Obustavljena primjena dopunjene Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom

Zasad ništa od poskupljenja: Ustavni sud RH danas je privremeno obustavio primjenu dopunjene Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom

Nakon današnje odluke Ustavnog suda RH, usluge zbrinjavanja otpada će se i dalje plaćati po starim cijenama. Unatoč najavama poskupljenja nekih gradova i općina, cijene usluga ostaju nepromijenjene!

„Ustavni sud vodeći se načelom pravne sigurnosti i objektivnog pravnog poretka ocijenio je potrebnim privremeno obustaviti izvršenje svih općih i pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na temelju tih odredaba do donošenja odluke o njihovoj suglasnosti s Ustavom i zakonom.“

 

Ustavni sud RH je u četvrtak, do donošenja konačne odluke o suglasnosti s Ustavom i zakonom, privremeno obustavio primjenu dopunjene Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 84/2019), jednoglasno prihvaćene na 177. sjednici Vlade RH dana 5. rujna 2019. na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Cijene zbrinjavanja otpada će stoga ostati nepromijenjene.

Ništa od najavljenog poskupljenja!

Zahvaljujući odluci Ustanog suda usluge zbrinjavanja otpada će se i dalje plaćati po starim cijenama, odnosno gradovi i općine ih neće moći povisiti. Više gradova i općina, komunalnih tvrtki i pojedinaca je temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom podnijelo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom niza odredbi iz dopunjene Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Predlagatelji su Ustavnom sudu predložili da do donošenja odluke privremeno obustavi izvršenje „pojedinačnih akata i radnji“ koje se poduzimaju na osnovu osporenih uredbi, uz isticanje kako bi njihovom primjenom mogle nastupiti „teške i nepopravljive posljedice za korisnike javnih usluga, davatelje javnih usluga i jedinice lokalne samouprave na čijem se području usluge pružaju, a zbog same prirode komunalnih usluga koje obuhvaćaju mnoge sudionike i zasnivaju se na međusobnom povjerenju korisnika i davatelja usluge.“

Smanjenje postojećeg komunalnog standarda, slabija naplate komunalnih usluga i onemogućavanje prikupljanja sredstava neophodnih za funkcioniranje sustava

Također, predlagatelji smatraju da bi primjenom osporavanih odredbi Uredbe „nastupile teške i nepopravljive posljedice za čitav sustav: korisnike javnih usluga, davatelje javnih usluga i jedinice lokalne samouprave te da svaka nepromišljena i neargumentirana promjena sustava narušava godinama stjecano povjerenje, dovodi u pitanje održavanje visoke razine postignutog komunalnog standarda (uzrokovat će slabiju naplatu komunalnih usluga, a podredno i upitnost u ostvarivanje prihoda neophodnih za funkcioniranje sustava).“

Predlagatelji, između ostalog, ističu i da bi osporavane uredbe „uzrokovala otežano funkcioniranje sustava gospodarenja otpadom, naplatu komunalnih usluga protivnu 'Zakonu i EU direktivama' te neizvjesnost u ostvarenju prihoda neophodnih za funkcioniranje i održivost sustava.“

Smatra se, također, kako bi „primjena osporenih odredbi uzrokovala neopravdano i nerazmjerno opterećivanje pojedinih korisnika usluge koji proizvode manje otpada te bi prouzročila 'nazadovanje djelatnosti održivog gospodarenja otpadom, na štetu okoliša, korisnika usluge, davatelja usluge i jedinica lokalne samouprave'.“

Hoće li primjenom Uredbe otpad razvrstan na kućnom pragu uistinu ostati razvrstan i na odlagalištu?

U odluci se navodi kako je Ustavni sud sagledao i argumente predlagatelja prema kojima se primjenom dopunjene Uredbe neće ostvariti cilj, „odnosno da ona nema opravdanje jer nadležna tijela vlasti nisu osigurala svrsishodno prikupljanje i gospodarenje otpadom (nakon što je otpad, pod prijetnjom sankcija, raspodijeljen na "kućnom pragu") na način da u konačnici ono što je razvrstano na kućnom pragu uistinu ostane razvrstano i na svom konačnom odredištu.“

Ustavni sud ocjenjuje da su argumenti predlagatelja „dostatni za zaključak da bi primjena Uredbe izazvala štetne posljedice kako za interese građana tako i za razvoj sustava zbrinjavanja otpada, koji je od nepobitne važnosti za ispunjenje ustavne obveze osobite skrbi za zaštitu zdravlja ljudi, prirode i okoliša.“

  • „Vaga laže kako Ćorić kaže!“ / Foto: Zelena akcija

U odluci se, također, ističe kako su Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. „propisani ne samo ciljevi u pogledu prikupljanja i gospodarenja otpadom koje su države članice dužne ostvariti u konačnu svrhu zaštite okoliša već su propisani i rokovi u kojima su države članice dužne ostvariti te ciljeve. Stoga svako dodatno produljenje razdoblja uspostave svrsishodnog i djelotvornog načina prikupljanja i gospodarenja otpadom dovodi u pitanje poštovanje propisanih rokova i time stvara rizik kažnjavanja (penaliziranja) Republike Hrvatske zbog nedostatne implementacije Direktive (koji će se kroz penale u konačnici opet preliti na porezno opterećenje fizičkih i pravnih osoba).“

Slijedom svega navedenog, stajalište je Ustavnog suda da bi primjena osporenih odredbi Uredbe „mogla dovesti do teških i nepopravljivih posljedica na sustav zaštite okoliša“ ako bi se osnovanim pokazali sljedeći navodi predlagatelja:

  1. da bi provedba zakonom utvrđenog modela reguliranja načina zbrinjavanja i gospodarenja komunalnim otpadom mogla ugroziti jednu od vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske propisanu člankom 3. Ustava, a to je očuvanje prirode i čovjekova okoliša, te ustavno pravo na zdrav okoliš (zajamčeno člankom 69. stavkom 3. Ustava);
  2. da Uredbom predviđeni način naplate i zbrinjavanja komunalnog otpada može dovesti u pitanje ispunjavanje preuzetih obveza Republike Hrvatske prema Europskoj uniji, kao i jedinica lokalne samouprave u području zaštite okoliša i očuvanja prirode;
  3. da bi se korisnicima navedene javne usluge propisanim načinom određivanja i izračuna cijene i iznosa obvezne minimalne javne usluge nametnulo dodatno financijsko opterećenje te da se uvjetuje pružanje usluga nametnutom obvezom plaćanja ugovorne kazne bez osiguranja prava na pristup sudu i sudsku zaštitu zajamčenu Ustavom.

Cjeloviti tekst Rješenja Ustavnog suda RH dostupan je na sljedećoj poveznici.

  • Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Sve više pariških restorana i trgovina koristi višekratnu staklenu ambalažu

Grad Pariz je krajem lipnja 2021. godine pokrenuo novi zero waste projekt s ciljem rješavanja problema gomilanja ambalažnog otpada. Svakog dana u francuskoj metropoli prikupi se čak 15 tona ove vrste otpada, a zahvaljujući sve većem broju pariških restorana i trgovina koji se uključuju u projekt, sustav pologa na posude za hranu vraća se na velika vrata.

Ustavni sud RH ukinuo pojedine odredbe Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom

Ustavni sud Republike Hrvatske na svojoj je sjednici održanoj 23. ožujka 2021. donio odluku kojom je ukinuo pojedine odredbe Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom ("Narodne novine" broj 50/17. i 84/19.) „u dijelu u kojem je utvrđeno da je Vlada RH izašla izvan njezinih zakonom propisanih ovlasti.“

Zelena akcija: Nastavimo pritisak za temeljite promjene kompletnog sustava!

Sudska odgoda poskupljenja usluge zbrinjavanja otpada je pohvalna, ali presude još nema i Bandićev kaos sa smećem se nastavlja! Stoga se Zagrepčanke i Zagrepčani pozivaju na prosvjed koji se održava u subotu 1. veljače u 16:00 sati na Trgu bana Jelačića, a organiziraju ga udruga Siget te Zelena akcija i Pravo na grad.

Traži se hitno ispravljanje nepoštene dopune Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom

Na održanoj sjednici Savjeta za gospodarenje otpadom grupacije PRE-KOM jednoglasno je prihvaćen stav da se ne može primijeniti „diskriminirajuća i nepoštena“ dopuna Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom jer je nepravedna prema kućanstvima i malim poduzećima koja rade najmanje otpada, a koji bi sada trebali plaćati i do 100 % skuplji fiksni dio cijene.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER