Grad Osijek započinje sanaciju odlagališta Sarvaš

Projekt sanacije vrijedan je više od 70 milijuna kuna

Nakon što su uspješno sanirana odlagališta otpada Filipovica i Nemetin, Grad Osijek uz pomoć europskih i nacionalnih sredstava, započinje sanaciju i trećeg, najvećeg i financijski najvrjednijeg odlagališta na svom području – onog u Sarvašu.

Projekt sanacije zatvorenog odlagališta komunalnog otpada Sarvaš, vrijedan više od 70 milijuna kuna, predstavljen je krajem prošlog tjedna u Osijeku. Sanacija će se sufinancirati bespovratnim sredstvima iz EU Kohezijskog fonda u iznosu od 60 milijuna kuna. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će projekt sufinancirati iznosom od 7 milijuna kuna, dok udio Grada Osijeka iznosi 3,5 milijuna kuna.

„Ovo je naša obveza prema Planu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj do 2022. godine, ali je u skladu i s obvezama koje Hrvatska ima kao članica EU. Bitno je da sve predviđene projekte završimo jer da smo probili rokove, sve ovo što smo realizirali kroz EU fondove, u konačnici bi se moralo financirati iz gradskog proračuna“, kazao je zamjenik osječkog gradonačelnika Boris Piližota.

  • Slijeva nadesno: zamjenik osječkog gradonačelnika Boris Piližota, načelnica Sektora za EU fondove Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Maja Feketić i državni tajnik Ministarstva gospodarstva i zaštite okoliša Mile Horvat / Foto: Grad Osijek

Dodao je kako ovakvi projekti vode k zaokruživanju ekološki održivog sustava gospodarenja otpadom u Osijeku te podsjetio kako je Osijek već uspostavio sustav odvajanja otpada na kućnom pragu te na tri reciklažna dvorišta, dok je četvrto u pripremi.

„Imamo i odlagalište za građevinski materijal, koje kao jedinica lokalne samouprave nismo po zakonu dužni imati. Mislim da smo dokazali da smo po pitanju gospodarenja otpadom u Hrvatskoj u samom vrhu“, dodao je Piližota.

To je potvrdila i načelnica Sektora za EU fondove Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Maja Feketić, te napomenula kako je Fond pri jačanju sustava gospodarenja otpadom u Osijeku bio stručna i financijska podrška.

„Izgradili ste reciklažna dvorišta, sanirali ste Filipovicu i Nemetin, evo sada ćete i Sarvaš, dobili ste 32 tisuće spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i kontinuirano radite na edukaciji građana. Fond je u tome bio stručna i financijska podrška, vjerujem da ćemo i ovaj projekt uspješno završiti“, rekla je Feketić.

Osijek svakako prednjači među velikim hrvatskim gradovima te je 2019. godine dosegao stopu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada od 28,67 %

Državni tajnik Ministarstva gospodarstva i zaštite okoliša Mile Horvat istaknuo je da je Osijek među hrvatskim gradovima otišao najdalje u politici gospodarenja otpadom po postotku odvojenog prikupljanja otpada, ali i po infrastrukturnim objektima, poput reciklažnih dvorišta i saniranih odlagališta. Napomenuo je kako je sljedeći korak početak izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom ,,Orlovnjak”, čime bi se trebao zaokružiti sustav gospodarenja otpadom na ovom području.

Kako ističu u Gradu Osijeku, radovi sanacije odlagališta u Sarvašu obuhvaćaju iskop i premještanje dijela otpada, preoblikovanje otpada prema projektom definiranoj geometriji, izgradnju obodnog nasipa za obranu od plavnih voda, prekrivanje preoblikovanog otpada završnim prekrivnim sustavom, izgradnju pasivnog sustava otplinjavanja, izgradnju sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, izgradnju internih makadamskih prometnica, izgradnju ograde oko prostora odlagališta i ulaznih vrata, te krajobrazno uređenje prostora odlagališta.

Odlagalište Sarvaš se koristilo od 1968. do 1989. godine kada je na površini od otprilike 12 hektara odloženo 1,34 milijuna kubika komunalnog otpada s područja Osijeka. Sanacijom odlagališta, Grad Osijek doprinijet će zaštiti podzemnih i površinskih voda, smanjenju emisije stakleničkih plinova te zaštiti i očuvanju prirodnog okoliša i ljudskoga zdravlja, ističu u osječkoj gradskoj upravi. Rok za završetak radova je 18 mjeseci, odnosno do kraja 2022. godine.

Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Osijek nadograđuje sustav gospodarenja otpadom

Osijek je prvi grad u Hrvatskoj u kojem kreće isporuka novih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada: 15.500 spremnika za plastiku i 16.100 spremnika za biootpad koji će se isporučiti u nekoliko navrata.

Izgradnja dva nova reciklažna dvorišta u Osijeku

Zamjenik osječkog gradonačelnika Boris Piližota i predsjednik Uprave Osijek-Koteksa Zoran Škorić prošlog su tjedna u prostorijama Gradske uprave potpisali Ugovor o izgradnji dva nova reciklažna dvorišta na području grada Osijeka, u vrijednosti 6,7 milijuna kuna s PDV-om.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER