Riječka Čistoća dijeli zelene spremnike na području Općine Viškovo

Poziv za preuzimanje individualnog zelenog spremnika za miješani komunalni otpad na području Općine Viškovo

Na području Općine Viškovo počinje nadogradnja sustava za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, a individualni zeleni spremnici dijelit će se korisnicima bez naknade.

Kako se navodi na stranicama KD Čistoća Rijeka, korisnici će biti  pravovremeno obaviješteni o početku korištenja dodijeljenog zelenog spremnika, a s obzirom na naplatu odvoza miješanog komunalnog otpada, korisnici će moći utjecati na količinu predanog otpada izdvajanjem vrijednih vrsta otpada (papir i karton, staklo te metalna, plastična i višeslojna ambalaža) u plavi, narančasti i žuti spremnik za odvojeno prikupljanje otpada koji se nalaze na javnim površinama.

Individualni zeleni spremnici će se za kućanstva dodjeljivati prema kriteriju broja članova pojedinog kućanstva: od 60 litara za kućanstva do 1 člana, od 80 litara za kućanstva s 2 člana, od 120 litara za kućanstva od 3 do 4 člana, od 240 litara za kućanstva od 5 i više članova. Individualni zeleni spremnici se dodjeljuju isključivo obračunskim mjestima s maksimalno 4 kućanstva. Višestambeni objekti s 5 i više kućanstava bit će naknadno obaviješteni o dodjeli zajedničkog spremnika za pojedino obračunsko mjesto.

Za pravne i fizičke osobe – obrtnike te ostale korisnike izvan kategorije „kućanstva“, individualni zeleni spremnici dodjeljivat će se sukladno vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i površini poslovnog prostora.

Zeleni spremnik se preuzima bez naknade na lokaciji saniranog odlagališta neopasnog otpada Viševac, Kapiti BB, Viškovo (od kružnog raskrižja kod Plodina prema novoj cesti).

Kućanstva ga mogu preuzeti od ponedjeljka do petka od 10.00 do 17.00 sati, a subotom od 08.00 do 13.00 sati, prema sljedećem rasporedu:

  • od 14.12. do 19.12. naselje Marinići (Marinići, Straža)

  • od 21.12. do 26.12. naselje Marinići (Bezjaki, Blažići, Draga, Lučinići, Mučići, Petrci, Plasi, Stupari, Štefani, Trampov Breg, Turkovo)

  • od 28.12. do 02.01. naselje Marčelji (Benaši, Garići, Ilovca, Klići, Marčelji,  Mavri, Melišća, Pogled, Vršak, Vrtače)

  • od 04.01. do 09.01. naselje Kosi (Ferenci, Kosi) i naselje Sroki (Donji Sroki, Gornji Sroki, Kulići, Pešćićići, Valjani)

  • od 11.01. do 16.01. naselje Mladenići (Biškupi, Brtuni, Bujki, Mladenići, Trtni) i naselje Saršoni (Benčani, Globići, Lučići, Marićeva Draga, Ronjgi,  Saršoni, Skvažići, Zorzići)

  • od 18.01. do 23.01. naselje Viškovo (Brnasi, Donji Jugi, Dovičići, Furićevo, Gornji Jugi, Juraši, Kapiti, Milohni, Široli, Viškovo, Vozišće)

Pravne i fizičke osobe – obrtnici te ostali korisnici izvan kategorije „kućanstva“ spremnike mogu preuzeti na istoj lokaciji, ali u razdoblju od 14.12.2020. do 23.01.2021. godine, i to od ponedjeljka do petka od 10.00 do 17.00 sati, a subotom od 08.00 do 13.00 sati.

Naravno, preuzimanje zelenih spremnika neće biti moguće na dane blagdana 25. i 26. prosinca 2020. te 1. i 6. siječnja 2021. Za preuzimanje zelenog spremnika potrebno je ponijeti ispunjeni kupon (za kućanstva je dostupan ovdje, a za pravne i fizičke osobe – obrtnike uz obvezno donošenje pečata poslovnog subjekta ovdje).

Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER