Ovog tjedna održava se dvodnevni skup »Gradovi, klima i promet«

Dvodnevno događanje posvećeno gradovima, klimi i prometu

Grad Zagreb, koordinator mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa, domaćin je dvodnevnog hibridnog događanja posvećenog temi klime u gradovima, s naglaskom na nove politike EU-a, mogućnosti financiranja projekata i ublažavanja negativnog utjecaja prometa. Skup zajedno organiziraju ODRAZ / Tajništvo mreže i Grad Zagreb.

Događanje počinje u četvrtak 17. ožujka godišnjom skupštinom mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE. Riječ je o mreži za održivu urbanu mobilnost u gradovima koja trenutno okuplja preko 207 članova, od toga 73 grada, iz šest zemalja te je najaktivnija europska mreža CIVINET.

Cilj mreže je prijenos znanja i dobrih praksi te osmišljavanje zajedničkih projekata kojima će se financirati buduće aktivnosti održivog prometa i bolje mobilnosti. Od početka prošle godine, ulogu koordinatora Mreže je preuzeo Grad Zagreb za razdoblje 2021. - 2024., nastavljajući uspješan rad prethodnih koordinatora - gradova Ljubljane i Rijeke. Skup će otvoriti Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba i predsjednik Političkog odbora Mreže.

Nakon Skupštine, slijedi predstavljanje i razgovor o novim politikama EU-a i izvorima financiranja projekata održive i klimatski neutralne mobilnosti. Lidija Pavić-Rogošić iz ODRAZ-a (Tajništvo mreže) i Mateusz Szymanski iz Europskog gospodarskog i socijalnog odbora predstavit će nove javne politike održive urbane mobilnosti za EU i zapadni Balkan. Zatim će Goran Momčilović iz tvrke Apsolon sudionike informirati o nekim od novih izvora financiranja projekata u području mobilnosti, kao i usporedbi postojećih i novih programa uz primjere dosad provedenih projekata. Nadalje, Petra Grgasović pobliže će sudionicima skupa predstaviti prilike za gradove i industriju u 2022. i 2023. godini koje pruža EIT Urban Mobility Hub, europska inicijativa za budućnost gradske mobilnosti.

Kraj prvog dana završit će panel raspravom „Nove politike EU-a i izvori financiranja – mogućnosti za gradove”.

U panelu će sudjelovati:

  • Dejan Crnek, zamjenik gradonačelnika, Grad Ljubljana
  • Damir Šoštarić, ravnatelj Uprave za EU fondove i strateško planiranje, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH
  • Klara Danilović, tajnica Odbora za urbanizam, izgradnju i stanovanje; Stalna konferencija gradova i opština, Srbija
  • Ivan Ivanković, pomoćnik pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje - Sektor za energiju i klimu, Grad Zagreb
  • Petra Grgasović, REGEA, koordinatorica EIT Urban Mobility Hub-a Hrvatska

Drugog dana, 18. ožujka, održat će se okrugli stol „Gradovi i klima – što se može učiniti za ublažavanje klimatskih promjena u gradovima uzrokovanih motoriziranim prometom” u sklopu kojeg će se predstaviti projekt CLIMASUM - Ublažavanje klimatskih promjena putem održive urbane mobilnosti te analiza spremnosti hrvatskih gradova na zelenu (energetsku) tranziciju, istraživanje kojim je tvrka Apsolon obuhvatila 20 najvećih gradova u Hrvatskoj. Navest će se i primjeri dobre prakse iz Poreča, Rijeke, Maribora i Zagreba. Uvodičar u temu okruglog stola je Mladen Maradin s Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu s velikim iskustvom i znanjem u području klimatologije, s posebnim naglaskom na urbanu klimatologiju.

Za kraj bogatog programa, za sve sudionike organizirana je vožnja novootvorenom sljemenskom žičarom uz stručno vodstvo.

Program uživo održat će se u prostoru Zagrebačkog inovacijskog centra (Zagrebački velesajam, Avenija Dubrovnik 15), a možete ga pratiti i putem platforme Zoom, i to 17. ožujka ovdje i 18. ožujka ovdje.

Dvodnevno događanje predstavlja dio aktivnosti projekta CLIMASUM o kojem više možete doznati ovdje. Projekt dio je Europske klimatske inicijative (EUKI) njemačkog Saveznog ministarstva za okoliš, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost (BMU).

Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Dvodnevno događanje posvećeno gradovima, klimi i prometu

ODRAZ, tajništvo mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE i Grad Zagreb, koordinator Mreže organiziraju dvodnevno hibridno događanje posvećeno temi klime u gradovima, s naglaskom na nove politike EU-a, mogućnosti financiranja projekata i ublažavanja negativnog utjecaja prometa.

Sudjelujte na webinaru „Klima i mobilnost"

Naglasak webinara je na javnim prostorima ugodnijima za život u kontekstu ublažavanja posljedica klimatskih promjena uz održivu mobilnost i kvalitetno prometno prostorno planiranje u koje su uključeni i građani.

Sigurnost nemotoriziranog prometa i planiranje održive mobilnosti

Kako se promet planira u Švicarskoj? Zaostaje li Hrvatska za zapadnom Europom u planiranju održivog prometa? Znači li više biciklista i pješaka na ulicama i više nesreća? Odgovore na ta i ostala pitanja možete dobiti na stručnom skupu pod nazivom „Sigurnost nemotoriziranog prometa i planiranje održive mobilnosti“.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER