101,2 mil. € za projekte u okviru Programa za okoliš i klimatsku politiku LIFE

Ulaganje u 10 velikih projekata u području okoliša i klime u devet država članica koji će pomoći Europi u prijelazu na održivo gospodarstvo i klimatsku neutralnost

EU ulaže više od 100 milijuna eura u nove projekte u okviru programa LIFE radi promicanja zelene i klimatski neutralne Europe

Europska komisija najavila je ulaganje u iznosu od 101,2 milijuna eura za najnovije projekte u okviru Programa za okoliš i klimatsku politiku LIFE. Tim će se sredstvima poduprijeti 10 velikih projekata u području okoliša i klime u devet država članica i tako pomoći Europi u prijelazu na održivo gospodarstvo i klimatsku neutralnost. Riječ je o projektima na Cipru te u Estoniji, Francuskoj, Grčkoj, Irskoj, Latviji, Slovačkoj, Češkoj i Španjolskoj.

„Europskim zelenim planom želi se povećati kvaliteta života i blagostanje naših građana, uz istodobnu zaštitu prirode i klime. Projekti u okviru programa LIFE već niz godina imaju važnu ulogu i velik utjecaj u stvarnom životu. Današnjim ulaganjem u iznosu od 100 milijuna eura pridonijet ćemo očuvanju dragocjenih prirodnih staništa, očuvanju čistoće zraka i smanjenju onečišćenja mnogih jezera i rijeka u Europi.“ – izjavio je izvršni potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans.

„Integrirani projekti programa LIFE omogućuju tijelima država članica da doista utječu na okoliš i život ljudi. Projektima će se pomoći državama članicama da očuvaju prirodu, poboljšaju kvalitetu zraka i vode te da gospodarstvo učine zelenijim. Time će se poboljšati naša otpornost na klimatske promjene.“ – izjavio je povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius.

Integrirani projekti poboljšavaju kvalitetu života građana tako što državama članicama pomažu da se usklade sa zakonodavstvom EU-a u šest područja: priroda, voda, zrak, otpad, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba na klimatske promjene. Njima se na velikom zemljopisnom području podupire koordinirana provedba zakonodavstva u području okoliša i klime i mobiliziraju sredstva iz drugih izvora EU-a, nacionalnih i regionalnih čimbenika te privatnih ulagača.

Ulaganjima u okviru programa LIFE trebalo bi se mobilizirati više od 6,5 milijardi eura dodatnih sredstava jer države članice mogu iskoristiti i druge izvore financiranja EU-a, uključujući poljoprivredne, regionalne i strukturne fondove, Obzor 2020. te nacionalne fondove i ulaganja privatnog sektora.

Veliki projekti bit će potpora Europskom zelenom planu i cilju EU-a da Europa do 2050. postane prvi svjetski klimatski neutralan kontinent. Oni će pridonijeti obnovi i očuvanju ekosustava i vrsta o kojima svi ovisimo, prelasku na kružno gospodarstvo, poboljšanju kvalitete zraka i vode, jačanju održivog financiranja i povećanju otpornosti na klimatske promjene u Europi.

Konkretni učinci

Očuvanje prirode: Integrirani projekti u Estoniji, Irskoj i na Cipru pridonijet će očuvanju prirode u Europi i poboljšanju upravljanja mrežom zaštićenih područja EU-a Natura 2000. Od toga će koristi imati mnoga važna staništa i vrste, od šuma i poljoprivrednih zemljišta preko livada, obalnih područja i tresetišta do oprašivača. Ta su staništa ujedno i vrijedni ponori ugljika.

Gospodarenje otpadom: Projektom u Grčkoj promicat će se sprečavanje nastanka otpada i recikliranje otpada, čime će se smanjiti količina komunalnog otpada koji se šalje na odlagališta. Razvit će se novi pokazatelji i standardi za otpad kako bi se pridonijelo izgradnji kružnog gospodarstva.

Kvaliteta zraka: Sredstva iz programa LIFE pomoći će Slovačkoj u usklađivanju s direktivama EU-a o kvaliteti zraka, čime će se smanjiti izloženost stanovništva štetnim onečišćujućim tvarima u zraku. Koristi će imati i susjedna Češka, koja je pogođena sličnim problemima povezanima s kvalitetom zraka.

Vode: Integriranim projektima na razini riječnih slivova štitit će se i poboljšati kvaliteta vode u Irskoj i rijekama i jezerima u Latviji, čime će se tim državama omogućiti da ispune svoje obveze u skladu s Okvirnom direktivom EU-a o vodama.

Prilagodba na klimatske promjene: Sredstvima iz programa LIFE podupirat će se i povećanje otpornosti na klimatske promjene. Zahvaljujući projektima, prilagodba na klimatske promjene uključit će se u planiranje i druga područja politike u Španjolskoj, a u Francuskoj će se primjenom prirodnih rješenja izgraditi kapaciteti za prilagodbu.

Održivo financiranje: Jedan integrirani projekt u Francuskoj pomoći će da se premoste znatne praznine u znanju u tom području i da se zeleni financijski proizvodi uključe među ostale i postanu uobičajeni.

Opis svih 10 projekata može se pronaći ovdje.

Europska komisija / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Novo LIFE programsko razdoblje (LIFE 2021.-2027.)

Program LIFE jedini je financijski instrument Europske unije namijenjen isključivo financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime s ciljem provedbe, poboljšanja i razvoja EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša, prirode i klime kroz sufinanciranje projekata s europskom dodanom vrijednošću.

Usvojena nova Strategija za zaštitu i obnovu šuma EU-a

Vodećom inicijativom Europskog zelenog plana određuju se konkretne aktivnosti za povećanje količine i kvalitete šuma u EU-u, osiguranje njihovog zdravlja, zaštite, obnove i otpornosti s ciljem ublažavanja klimatskih promjena te očuvanja vitalnih usluga ekosustava koje šume pružaju i o kojima ovisi naše društvo.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER