Izmjene i dopune Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom

Jedinice lokalne samouprave imaju rok od tri mjeseca za usklađivanje svojih odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Na 177. sjednici Vlade RH, održanoj 5. rujna 2019., jednoglasno je prihvaćen prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i energetike te je donesena Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. Što po tom pitanju trebaju učiniti jedinice lokalne samouprave?

Podsjetimo, od 18. lipnja do 17. srpnja provodilo se eSavjetovanje o izmjenama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, a Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 84/2019) stupa na snagu osam dana od objave u Narodnim novinama (osim članka 7. Uredbe koji stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine). Time počinje teći rok od tri mjeseca u kojem jedinice lokalne samouprave trebaju uskladiti svoje odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Kako se navodi u obavijesti Udruge gradova, bitne novosti su da se korisnici javne usluge dijele u dvije kategorije: korisnici kućanstava i korisnici koji nisu kućanstva, a koji se dijele se prema djelatnostima koje obavljaju na potkategorije. Potkategorije su navedene u prilogu koji je dio Uredbe, i gradovi će ih morati preslikati u svoje odluke.

U odluke će se za svaku od kategorija/potkategorija morati uvrstiti iznosi koje će korisnici plaćati na ime fiksnog dijela računa za odvoz otpada (tzv. obvezna minimalna javna usluga – OMJU). Nažalost, time će i mali i veliki potrošači iz iste kategorije plaćati jednak iznos OMJU, odnosno malima će cijena vjerojatno porasti u odnosu na dosadašnju, a velikima će se smanjiti. Ovo će vjerojatno izazvati cijelu lavinu pritužbi građana, ali trebat će se postupiti prema donesenom propisu.

Također, novost je i to da će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 1. siječnja 2020. godine sklapati ugovore s davateljima javne usluge i sufinancirati njihove troškove odvojenog sakupljanja otpadne ambalaže.

Mijenja se i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada, iako ne i na način da pomogne svima - oslobođeni će biti zaista samo rekorderi u odvojenom skupljanju otpada. Naime, iznos poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za jedinicu lokalne samouprave iznosi nula kuna ako je stopa odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u jedinici lokalne samouprave: 36 % ili više za 2018. godinu, za 2019. godinu 44 % ili više, za 2020. godinu 52 % ili više, za 2021. godinu 56 % ili više te 60 % ili više za 2022. godinu.

Udruga gradova donosi i pročišćeni tekst Uredbe koji obuhvaća nedavno usvojene izmjene, a priredila ga je Sonja Polonijo, stalna suradnica Udruge gradova za pitanja komunalnog gospodarstva, gospodarenja otpadom i zaštite okoliša.

Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

„Croatia: Full Of Plastic!“

U Hrvatskoj ćemo još pričekati na zabranu plastičnih vrećica i ostalih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu te se nećemo svrstati uz bok država članica EU-a i ostatka svijeta koje su uvođenjem zabrane odlučile utjecati na rješavanje plastične krize.

Traži se hitno ispravljanje nepoštene dopune Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom

Na održanoj sjednici Savjeta za gospodarenje otpadom grupacije PRE-KOM jednoglasno je prihvaćen stav da se ne može primijeniti „diskriminirajuća i nepoštena“ dopuna Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom jer je nepravedna prema kućanstvima i malim poduzećima koja rade najmanje otpada, a koji bi sada trebali plaćati i do 100 % skuplji fiksni dio cijene.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER