Riječka Čistoća uvodi sustav prikupljanja otpada „od vrata do vrata“

Korisnici koji žive u višestambenim zgradama koristit će jedan ili više zajedničkih spremnika kojima će pristup (putem ključa / kartice) imati samo stanari kojima su spremnici namijenjeni

KD Čistoća Rijeka izradila je edukativno-informativni spot s ciljem edukacije i informiranja građana o uvođenju novog individualiziranog sustava prikupljanja otpada. Uvođenjem sustava prikupljanja otpada „od vrata do vrata“, svi se spremnici, osim onih za staklo i tekstil, povlače s javnih površina.

Nakon nadogradnje sustava na području riječkog prstena, KD Čistoća nastavlja nadogradnju i unaprjeđenje sustava prikupljanja otpada i u Rijeci gdje se sukcesivno uvodi individualizirani sustav prikupljanja otpada „od vrata do vrata“. Tako će se svim korisnicima dodijeliti vlastiti spremnici za otpad, čime će se osigurati kontrola nad vlastitim otpadom, spriječiti neovlašteno korištenje spremnika, a očekuje se i povećanje količina odvojeno prikupljenih vrijednih vrsta otpada.

S obzirom na složenost procesa uvođenja novog sustava, cilj je edukativno-informativnog spota krajnjim korisnicima predstaviti način na koji će se odvijati novi individualizirani sustav prikupljanjanja otpada „od vrata do vrata“ te što će on za njih predstavljati.

Individualizacija sustava prikupljanja otpada provedena je u osam jedinica lokalne samouprave u kojima KD Čistoća gospodari otpadom (gradovi Bakar, Kastav i Kraljevica te općine Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo), a od travnja 2021. sukcesivno se, po mjesnim odborima, provodi i na području Grada Rijeke.

Individualizacija sustava se provodi na različite načine, ovisno o tome radi li se o obiteljskim kućama ili o višestambenim zgradama. Tako su korisnicima u obiteljskim kućama bez naknade dodijeljeni individualni spremnici za otpad odgovarajućeg volumena koje su između dvaju pražnjenja smješteni na za to prikladno mjesto unutar dvorišta obiteljske kuće. Kućanstva su opremljena s tri spremnika, zelenim za miješani (preostali) komunalni otpad, plavim za papir te žutim spremnikom za plastiku, metal i višeslojnu ambalažu. Korisnici, osim spremnika, imaju i točne termine pražnjenja zaduženih spremnika, kao i rutu prolaska vozila KD Čistoća kojem se spremnici predaju na pražnjenje. U riječkoj Čistoći pritom naglašavaju da korisnici samostalno odlučuju o broju pražnjenja spremnika, što znači da pravilnom odvajanjem vrijednih vrsta otpada sami utječu i na visinu mjesečnog računa.

Korisnici koji žive u višestambenim zgradama koristit će jedan ili više zajedničkih spremnika kojima će pristup (putem ključa / kartice) imati samo stanari kojima su spremnici namijenjeni.

Za svaku višestambenu zgradu, sukladno broju korisnika i broju članova pojedinih kućanstava, određen je potreban volumen spremnika za otpad i broj odvoza. Pristup spremnicima je omogućen samo korisnicima zgrada kojima su spremnici namijenjeni pa se u skladu s konkretnom situacijom na terenu odabire i optimalan način pružanja usluge za svaku višestambenu zgradu, što znači lokaciju, tip spremnika kao i način zaštite od neovlaštenog korištenja.

U Čistoći napominju kako se uvođenjem individualiziranog sustava prikupljanja otpada „od vrata do vrata“ svi spremnici, osim onih za staklo i tekstil, povlače s javnih površina.

„Ovo unapređenje sustava gospodarenja otpadom, osim što građanima omogućava upravljanje vlastitim otpadom, očekivano potiče značajan rast količina i kvalitetu odvojeno prikupljenih vrijednih vrsta otpada. Kako je cijeli proces implementacije novog sustava prikupljanja otpada složen, tako zahtijeva i mnogo edukacije, suradnje i razumijevanja svih dionika sustava", poručuju iz riječke Čistoće.

Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER