Europski sud presudio pobjedu u borbi za zdravlje, transparentnost i okoliš

Glifosat

Europski sud (ECJ) odlučio je da Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) mora objaviti sve studije o rizicima za nastanak raka koje možemo povezati s glifosatom.

Sud se složio s argumentima Kluba zastupnika Zelenih/ESS-a o postojanju javnog interesa za transparentnost koji nadilazi tvrdnje poput Monsantovih i Cheminovih kako se studije o rizicima za rak, koje se koriste u procesu odobravanja glifosata, ne mogu objaviti zbog zaštite komercijalnih interesa kompanija. 

U navedenom sudskom slučaju, zastupnici Zelenih/ESS-a u Europskom parlamentu žalili su se u svibnju 2017. godine zbog neobjavljenih dokumenata na osnovu kojih se vrši postupak odobravanja pesticida. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) prethodno je izjavila da je glifosat klasificirala kao nekancerogen na temelju neobjavljenih studija, uključujući i onih Monsantovih.

„Ova odluka je prekretnica i pobjeda za sve one koji zagovaraju veću transparentnost u procesu donošenja odluka na razini EU-a. Sud je jasno dao do znanja da u ovom slučaju tajnost u zaštiti poslovnih interesa nije opravdana. EFSA sada mora objaviti izvješća agrokemijskih divova o toksičnosti svojih proizvoda, kako bi znanstvenici i javnost mogli procijeniti opasnosti koje ti pesticidi predstavljaju za ljudsko zdravlje i okoliš. Od sada će javnost i nezavisni znanstvenici moći vidjeti kako agrokemijska industrija kreira vlastita izvješća o sigurnosti svojih proizvoda koja su potrebna za proces autorizacije istih kao što je to bio slučaj kod glifosata. Zahvaljujući objavljivanju svih dostupnih studija u budućnosti, nezavisni znanstvenici će moći provjeriti znanstvene zaključke o procjeni pesticida. Od izuzetne je važnosti da imamo regulatorni sustav koji djeluje u interesu zdravlja ljudi, bioraznolikosti i okoliša, a ne u interesu kompanija.“ – izjavio je Davor Škrlec, zastupnik Zelenih i član Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta.

Ekovjesnik

 

 

VEZANE VIJESTI

Sigurnost hrane: novim pravilima do većeg povjerenja potrošača

Danas su u Europskom parlamentu usvojeni novi propisi kojima se osigurava pouzdanost i transparentnost u postupku procjene rizika za sigurnost hrane u EU-u. Nova pravila su već usuglašena s ministrima EU-a, a prihvaćena su sa 603 glasa za, 17 protiv i 27 suzdržanih.

Najkasnije do kraja 2019. potrebno preispitati kancerogenost glifosata

Postupak odobravanja pesticida kao što je glifosat mora se temeljito reformirati, zaključak je Posebnog odbora za postupak Unije za odobravanje pesticida Europskog parlamenta (PEST), koji je u četvrtak, 6. prosinca, velikom većinom glasova usvojio preporuke usmjerene na rješavanje nedostataka u postupku autorizacije pesticida u Europskoj uniji.

Pesticidi: zastupnici predlažu nacrt za poboljšanje EU postupka odobravanja

Eurozastupnici su se složili da javnosti treba omogućiti pristup studijama koje se koriste u postupku odobravanja pesticida, uključujući sve prateće podatke i informacije u vezi s prijavama, čime se odobrava jedan od mnogih prijedloga „Posebnog odbora za postupke odobrenja Europske unije za pesticide“ koji se bavio ovim problemom tijekom protekle godine.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER