Provjerite podatke o komunalnom otpadu za 2018. godinu!

Prema privremenim podacima o komunalnom otpadu za 2018. godinu, JLS u Međimurskoj županiji posve očekivano postižu najbolje rezultate u odvajanju otpada

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je na svojim stranicama objavilo privremene podatke o komunalnom otpadu za 2018. godinu. Podaci će se koristiti za potrebe izračuna poticajne naknade propisane Zakonom o održivom gospodarenju otpadom pa je stoga važno izvršiti provjeru njihove ispravnosti.

Prema privremenim podacima o komunalnom otpadu koje je objavilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike RH, posve očekivano se zaključuje da su jedinice lokalne samouprave u Međimurskoj županiji najuspješnije u odvojenom prikupljanju otpada, a u samom vrhu je i Grad Krk. Grad Zagreb - "europska prijestolnica smeća", u prošloj se godini približio stopi odvojenog prikupljanja otpada od gotovo 11 %.

Na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike mogu se pregledati sljedeći podaci:

Svi navedeni podaci nalaze se na stranicama HAOP-a, a ako primijetite da podaci nisu točni, možete se prijaviti i pokrenuti postupak izmjene podataka slanjem poruke na statistike.otpada@mzoe.hr.

Postupak izmjene podataka mora biti dovršen do 21. kolovoza 2019. godine, a nakon tog datuma više neće biti moguća intervencija u prijavljene podatke. Sve dodatne informacije mogu se dobiti izravno u MZOE na broj +385 1 4886 840 ili statistike.otpada@mzoe.hr.

Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Traži se hitno ispravljanje nepoštene dopune Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom

Na održanoj sjednici Savjeta za gospodarenje otpadom grupacije PRE-KOM jednoglasno je prihvaćen stav da se ne može primijeniti „diskriminirajuća i nepoštena“ dopuna Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom jer je nepravedna prema kućanstvima i malim poduzećima koja rade najmanje otpada, a koji bi sada trebali plaćati i do 100 % skuplji fiksni dio cijene.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER