Održivim baterijama do kružnog i klimatski neutralnog gospodarstva

Globalni eksponencijalni rast potražnje za baterijama dovest će do ekvivalentnog povećanja potražnje za sirovinama, zbog čega je potrebno smanjiti njihov učinak na okoliš

Baterije koje se stavljaju na tržište EU-a moraju biti dugotrajne i sigurne, a na kraju vijeka trajanja trebale bi se prenamijeniti, obnoviti ili reciklirati, s ciljem sprječavanja utjecaja na okoliš i izbjegavanja rasipanja vrijednih materijala.

Europska komisija je u četvrtak predložila modernizaciju zakonodavstva EU-a o baterijama, čime se konkretizira prva od mjera najavljenih u novom Akcijskom planu EU-a za kružno gospodarstvo. Održivost baterija tijekom cijelog njihova životnog ciklusa važna je za ostvarenje ciljeva Europskog zelenog plana i postizanje cilja nulte stope onečišćenja, promicanje konkurentne održivosti, zeleni promet, čistu energiju i postizanje klimatske neutralnosti do 2050. Ova inicijativa usmjerena je na rješavanje socijalnih, gospodarskih i ekoloških pitanja u vezi sa svim vrstama baterija, navodi se u priopćenju Europske komisije.

Baterije koje se stavljaju na tržište EU-a trebale bi tako postati održive, visokoučinkovite i sigurne tijekom cijelog vijeka trajanja, a njihova proizvodnja trebala bi imati najmanji mogući utjecaj na okoliš i to uz korištenje materijala dobivenih uz potpuno poštovanje ljudskih prava te socijalnih i ekoloških standarda. Baterije moraju biti dugotrajne i sigurne, a na kraju njihovog vijeka trajanja trebalo bi ih prenamijeniti, obnoviti ili reciklirati, kako bi se izbjeglo rasipanje vrijednih materijala.

Promicanje konkurentne održivosti u Europi

Komisija stoga predlaže uvođenje obveznih zahtjeva za sve baterije koje se stavljaju na tržište EU-a, odnosno industrijske, automobilske, baterije za električne automobile i prijenosne baterije. Zahtjevi kao što su upotreba odgovorno nabavljenih materijala s ograničenom upotrebom opasnih tvari te zahtjevi koji se odnose na barem minimalni sadržaj recikliranih materijala, ugljični otisak, učinkovitost, trajnost i označivanje, kao i ispunjavanje ciljeva prikupljanja i recikliranja, ključni su za razvoj održivije i konkurentnije industrijske proizvodnje baterija diljem Europe i cijelog svijeta.

Također, Europska komisija će slijedom pravne sigurnosti dodatno potaknuti velika ulaganja i povećati proizvodni kapacitet za inovativne i održive baterije u Europi i izvan nje kako bi se odgovorilo na zahtjeve brzorastućeg tržišta.

Smanjenje učinka baterija na okoliš

Predloženim mjerama nastoji se pridonijeti postizanju cilja klimatske neutralnosti do 2050. Bolje i učinkovitije baterije bit će ključan doprinos elektrifikaciji cestovnog prometa, čime će se znatno smanjiti njegove emisije, povećati upotreba električnih vozila i omogućiti upotreba većeg udjela obnovljivih izvora energije u strukturi izvora energije EU-a.

Komisija ovim prijedlogom također nastoji poticati kružno gospodarstvo u okviru vrijednosnih lanaca za baterije i promicati učinkovitiju upotrebu resursa u cilju smanjenja učinka baterija na okoliš. Tako će se od 1. srpnja 2024. na tržište moći stavljati isključivo punjive industrijske baterije i punjive baterije za električna vozila s deklaracijom o ugljičnom otisku.

Predlaže se i uspostava novih zahtjeva i ciljeva u pogledu sadržaja recikliranih materijala te skupljanja, obrade i recikliranja baterija na kraju njihova vijeka trajanja, čime se nastoji osigurati da se industrijske i automobilske, odnosno baterije električnih vozila, ne gube iz gospodarstva nakon njihova vijeka uporabe. Stoga bi trenutačna stopa prikupljanja od 45 % trebala porasti na 65 % 2025. i na 70 % 2030. godine. Ostale baterije – industrijske, automobilske i baterije za električne automobile, morat će se u potpunosti prikupljati i reciklirati s ciljem postizanja visoke razine oporabe, posebno vrijednih materijala kao što su kobalt, litij, nikal i olovo.

Ovom uredbom Europske komisije definira se okvir kojim će se olakšati prenamjena baterija iz električnih vozila kako bi one mogle imati još jedan vijek trajanja, na primjer kao stacionarni sustavi za pohranu energije ili integrirani u elektroenergetske mreže kao izvori energije. Upotreba novih IT tehnologija, konkretno putovnice za baterije i međusobno povezanih podatkovnih prostora, bit će važna za sigurnu razmjenu podataka, povećanje transparentnosti tržišta baterija i sljedivost velikih baterija tijekom njihovog životnog ciklusa. Time će se proizvođačima omogućiti razvoj inovativnih proizvoda i usluga u okviru zelene i digitalne tranzicije.

„Čista energija ključna je za Europski zeleni plan, ali to što se sve više oslanjamo na baterije, među ostalim u prometu, ne bi trebalo štetiti okolišu. Novom uredbom o baterijama pridonijet će se smanjenju utjecaja baterija na okoliš i društvo tijekom njihova životnog vijeka. Današnjim se prijedlogom EU-u omogućuje da poveća uporabu i proizvodnju baterija na siguran, kružan i zdrav način.“ – izjavio je izvršni potpredsjednik za Europski zeleni plan Frans Timmermans.

„Komisija predlaže novi regulatorni okvir za baterije prilagođen budućim izazovima kako bi se osiguralo da na tržište EU-a dospiju samo najzelenije, najučinkovitije i najsigurnije baterije. Taj ambiciozni okvir kojim se uređuje transparentno i etično nabavljanje sirovina, ugljični otisak baterija i recikliranje neophodan je element za postizanje otvorene strateške autonomije u tom ključnom sektoru i ubrzanje našeg rada u okviru Europskog saveza za baterije.“ – kazao je potpredsjednik za međuinstitucijske odnose Maroš Šefčovič.

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius tvrdi kako se ovim inovativnim prijedlogom EU-a o održivim baterijama daje prvi veliki poticaj kružnom gospodarstvu u okviru novog Akcijskog plana za kružno gospodarstvo. „Baterije su važne za glavne sektore našega gospodarstva i društva – mobilnost, energetiku i komunikacije. Ovim zakonodavnim alatom usmjerenim na budućnost poboljšat će se održivost baterija u svakoj fazi njihova vijeka trajanja. Baterije su izrađene od vrijednih materijala i želimo osigurati da ne završe na otpadu. Održivost baterija mora rasti usporedno s njihovim rastućim brojem na tržištu EU-a“, izjavio je Sinkevičius.

Baterije i otpadne baterije se od 2006. na razini EU-a reguliraju u skladu s Direktivom o baterijama (2006/66/EZ), a modernizacija je potrebna zbog promjena društveno-gospodarskih uvjeta, tehnološkog razvoja, tržišta i upotrebe baterija. Očekuje se kako će potražnja za baterijama do 2030. porasti čak 14 puta, ponajviše zbog ekspanzije električnog prijevoza. Takav porast potražnje za baterijama dovest će do ekvivalentnog povećanja potražnje za sirovinama, zbog čega je potrebno smanjiti njihov učinak na okoliš.

Europska komisija / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

2021.: Europska godina željeznice

2021. je Europska godina željeznice, ali što to znači? Za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. EU mora drastično smanjiti emisije CO2 iz prometa. Ulaganje u željeznice i promicanje vlakova kao održive, sigurne i moderne vrste prijevoza jedan je od ciljeva za ovu godinu.

Europska komisija provela akcijski plan za kružno gospodarstvo

Provedene su ili se provode sve 54 mjere iz plana donesenog 2015. što će pridonijeti jačanju europske konkurentnosti, osuvremeniti njezino gospodarstvo i industriju te stvoriti radna mjesta, zaštititi okoliš i potaknuti održivi razvoj.

Priroda u Europi i dalje ugrožena

I dalje se pogoršava stanje u zaštićenim staništima i smanjuje brojnost zaštićenih vrsta, a ta pogoršanja posljedica su prije svega intenzivne poljoprivrede, urbanizacije, neodrživih aktivnosti u sektoru šumarstva i promjena u slatkovodnim staništima. Na staništa utječe i zagađenje zraka, vode i tla te klimatske promjene i pretjerani izlov, uključujući krivolov, prekomjeran lov i ribolov, ističe se u priopćenju Europske komisije.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER