav Ćorić.

“Veseli me što smo potpisali i odobrili 30- ti, ujedno i najveći projekt aglomeracije u Republici Hrvatskoj, a cilj ovoga projekta je zaštititi Jadransko more”, kazao je Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda.

Valja napomenuti i da je KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. u četvrtak 12. srpnja 2018. godine dobio suglasnost Gradskog vijeća Grada Rijeke za kreditno zaduženje za nacionalna sredstva u ovom projektu. Riječ je o kreditu kod Erste&Steiermarkische bank d.d., kao poslovne banke putem koje Hrvatska banka za obnovu i razvitak vrši kreditiranje po programu Infrastruktura.

Iznos kredita je 134.687.000,00 kn, krajnji rok korištenja 31.12.2023., a rok otplate 15 godina po isteku roka korištenja. Ovaj kredit će se otplaćivati iz dijela cijene za razvoj gradova i općina uključenih u projekt. Jedinice lokalnih samouprava na čijem području će se realizirati ovaj projekt sklopile su Ugovor o partnerstvu kojim su ujedno izrazile i spremnost za preuzimanje obaveza KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. u slučaju njegove nemogućnosti izvršenja.

Grad Rijeka / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Podcjenjujemo li količinu mikroplastike u oceanima?

Nakon što je nedavno otkrivena dosad najviša razina mikroplastike na morskom dnu, novo istraživanje pokazuje da u oceanima može biti daleko više mikroplastike nego što je prvotno procijenjeno.

Na riječke ulice stižu pametni solarni spremnici za otpad

Komunalno društvo Čistoća Rijeka predstavilo je nove Bigbelly pametne solarne spremnike za odvojeno prikupljanje otpada. Od ukupno 12 novih kompleta spremnika, sedam će biti postavljeno u Rijeci te po jedan u Kostreni, Jelenju, Čavlima, Klani i Kastvu.

Mjere Grada Rijeke protiv širenja koronavirusa

Do 14. travnja odgađaju se sve manifestacije u organizaciji Grada Rijeke, ustanova u kulturi Grada Rijeke i Doma mladih, kao i program Europske prijestolnice kulture, a sportska događanja odvijat će se bez publike. Datum 14. travnja vezan je uz prijedlog Stožera civilne zaštite PGŽ kojim je od Stožera civilne zaštite RH zatraženo da se od 16. ožujka do 14. travnja obustavi rad dječjih vrtića, škola i fakulteta u Primorsko-goranskoj županiji. 

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER