Usvojena nova Strategija za zaštitu i obnovu šuma EU-a

Moramo promijeniti način zaštite, gospodarenja i uzgajanja naših šuma za dobrobit svih nas

Vodećom inicijativom Europskog zelenog plana određuju se konkretne aktivnosti za povećanje količine i kvalitete šuma u EU-u, osiguranje njihovog zdravlja, zaštite, obnove i otpornosti s ciljem ublažavanja klimatskih promjena te očuvanja vitalnih usluga ekosustava koje šume pružaju i o kojima ovisi naše društvo.

Šume su naš važan saveznik u borbi protiv klimatskih promjena i gubitka biološke raznolikosti zahvaljujući svojoj funkciji prirodnog ponora CO2, kao i sposobnosti smanjenja utjecaja klimatskih promjena, primjerice hlađenjem gradova, zaštitom od jakih poplava i smanjenjem utjecaja suša. One su također vrijedni ekosustavi, u kojima obitava glavni dio europske biološke raznolikosti. Njihove usluge ekosustava doprinose našem zdravlju i dobrobiti regulacijom vode, opskrbom hranom, lijekovima i materijalima, smanjenjem i kontrolom rizika od katastrofa, stabilizacijom tla i kontrolom erozije, pročišćavanjem zraka i vode. Šume su ujedno mjesto za rekreaciju, opuštanje i učenje, kao i dio sredstava za život.

 

Europska komisija je u petak usvojila novu Strategiju EU-a za šume do 2030., vodeću inicijativu Europskog zelenog plana koja se nadovezuje na Strategiju biološke raznolikosti EU-a do 2030.

Strategija pridonosi paketu mjera predloženih za postizanje smanjenja emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 % do 2030. i klimatske neutralnosti do 2050. godine. Također pomaže pri ispunjavanju ciljeva EU-a za povećanje uklanjanja CO2 prirodnim ponorima prema Zakonu o klimi. Usklađivanjem socijalnih, ekonomskih i ekoloških aspekata, Strategija za šume ima za cilj osigurati multifunkcionalnost šuma EU-a te naglašava ključnu ulogu sektora koji se temelji na šumama, ističe se u priopćenju Europske komisije.

Šume su ključni saveznik u borbi protiv klimatskih promjena i gubitka biološke raznolikosti. One djeluju kao prirodni ponori CO2 i pomažu nam u smanjenju utjecaja klimatskih promjena, na primjer hlađenjem gradova, zaštitom od jakih poplava i smanjenjem utjecaja suša. Nažalost, europske su šume izložene brojnim pritiscima, a veliku prijetnju predstavljaju im upravo klimatske promjene.

Zaštita, obnova i održivo gospodarenje šumama

Strategija šuma postavlja viziju i određuje konkretne akcije za povećanje količine i kvalitete šuma u EU-u, kao i jačanja njihove zaštite, obnove i otpornosti. Aktivnosti predložene Strategijom trebale bi utjecati na povećanje uklanjanja CO2 prirodnim ponorima te tako pridonijeti ublažavanju klimatskih promjena. Strategija se obvezuje na strogu zaštitu primarnih i starih šuma, obnavljanje degradiranih šuma i osiguravanje održivog upravljanja šumama i to na način koji omogućuje očuvanje vitalnih usluga ekosustava koje šume pružaju i o kojima ovisi naše društvo.

Strategijom će se promicati one prakse upravljanja šumama koje su najprikladnije za klimu i biološku raznolikost, naglasiti potreba zadržavanja drvne biomase u granicama održivosti te poticati korištenje drva s učinkovitim resursima u skladu s kaskadnim načelom – odnosno prema sljedećem redoslijedu prioriteta: proizvodi od drva, produljenje njihova vijeka trajanja, ponovna upotreba, recikliranje, bioenergija i odlaganje.

  • Povjerenik Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj Janusz Wojciechowski i povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius / © Europska unija / EC-Audiovisual Service / Lukasz Kobus

Osiguravanje multifunkcionalnosti šuma EU-a

Strategija također predviđa razvoj shema plaćanja vlasnicima i upraviteljima šuma za pružanje alternativnih usluga ekosustava, npr. održavajući dijelove njihovih šuma netaknutima. Nova Zajednička poljoprivredna politika (ZPP), između ostalog, bit će prilika za ciljanu potporu šumarima i održivom razvoju šuma. Pritom bi nova struktura upravljanja šumama trebala poticati države članice EU-a, vlasnike i upravitelje šuma, industriju, akademsku zajednicu i civilno društvo na raspravu o budućnosti šuma u EU-u i njihovom očuvanju za generacije koje dolaze.

Konačno, Strategija za šume najavljuje donošenje zakonskog prijedloga za pojačani monitoring šuma te izvješćivanje i prikupljanje podataka u EU-u. Usklađeno prikupljanje podataka u EU-u, u kombinaciji sa strateškim planiranjem na razini svih država članica, pružit će sveobuhvatnu sliku stanja, razvoja i predviđenog budućeg razvoja šuma u EU-u. To je preduvjet za osiguravanje višestrukih funkcija šuma i neophodno je za zaštitu klime, očuvanje biološke raznolikosti i gospodarstvo.

Strategiju prati i Plan za sadnju tri milijarde dodatnih stabala u Europi do 2030. godine uz poštivanje svih ekoloških načela i osiguranje sadnje „pravog stabla na pravom mjestu i s pravom svrhom.“

„Šume pružaju dom većini biološke raznolikosti koju nalazimo na Zemlji. Kako bi naša voda bila čista, a tla bogata, potrebne su nam zdrave šume. Europske šume su u opasnosti. Zbog toga ćemo raditi na njihovoj zaštiti i obnovi, poboljšanju gospodarenja šumama te potpori šumarima i čuvarima šuma. Na kraju, svi mi smo dio prirode. Ono što radimo u borbi protiv klimatske krize i za očuvanje biološke raznolikosti, činimo za svoje zdravlje i budućnost.“ – izjavio je Frans Timmermans, izvršni potpredsjednik Europske komisije zadužen za Europski zeleni plan.

„Šume su pluća našeg planeta: one su vitalne za našu klimu, biološku raznolikost, tlo i kvalitetu zraka. Šume su također pluća našeg društva i gospodarstva: one osiguravaju sredstva za život u ruralnim područjima, pružaju ključne proizvode našim građanima i imaju duboku društvenu vrijednost kroz svoju prirodu. Nova strategija za šume prepoznaje njihovu multifunkcionalnost i pokazuje kako zaštita okoliša može ići ruku pod ruku s gospodarskim prosperitetom. Ovom strategijom, i uz podršku nove zajedničke poljoprivredne politike, naše šume i naši šumari udahnut će život održivoj, prosperitetnoj i klimatski neutralnoj Europi.“ – rekao je povjerenik Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj Janusz Wojciechowski.

  • Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius / © Europska unija / EC-Audiovisual Service / Lukasz Kobus

„Europske šume su naša vrijedna prirodna baština koja se ne može uzimati zdravo za gotovo. Zaštita, obnova i izgradnja otpornosti europskih šuma nisu samo bitni u borbi protiv klimatske krize i za očuvanje biološke raznolikosti, već i za očuvanje socijalno-ekonomskih funkcija šuma. Masovno sudjelovanje građana u javnim savjetovanjima pokazuje da je Europljanima stalo do budućnosti naših šuma, pa moramo promijeniti način zaštite, gospodarenja i uzgajanja naših šuma za dobrobit svih nas.“ – kazao je povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius.

S.F. / Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Madridska Metropolitanska šuma bit će nova zelena pluća grada

Glavni španjolski grad  se protiv klimatskih promjena i onečišćenja zraka bori sadnjom 75 km dugog „zelenog zida“ s gotovo pola milijuna novih stabala. Golema urbana šuma nazvana Bosque Metropolitano (Metropolitanska šuma) povezat će postojeće šume i zelene površine oko grada te građanima donijeti nove parkove i rekreacijske površine, biciklističke i pješačke staze te dječja igrališta.

Priroda u Europi i dalje ugrožena

I dalje se pogoršava stanje u zaštićenim staništima i smanjuje brojnost zaštićenih vrsta, a ta pogoršanja posljedica su prije svega intenzivne poljoprivrede, urbanizacije, neodrživih aktivnosti u sektoru šumarstva i promjena u slatkovodnim staništima. Na staništa utječe i zagađenje zraka, vode i tla te klimatske promjene i pretjerani izlov, uključujući krivolov, prekomjeran lov i ribolov, ističe se u priopćenju Europske komisije.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER