Sigurnost hrane: novim pravilima do većeg povjerenja potrošača

Negative studije se više neće skrivati

Danas su u Europskom parlamentu usvojeni novi propisi kojima se osigurava pouzdanost i transparentnost u postupku procjene rizika za sigurnost hrane u EU-u. Nova pravila su već usuglašena s ministrima EU-a, a prihvaćena su sa 603 glasa za, 17 protiv i 27 suzdržanih.

  • zajednička europska baza podataka kako bi se spriječilo zadržavanje studija s nepovoljnim zaključcima 

  • Europska agencija za sigurnost hrane može objaviti te studije 

  • pravila su odgovor na primjedbe iz europske građanske inicijative o glifosatu 

 

Uz pomoć novih pravila stvorit će se zajednička europska baza podataka naručenih studija kako bi se tvrtke koje podnose zahtjev za odobrenje odvratilo od toga da skrivaju studije s nepovoljnim zaključcima. To će Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA) omogućiti da podnesene studije objavi kako bi ih mogle prekontrolirati treće strane. Tako bi se moglo utvrditi postoje li i drugi relevantni znanstveni podaci ili studije uz pomoć kojih bi se jamčila točnost ocjena.

Osim toga, kako bi se osigurala transparentnost novih pravila, podnositelji prijave moraju objaviti sve informacije koje su bitne za procjenu sigurnosti. Međutim, neke informacije, kao što su izrada ili proizvodni proces, ipak mogu biti povjerljive. Naposljetku, novim se zakonom podupire i provedba novog postupka savjetovanja prije podnošenja zahtjeva, kojim se omogućuje EFSA-i da upućuje podnositelje zahtjeva o tome kako pravilno podnijeti zahtjev za odobrenje, čime taj postupak postaje pouzdaniji.

„Taj nam sporazum omogućuje da se postupak odlučivanja temelji na znanstvenim dokazima, da se jamči visoka razinu sigurnosti i javnog zdravlja u Europi. Istodobno, čineći ovaj postupak transparentnijim, stječe se veće povjerenje javnosti.” – izjavila je izvjestiteljica Pilar Ayuso (EPP, Španjolska).

Nova pravila donesena su kao odgovor na primjedbe u okviru europske građanske inicijative o glifosatu, u vezi s transparentnošću znanstvenih studija korištenih za procjenu pesticida. Temelji se i na postupku provjere prikladnosti Općeg zakona o hrani, koji je Komisija pokrenula 2014., a dovršila u siječnju 2018.

Vijeće ministara EU-a sada treba službeno odobriti tekst prije nego što stupi na snagu.

Europski parlament / Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Izglasana zabrana ugrađenih kvarova i programiranog zastarijevanja proizvoda

Odbor za zaštitu potrošača i unutarnje tržište Europskog parlamenta izglasao je zabranu ugrađenih kvarova i programiranog zastarijevanja proizvoda. Dio je to nove EU Direktive o osnaživanju potrošača u zelenoj tranziciji, za koju je hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan glavna autorica i pregovaračica.

Pesticidi: zastupnici predlažu nacrt za poboljšanje EU postupka odobravanja

Eurozastupnici su se složili da javnosti treba omogućiti pristup studijama koje se koriste u postupku odobravanja pesticida, uključujući sve prateće podatke i informacije u vezi s prijavama, čime se odobrava jedan od mnogih prijedloga „Posebnog odbora za postupke odobrenja Europske unije za pesticide“ koji se bavio ovim problemom tijekom protekle godine.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu: Uloga potrošača u sustavu nije pasivna

Kako bi povećala informiranost potrošača pri svakodnevnom odabiru hrane i ukazala na visoke EU standarde koji jamče da je hrana u Hrvatskoj, kao i cijeloj EU, sigurna za konzumaciju, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) predstavila je novo izdanje kampanje EU bira sigurnu hranu, koju drugu godinu zaredom provodi u suradnji s Europskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA) te uz podršku Ministarstva poljoprivrede i brojih institucionalnih partnera u Hrvatskoj.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER