Završena energetska obnova zgrade OŠ Zvonka Cara u Crikvenici

Školski objekt je nakon energetske obnove prešao u energetski razred A

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske sufinanciralo je energetsku obnovu zgrade Osnovne škole Zvonko Car u Crikvenici, koju je Grad Crikvenica prijavio na natječaj za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.

Jedan od strateških prioriteta Europske unije je energetska učinkovitost. Smanjenje emisija C02 i povećanje energetske učinkovitosti nastoji se postići putem europskog zakonodavstva, međusektorskom suradnjom, povezivanjem međunarodnih, nacionalnih i regionalnih dionika, EU projektima. U Hrvatskoj kao u i cijeloj Europskoj uniji gotovo 50 % konačne potrošnje energije upotrebljava se za grijanje i hlađenje, od čega 80 % u zgradama. Grad Crikvenica je na vrijeme prepoznala važnost navedenoga te se kao jedna od prvih jedinica lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji uključio u reduciranje emisije štetnih plinova i usporavanje klimatskih promjena, a sve kroz ključni sektor - energetiku.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske sufinanciralo je energetsku obnovu zgrade Osnovne škole Zvonko Car, koju je Grad Crikvenica prijavio na natječaj za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Ugovor o dodjeli  bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. potpisan je 19. travnja 2019.godine, a potpisali su ga tadašnji direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i gradonačelnik Grada Crikvenice Damir Rukavina.

Sukladno potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ukupni prihvatljivi troškovi projekta energetske obnove Osnovne škole Zvonko Car iznose 6.818.987,40 kuna od čega je 2.180.492,20 tisuća kuna bespovratnih. Osim spomenutog ugovora bespovratna sredstva su za predmetnu investiciju odobrena i od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH, i to u najvišem iznosu od 3.879.093,28 kuna.

S radovima se započelo u svibnju 2020.godine, a završeni su u siječnju 2021.godine. Po okončanju radova na energetskoj obnovi ukupan iznos koji je Gradu Crikvenici bespovratno odobren od strane FZOEU i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH iznosi 3.014.714,51 kuna, dok je preostali iznos u visini od 1.922.761,74 osigurao Grad Crikvenica.

Osnovna škola Zvonko Car je sagrađena 1994.godine, a smještena je u objektu koji po svojim konstrukcijskim karakteristikama nije udovoljavao zahtjevima funkcionalnosti prostora za predmetnu namjenu te zahtjevima energetske učinkovitosti.

Svrha projekta bilo je privođenje predmetnog objekta arhitektonskoj funkcionalnosti te višoj energetskoj učinkovitosti što izravno utječe na kvalitetu boravka korisnika u objektu, bolje uvjete rada zaposlenih, te omogućava kvalitetnije pružanje usluga u ustanovi.

Energetskom obnovom povećana je toplinska zaštita vanjskog zida, toplinska zaštite krova iznad grijanog prostora, zamijenjena je vanjska stolarija  te ugrađena nova visokoučinkovita rasvjeta, čime se direktno utjecalo na energetsku učinkovitost objekta.

Na predmetnom objektu ostvarena ušteda energije Qh,nd je 128,604,13 [kWh/a] (ili 66,42 %) te smanjenje emisije  CO2  40.5 [t /god] (ili 66,42 %), a objekt je umjesto dosadašnjeg energetskog razred C prešao u energetski razred A.

Završetkom radova na energetskoj obnovi Osnovne škole Zvonko Car, Grad Crikvenica je uspješno priveo kraju cijeli ciklus energetskih obnova odgojno–obrazovnih ustanova s obzirom na već ranije, uspješno provedene projekte energetskih obnova Osnovne škole Vladimir Nazor i Dječjeg vrtića Radost Crikvenica.

Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Komisija odobrila hrvatski program za potporu energetski intenzivnim poduzećima

Temeljem pravila EU-a o državnim potporama Europska komisija odobrila je hrvatski program u vrijednosti od 104 milijuna eura za smanjenje naknade za potrošnju električne energije energetski intenzivnim poduzećima. Cilj je programa ublažiti rizik da zbog te naknade energetski intenzivna poduzeća svoje djelatnosti presele na lokacije izvan Unije s manje ambicioznim klimatskim politikama.

Kreće energetska obnova administrativne zgrade u Krku

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine RH sufinancirat će energetsku obnovu administrativne zgrade na adresi Lukobran 5 u Krku, koju je Grad Krk prijavio na natječaj za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (Ref.oznaka: KK. 04.2.1.04.0765).

Rijeka: Dovršena energetska obnova OŠ-SE Belvedere

Na zgradi Osnovne škole – Scuola elementare Belvedere završeni su radovi na  energetskoj obnovi.  Radovi su u potpunosti financirani iz proračuna Grada Rijeke, a  obuhvatili su obnovu i zamjenu fasade, krova, stolarije i sustava grijanja.

Završena energetska obnova administrativne zgrade Grada Krka

Grad Krk je jedna od prvih jedinica lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji koja je prepoznala važnost smanjenja emisija CO2 i ublažavanja klimatskih promjena, i to kroz ključni sektor - energetiku.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER