Europski građanski panel raspravlja o energetskoj učinkovitosti

Platforma za građanski angažman je prostor za sudjelovanje građana u raspravama i oblikovanju politika EU-a

U Bruxellesu ovog vikenda 150 nasumično odabranih građana iz cijele Europe raspravlja o poteškoćama i prednostima energetske učinkovitosti. Traži se njihovo mišljenje o tome kako poboljšati energetsku učinkovitost i postići više s manje energije u svakodnevnom životu. Njihove ideje pomoći će u osiguravanju prelaska na čistu energiju uz što niže troškove i što veće koristi za sve.

Europska komisija je 23. veljače pokrenula novi Europski građanski panel (European Citizens' Panel) na kojem ovog vikenda sudjeluje 150 nasumično odabranih građana i građanki iz svih 27 država članica EU-a i raspravlja o prednostima i izazovima povećanja energetske učinkovitosti.

Ušteda energije odigrala je ključnu ulogu u rješavanju energetske krize i važna je komponenta Europskog zelenog plana, kao i EU plana za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. Prva rasprava o energetskoj učinkovitosti predstavlja tek početak budućih rasprava o mnogim drugim temama. Tijekom tri vikenda građani će formulirati preporuke koje će utjecati na buduće politike EU-a, a uključit će se u preporuku Komisije o načelu „Energetska učinkovitost na prvom mjestu” („Energy Efficiency First“) koja će biti upućena državama članicama, priopćila je Europska komisija.

Panel će biti nadopunjen novom Platformom za građanski angažman (Citizens' Engagement Platform), lako dostupnom internetskom platformom koja svim građanima EU-a omogućuje da se pridruže raspravi. Svi građani EU-a moći će dijeliti svoje ideje o temama od posebne važnosti za EU i razmjenjivati ih s drugima, i to na sva 24 službena jezika EU-a. Plenarne sjednice Panela europskih građana prenosit će se putem platforme 23. i 25. veljače, dok će ostali paneli uslijediti tijekom 2024. godine.

Europski građanski panel i nova internetska platforma namijenjeni su snažnijem uključivanju građana u kreiranje politike EU-a te potaknuti Konferencijom o budućnosti Europe koja je provedena kroz niz rasprava i omogućila građanima diljem EU-a da podijele svoje ideje i pomognu u oblikovanju naše zajedničke budućnosti. Paneli sudionicima omogućuju zajednički rad u grupama od 12 osoba i na plenarnim sjednicama, a podršku im pružaju stručnjaci koji im osiguravaju sve potrebne podatke. Sudionici su odabrani nasumično na način da odražavaju sociodemografski sastav EU-a (razina obrazovanja, zemljopisni položaj i zanimanje) te ravnopravnu zastupljenost žena i muškaraca, dok mladi u dobi od 16 do 25 godina predstavljati trećinu ukupnog broja.

Platforma za građanski angažman ključni je dio novog sustava uključivanja građana EU-a i nastavlja se na portal Europske komisije „Have Your Say“ („Recite svoje mišljenje“) za savjetovanje s građanima, čime se ispunjava obvezu naknadne komunikacije nakon Konferencije o budućnosti Europe.

Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

HAPIH i EFSA najavili edukacijsku kampanju „SAFE2EAT“

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) najavile su početak edukacijske kampanje kojoj je cilj povećati informiranost potrošača o sigurnosti hrane i potaknuti ih da kritički promišljaju o onome što jedu. Kampanjom se želi ojačati povjerenje potrošača u EU sustav sigurnosti hrane, koji jamči da je hrana u Hrvatskoj i cijeloj Europskoj uniji sigurna za konzumaciju.

Opravdava li hitnost klimatskih akcija građanski neposluh?

Gotovo 400 svjetskih znanstvenika podržalo je prosvjede klimatskih aktivista koji su se prošle jeseni proširili cijelim svijetom kako bi se upozorilo na klimatsku i ekološku katastrofu koja prijeti cijelom čovječanstvu. Znanstvenici su tada naglasili kako nam neuspjeh u borbi protiv klimatske krize može nanijeti „neizrecivu patnju“ te su mnogi od njih opravdali mirne prosvjede i građanski neposluh čiji je cilj prisiljavanje svjetskih vlada i političara na poduzimanje hitnih klimatskih akcija.

Nove preporuke Europske komisije za modernizaciju zgrada

Europska komisija je u petak objavila niz preporuka o modernizaciji zgrada, navodeći kako države članice trebaju implementirati revidirane aspekte modernizacija zgrada iz Direktive o energetskim svojstvima zgrada (EPBD) 2018/844 u nacionalno zakonodavstvo.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER