Izmjene i dopune Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom

Jedinice lokalne samouprave imaju rok od tri mjeseca za usklađivanje svojih odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Na 177. sjednici Vlade RH, održanoj 5. rujna 2019., jednoglasno je prihvaćen prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i energetike te je donesena Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. Što po tom pitanju trebaju učiniti jedinice lokalne samouprave?

Podsjetimo, od 18. lipnja do 17. srpnja provodilo se eSavjetovanje o izmjenama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, a Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 84/2019) stupa na snagu osam dana od objave u Narodnim novinama (osim članka 7. Uredbe koji stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine). Time počinje teći rok od tri mjeseca u kojem jedinice lokalne samouprave trebaju uskladiti svoje odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Kako se navodi u obavijesti Udruge gradova, bitne novosti su da se korisnici javne usluge dijele u dvije kategorije: korisnici kućanstava i korisnici koji nisu kućanstva, a koji se dijele se prema djelatnostima koje obavljaju na potkategorije. Potkategorije su navedene u prilogu koji je dio Uredbe, i gradovi će ih morati preslikati u svoje odluke.

U odluke će se za svaku od kategorija/potkategorija morati uvrstiti iznosi koje će korisnici plaćati na ime fiksnog dijela računa za odvoz otpada (tzv. obvezna minimalna javna usluga – OMJU). Nažalost, time će i mali i veliki potrošači iz iste kategorije plaćati jednak iznos OMJU, odnosno malima će cijena vjerojatno porasti u odnosu na dosadašnju, a velikima će se smanjiti. Ovo će vjerojatno izazvati cijelu lavinu pritužbi građana, ali trebat će se postupiti prema donesenom propisu.

Također, novost je i to da će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 1. siječnja 2020. godine sklapati ugovore s davateljima javne usluge i sufinancirati njihove troškove odvojenog sakupljanja otpadne ambalaže.

Mijenja se i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada, iako ne i na način da pomogne svima - oslobođeni će biti zaista samo rekorderi u odvojenom skupljanju otpada. Naime, iznos poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za jedinicu lokalne samouprave iznosi nula kuna ako je stopa odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u jedinici lokalne samouprave: 36 % ili više za 2018. godinu, za 2019. godinu 44 % ili više, za 2020. godinu 52 % ili više, za 2021. godinu 56 % ili više te 60 % ili više za 2022. godinu.

Udruga gradova donosi i pročišćeni tekst Uredbe koji obuhvaća nedavno usvojene izmjene, a priredila ga je Sonja Polonijo, stalna suradnica Udruge gradova za pitanja komunalnog gospodarstva, gospodarenja otpadom i zaštite okoliša.

Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

World Cleanup Day: Očistimo zajedno zelenu oazu u predgrađu Zagreba!

Budite dio globalne ekološke akcije „World Cleanup Day“, koja ističe moć običnih, „malih“ ljudi da zajedništvom postignu nevjerojatne stvari! Provedite dan u prirodi i u dobrom društvu pridonesite čišćem okolišu, a usput saznajte i nešto o pticama!

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

Cilj Uredbe je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u svim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER