Potpisan Sporazum o suradnji članica Urbane aglomeracije Rijeka

14 gradova i općina Urbane aglomeracije Rijeka potpisalo Sporazum o suradnji u novom financijskom razdoblju

Načelnici i gradonačelnici 14 općina i gradova koji čine Urbanu aglomeraciju Rijeka potpisali su u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke Sporazum o suradnji tijekom izrade i provedbe strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine.

Cilj izrade Strategije je definiranje zajedničkih smjerova razvoja, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja te olakšavanje provedbe zajedničkih projekata Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine.

 

Prisutnima su se obratili gradonačelnik Rijeke Marko Filipović, pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke te čelnik posredničkog tijela za Integrirana teritorijalna ulaganja Grada Rijeke Srđan Škunca, gradonačelnik Kastva Matej Mostarac i načelnik Općine Jelenje Robert Marčelja.

Pozdravljajući potpisnike Sporazuma, posebice nove članove Grad Bakar te općine Jelenje, Matulji i Omišalj, riječki gradonačelnik Marko Filipović je naglasio kako je mu je drago što su se pridružili Aglomeraciji „jer zajedno smo jači i uspješniji, što će najviše osjetiti stanovnici našega područja u narednom razdoblju.“

„Koliko je naša Aglomeracija bila uspješna u proteklom razdoblju najbolje pokazuju brojke – čak 12 projekta čija je realizacija u tijeku ukupne vrijednosti projekata u visini od 547 milijuna kuna, od čega je odobreno sufinanciranje bespovratnim sredstvima u iznosu većem od 327 milijuna kuna! Uz ovih 12 ITU projekata svakako je potrebno istaknuti još dodatnih 12 ugovorenih projekata u operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali za koje je odobreno još 23 milijuna kuna bespovratnih sredstava. U narednome periodu, kao što znate, očekuje nas puno rada, najprije na izradi Strategije, a potom na praćenju njezine provedbe, odnosno na pripremi i realizaciji projekata“, rekao je riječki gradonačelnik Marko Filipović.

Čelnik Integriranih teritorijalnih ulaganja, Srđan Škunca, kazao je kako je Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke 2017. godine, u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem ustrojena je Direkcija za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) koja obavlja poslove Posredničkog tijela za provedbu i implementaciju mehanizma ITU na području UAR. „Sklopljen je i ugovor Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT. Osim Direkcije, za provedbu mehanizma ITU, u Uredu Grada uspostavljena je i Služba za koordinaciju poslova Urbane aglomeracije Rijeka. Ovim je proširenjem Urbana aglomeracija Rijeka dobila na neki način prirodnije granice“, kazao je Srđan Škunca te dodao kako se u proteklih pet godina postiglo puno: „Steklo se iskustvo, unaprijedio ljudski potencijal, prijavama na natječaje i provođenjem projekata steklo veliko znanje i postigla dobra učinkovitost koja će dobro poslužiti za period pred nama.“

Pozdravne riječi uputili su i Matej Mostarac, gradonačelnik Kastva, u ime starih članova te načelnik Općine Jelenje Robert Marčelja, u ime novih članova. Sporazum su potpisali gradonačelnici gradova Rijeke, Kastva, Kraljevice, Opatije i Bakra te i načelnici općina Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga, Viškovo, Matulji, Jelenje i Omišalj.

Podsjetimo, Urbana aglomeracija Rijeka osnovana je Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 21. rujna 2015. godine, a u njen je sastav ušlo 10 jedinica lokalne samouprave: gradovi Rijeka, Kastav, Kraljevica i Opatija te općine Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga i Viškovo. Odlukom ministrice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od 17. prosinca 2021. godine u sastav Urbane aglomeracije priključili su se Grad Bakar te općine Matulji, Jelenje i Omišalj.

Naime, prema novim Smjernicama nadležnog ministarstva za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., gradovi koji su do trenutka njihovog donošenja uspostavili svoja urbana područja imali su mogućnost zadržati postojeći obuhvat iii uspostaviti nova urbana područja. U skladu sa Smjernicama Grad Rijeka je predložio izmjenu obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. te dostavio odluke i pozitivna mišljenja gradskih i općinskih vijeća novopredloženih općina i gradova za ulazak u njezin sastav.

U financijskom razdoblju 2014.-2020. kroz ovaj je mehanizam za 12 projekata na području Urbane aglomeracije Rijeka ukupne vrijednosti projekata u visini od 547 milijuna kuna, čija je realizacija u tijeku, odobreno sufinanciranje bespovratnim sredstvima u iznosu većem od 327 milijuna kuna.

Članice Urbane aglomeracije Rijeka potpisale su Sporazum o suradnji tijekom izrade i provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027.godine. Za predsjednika Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka 2021.-2027. godine izabran je riječki gradonačelnik Marko Filipović, a za zamjenika gradonačelnik Kastva Matej Mostarac. Ujedno je i donesen poslovnik o radu Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka 2021.- 2027. godine.

Pročelnik zavoda za informatičku djelatnost Željko Jurić predstavio je Digitalnu transformaciju Urbane aglomeracije Rijeka, pojasnivši prilike i prijedloge za period do 2027. godine.

Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Ustrojena proširena Urbana aglomeracija Rijeka za razdoblje od 2021. - 2027.

Urbanu aglomeraciju Rijeka u narednom financijskom razdoblju će, pored gradova Rijeke, Kastva, Kraljevice te Opatije i općina Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga te Viškovo, činiti i nove članice – Grad Bakar te općine Matulji, Jelenje i Omišalj, dakle sveukupno 14 jedinica lokalne samouprave.

Od 1. srpnja 2022. u Rijeci poskupljuje odvoz miješanog komunalnog otpada

Nepromijenjivi dio cijene minimalne javne usluge prikupljanja komunalnog otpada ranije je utvrđen te za korisnike iz kategorije kućanstvo iznosi 54,91 kn bez PDV-a, a za korisnike koji nisu kućanstva 154,53 kn bez PDV-a. Nove cijene odnose se na promjenjivi dio cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada koja će za kućanstva poskupjeti od sedam do više od 60 posto, ovisno od broja članova kućanstva.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER