Nacrt prijedloga pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda

e-Savjetovanje je otvoreno do 31. siječnja 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je kao stručni nositelj na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću pokrenulo e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Predmetni pravilnik u postupku je donošenja sukladno Akcijskom planu za administrativno rasterećenje gospodarstva u 2019. godini iz upravnog područja vodnoga gospodarstva, koje obuhvaća 14 mjera administrativnog rasterećenja gospodarstva (redni broj 77-90) propisanih kroz šest provedbenih akata proizašlih iz Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18).

Akcijskim planom za administrativno rasterećenje gospodarstva u 2019. godini, odnosno mjerama iz upravnog područja vodnoga gospodarstva, planirano je rasterećenje u ukupnom iznosu od 8.331.184,10 kn, što predstavlja 31,81 % u odnosu na postojeće stanje.

Ovim Nacrtom prijedloga pravilnika obuhvaćene su ukupno četiri mjere iz upravnog područja vodnoga gospodarstva.

S obzirom da je 18. srpnja 2019. godine na snagu stupio novi Zakon o vodama (Narodne novine, broj 66/19), Nacrt prijedloga pravilnika usklađuje se s istim.

e-Savjetovanje je otvoreno do 31. siječnja 2020. godine do kada zainteresirana javnost ima mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja pojašnjenja od strane Ministarstva. i to putem sljedeće poveznice.

MZOE / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Na Krku započeli radovi na 648,3 milijuna kuna vrijednom vodnokomunalnom projektu

Jučer su u Krku počeli radovi na projektu izgradnje Sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka, vrijednom ukupno 648,3 milijuna kuna, a projekt su predstavili ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić i direktor "Ponikve voda" Frane Mrakovčić.

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

Otvoreno je savjetovanje za program sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina). Poziv se planira u okviru Specifičnog cilja 4b2 – Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam, trgovina), Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER