Konstituirano Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Rijeka za novo financijsko razdoblje

Na sjednici održanoj u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke konstituirano Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine

Partnersko vijeće je savjetodavno tijelo s ciljem sudjelovanja u pripremi, izradi i praćenju provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine, utvrđivanja prioriteta razvoja te predlaganja strateških projekata bitnih za razvoj Urbane aglomeracije Rijeka.

Partnersko vijeće se sastoji od 28 članova koji su imenovani iz reda predstavnika gradova i općina, članova Urbane aglomeracije Rijeka, kao i predstavnika Primorsko-goranske županije, regionalnog koordinatora, gospodarskog i civilnog sektora te znanstveno-obrazovnih institucija.

Na konstituirajućoj sjednici članovi su među sobom birali predsjednika i zamjenika predsjednika Partnerskog vijeća. Za predsjednika Partnerskog vijeća izabran je Vedran Kružić, ravnatelj Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije, a za njegovu zamjenicu Tajana Jukić Neznanović, predstavnica Grada Rijeke.

U skladu sa Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine, Partnersko vijeće je na svojoj prvoj sjednici donijelo i poslovnik o radu kojim uređuje osnivanje, sastav, djelokrug, način rada i druga pitanja od značaja za svoj rad.

Urbana Aglomeracija Rijeka osnovana je 2015. godine, a u njen sastav ušlo je deset  gradova i općina: Rijeka, Kastav, Kraljevica, Opatija, Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga i Viškovo.

Glavni cilj osnivanja Urbane aglomeracije je korištenje sredstava europskih fondova kroz Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) koji je Europska unija uvela s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.

Članove Partnerskog vijeća pozdravio je i riječki gradonačelnik Marko Filipović istaknuvši kako su članovi Urbane aglomeracije Rijeka do kroz otvorenu i intenzivnu suradnju do 2020. godine uspjeli ugovoriti čak 24 projekta, vrijednosti veće od 573 milijuna kuna. Dokaz uspješne suradnje su projekti, koji su nam do sada donijeli 32 nova autobusa, otvaranje tri poduzetnička inkubatora, zajedničko ulaganje u 13 lokacija kulturne baštine i njihovo stavljanje u funkciju turizma, početak ulaganja u obnovu sustava toplinarstva, ulaganja u poslovne zone, projekte sa aktivnostima i prostorima za djecu, mlade i ranjive skupine te obnovu 6000 m2 zapuštenih industrijskih prostora u kompleksu Benčić.

  • Proširena Urbana aglomeracija Rijeka za razdoblje od 2021. - 2027.

Nakon proširenja u prosincu 2021. godine, Urbanoj aglomeraciji Rijeka pridružili su se Bakar, Matulji, Jelenje i Omišalj te tako u novom financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine Urbanu aglomeraciju Rijeka čini ukupno 14 jedinica lokalne samouprave.

„Danas urbanu aglomeraciju čini 14 jedinica lokalne samouprave, koje će ponovno biti partneri u izradi nove strategije razvoja za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine i, uvjeren sam da će se i ovoga puta realizirati strateški, integrirani projekti koji odgovaraju razvojnim potrebama i pridonose kvaliteti života građana Urbane aglomeracije Rijeka“, kazao je riječki gradonačelnik Marko Filipović.

Nakon konstituirajuće sjednice Partnerskog vijeća, tvrtka Apsolon strategija održala je radionicu vezanu za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka, čiji je glavni cilj definirati ključne razvojne potrebe i potencijale Urbane aglomeracije Rijeka. Tijekom radionice razgovaralo se i o viziji razvoja, ključnim prioritetima i ciljevima koji se žele ostvariti. Istovjetna radionica danas je održana  i za članove Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka, kojeg čine gradonačelnici i načelnici uključenih općina i gradova.

Radionice su dio postupka izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka, a s ciljem stvaranja preduvjeta za osiguravanje pristupa sredstvima EU fondova namijenjenim Integriranim teritorijalnim ulaganjima.

Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Ustrojena proširena Urbana aglomeracija Rijeka za razdoblje od 2021. - 2027.

Urbanu aglomeraciju Rijeka u narednom financijskom razdoblju će, pored gradova Rijeke, Kastva, Kraljevice te Opatije i općina Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga te Viškovo, činiti i nove članice – Grad Bakar te općine Matulji, Jelenje i Omišalj, dakle sveukupno 14 jedinica lokalne samouprave.

Potpisan Sporazum o suradnji članica Urbane aglomeracije Rijeka

Načelnici i gradonačelnici 14 općina i gradova koji čine Urbanu aglomeraciju Rijeka potpisali su u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke Sporazum o suradnji tijekom izrade i provedbe strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER