Edukacijom stanovništva Šolte, Hvara i Visa do održivijeg gospodarenja otpadom

Otočani su složni: preko 80 % ispitanika izrazilo je želju i volju za sudjelovanjem u boljem gospodarenju otpadom

Udio komunalnog otpada iz turizma iznosi 8,31 %, a na Hvaru čak 41 %. Kako bi se negativni trend prekinuo, potrebno je uvesti novine u otočku svakodnevicu. Građani smatraju da im nisu potrebne medijske kampanje, već edukacija i seminari, kao i provođenje radionica u školama te distribuiranje informativnih materijala.

Projekt „Eko Zeko i otočić“ ima za cilj podići razinu svijesti i znanja u lokalnoj zajednici o važnosti održivog gospodarenja otpadom te potaknuti preuzimanje odgovornosti i aktivno sudjelovanje kroz raznovrsne informativne i edukativne radionice. Aktivnosti projekta namijenjene su lokalnom otočnom stanovništvu i turistima s ciljem povećanja kvalitete života u gradovima i općinama Hvar, Jelsa, Komiža, Stari Grad, Sućuraj, Šolta i Vis.

Preko 80 % ispitanika navedenih otoka izrazilo je želju za povećanjem razine edukacije te informiranja stanovništva i posjetitelja kroz provedbu informativnih i edukativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Građani smatraju da nisu potrebne medijske kampanje, nego više edukacija i seminara, kao i provođenje radionica u školama te distribuiranje informativnih materijala.

U sklopu projekta započelo se s provođenjem informativno-edukativnih aktivnosti kojima se stanovništvo i posjetitelji žele potaknuti i motivirati na brigu o održivom gospodarenju otpadom na otocima Šolti, Hvaru i Visu. Projektom „Eko Zeko i otočić“ postavljeni su realni ciljevi, poput smanjenja komunalnog otpada za 5 %, odvojeno prikupljanje 60 % mase komunalnog otpada i 40 % biootpada, unaprjeđenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada te unaprjeđenje informacijskog sustava gospodarenja otpadom.

Stanovnici otoka smatraju da zbog neznanja dolazi do neodgovornog odlaganja otpada, posebno na javnim površinama, a zbog nedovoljnog broja spremnika za razvrstavanje otpada i pretrpanih kontejnera dolazi do odlaganja građevinskog materijala na mjestima koja za to nisu predviđena. Također, stanovništvo otoka ima znatno veće probleme s glomaznim otpadom, odlaganjem kućanskih aparata, kao i s nedostatkom mjesta za odlaganje masti i ulja. Postoje, naravno, i ekstremniji primjeri neodgovornog bacanja otpada u more.

Također, smatra se kako akcije čišćenja ne daju željene rezultate jer se u njih ne uključuje dovoljan broj građana. Za održivo gospodarenje otpadom, nije potrebna samo kvalitetna infrastruktura i dobra suradnja svih dionika, već i edukacija svih dionika.

Općina Šolta je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Eko zeko i otočić“. Riječ je o projektu koji se financira bespovratnim sredstvima iz operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.2020.“ za provedbu aktivnosti edukacije i izobrazbe stanovništva i posjetitelja otoka Šolte, Visa i Hvara o održivom gospodarenju otpadom, a provodi ga LAG „Škoji“

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 532.072,87 kn, a 85 % sredstava financirano je bespovratnim sredstvima Europske unije u iznosu od 452.261,93 kn. Osim već navedenih ciljeva projekt još uključuje unaprjeđenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada, poput građevinskog otpada, otpadnog mulja, morskog otpada te opasnog otpada. U planu je i sanacija onečišćenih lokacija te unaprjeđenje sustava informiranja i nadzora, kao i upravnih postupaka.

Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Imate li pitanja u vezi gospodarenja otpadom na Braču?

Tijekom rujna i listopada 2019. godine u sklopu projekta „Zeleni Brač – edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču“ održat će se osam tribina na kojima će građanke i građani moći riješiti sve nedoumice vezane za temu gospodarenja otpadom na otoku Braču.

Zero Waste Izazov – Zeleni Brač

Bračani se pozivaju da se pridruže Zero Waste pokretu i sudjeluju u jednomjesečnom izazovu reduciranja otpada koji se odvija u sklopu projekta „Zeleni Brač – edukacijom do održivog gospodarenja otpadom na Braču“. Projekt zajednički provode Grad Supetar i sve općine na otoku Braču.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER