Pesticidi: zastupnici predlažu nacrt za poboljšanje EU postupka odobravanja

Europski parlament danas je iznio planove za jačanje povjerenja u postupak odobravanja pesticida od strane EU-a, čineći ga transparentnijim i odgovornijim

Eurozastupnici su se složili da javnosti treba omogućiti pristup studijama koje se koriste u postupku odobravanja pesticida, uključujući sve prateće podatke i informacije u vezi s prijavama, čime se odobrava jedan od mnogih prijedloga „Posebnog odbora za postupke odobrenja Europske unije za pesticide“ koji se bavio ovim problemom tijekom protekle godine. Izvješće PEST-a prihvaćeno je s 526 glasova za, 66 protiv te 72 suzdržana.

 • Javnosti treba omogućiti pristup studijama koje se koriste u postupku odobravanja 
 • Okvir EU-a trebao bi poticati inovacije i promicati pesticide niskog rizika 
 • Znanstvenici i stručnjaci trebaju pregledati studije o karcinogenosti glifosata 
 • Podaci potrebni za sredstva za zaštitu bilja trebaju uključivati dugoročnu toksičnost 

 

Procjena nakon stavljanja na tržište i utjecaj u stvarnom životu

Nacionalne vlade država članica i Europska komisija trebaju učiniti proces autorizacije pesticida u Europskoj uniji transparentnijim, donositi odluke na temelju nezavisnih studija, ojačati okolišne i zdravstvene procjene pesticida te ponovno ispitati glifosat na rizike od nastanka raka, poručuju zastupnici u Europskom parlamentu koji su danas velikom većinom usvojili izvješće Posebnog odbora Europskog parlamenta za postupak Unije za odobravanje pesticida (PEST).

Usvojeno izvješće poziva na javni pristup cjelovitim studijama agrokemijske industrije kako bi se omogućilo pravodobno nezavisno ispitivanje i zaustavljanje sukoba interesa u postupku odobravanja potencijalno štetnih kemikalija.

Tijekom postupka od podnositelja zahtjeva treba zahtijevati da u javnom registru prijave sve kontrolne studije koje će se provoditi i da omoguće „razdoblje konzultacija“, tijekom kojeg će dionici biti u mogućnosti dati dodatne podatke kako bi osigurali da su sve relevantne informacije uzete u obzir prije donošenja odluke.

Procjenu nakon stavljanja na tržište trebalo bi ojačati, a Europska komisija trebala bi pokrenuti epidemiološku studiju o utjecaju pesticida na zdravlje u stvarnom životu, traže zastupnici Europskog parlamenta. Također, predlažu da preispitivanje postojeće studije o karcinogenosti glifosata i određivanje maksimalne razine taloga za tlo i površinske vode.

Postupak odobrenja i politička odgovornost

Zastupnici upozoravaju na činjenicu da se praksa prema kojoj podnositelj zahtjeva ima pravo birati određenu državu članicu koja će Europskoj agenciji za hranu (EFSA-i) dati izvješće o aktivnoj supstanci smatra nedovoljno transparentnom i podložnom sukobu interesa. Eurozastupnici pozivaju stoga Europsku komisiju da dodijeli obnovu autorizacije nekoj drugoj državi članici te ističu kako je potrebno osigurati političku odgovornost kada se odobrenje prihvati u obliku provedbenih akata - u takozvanom "postupku komitologije". Komisija i države članice trebale bi objaviti detaljne zapisnike i kako je tko glasovao.

„Posebni Odbor ukazao je na ozbiljne nedostatke u autorizaciji pesticida. PEST i Europski parlament traže konkretna poboljšanja. Uvjerljiva potpora za reformu postupka autorizacije pesticida – kroz jačanje transparentnosti i provedbu neovisnih istraživanja, je upozorenje za EU vlade i Europsku komisiju, ali i smjer za vraćanje povjerenja građana u postupak donošenja odluka u EU-u“, rekao je suizvjestitelj Bart Staes (Zeleni/EFA, Belgija).

Devet godina nakon usvajanja Uredbe o sredstvima za zaštitu bilja (Uredba (EK) br. 1107/2009) i nakon spora oko obnove dozvole za korištenje glifosata, Europski parlament je 6. veljače 2018. godine osnovao Posebni odbor Europskog parlamenta za postupak Europske unije za odobravanje pesticide. PEST je imao mandat razmotriti u cjelini EU postupak za odobrenje pesticida te istražiti postupak koji je doveo do produljenja dozvole za glifosat u Europskoj uniji na još pet godina.

„Postupak odobravanja pesticida treba se temeljito reformirati, a studije naručene od strane agroindustrije ne smiju završiti sakrivene u ladicama. Posebni odbor nije mogao riješiti kontroverzu oko kancerogenosti glifosata i zbog toga je zatražio sustavni pregled svih relevantnih studija. Sljedeći krug odluka o tome hoće li se zabraniti glifosat s naših polja bit će 2022. godine. Svaka buduća odluka o glifosatu treba u potpunosti razmotriti nezavisne znanstvene studije te osigurati objektivno i transparentno donošenje odluka o rizicima od nastanka raka i prijetnjama bioraznolikosti koje takvo korištenje uzrokuje“, izjavio je Davor Škrlec, Zastupnik Zelenih/ESS-a i član Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane.

Nova otkrića: Obnova glifosata dogodila se pod utjecajem agrokemijske industrije

Zastupnici Zelenih/ESS-a predstavili su u utorak nove dokaze o uključenosti kemijske industrije u postupak autorizacije opasnih tvari kao što je glifosat. Na zahtjev zastupnika u Europskom parlamentu, stručnjaci Stefan Weber i Helmut Burtscher-Schaden detaljno su opisali opseg plagiranja od strane njemačkog Federalnog instituta za procjenu rizika (BfR) u vezi procjene zahtjeva za obnovu dozvole za glifosat koji su podnijeli proizvođači, uključujući Monsanto. Njemačka, koja je prije sedam godina imenovana državom izvjestiteljicom EU-a za procjenu, putem BfR-a kršila je pravo EU-a koje zahtijeva neovisnost i objektivnost takvih procjena.

„Javno zdravlje ne smije biti ugroženo samo da bi kemijska industrija mogla ostvariti dobit. Izuzetno je zabrinjavajuće vidjeti da je do 50 % nekih poglavlja procjene njemačkog regulatora napisao Monsanto. Kroz ovu neprihvatljivu praksu BfR-a nezavisna znanstvena istraživanja pokazuju kako su kancerogeni učinci uklonjeni i nisu uzeti u obzir te nedostaju procjene koje upozoravaju na opasnosti od glifosata."

„Nedavna otkrića plagiranja potvrđuju kako je bio nužan angažman Posebnog odbora. Pozivamo Europsku komisiju da provede reviziju postupka odobravanja pesticida u Europi te trenutačnu re-evaluaciju autorizacije glifosata“, rekao je čelnik Odbora Eric Andrieu (S&D, Francuska).

Neki od zahtjeva iz usvojenog izvješća Europskog parlamenta:

 • Stroži kriteriji za testiranje utjecaja na okoliš i zdravlje aktivnih tvari koje se nalaze u pesticidima i samih pesticida
 • Strogo testiranje ne samo aktivnih supstanci već i samih pesticida te mješavina i ostataka
 • Zabrana plagiranja
 • Jača primjena načela predostrožnosti, jasne mjere za smanjenje rizika
 • Potpuna transparentnost svih studija
 • Procjena bez sukoba interesa
 • Bolje financiranje EFSA-e za provedbu neovisnih istraživanja o pesticidima
 • Zaštita javnosti i ranjivih skupina zabranom korištenja pesticida u područjima kao što su javni parkovi i vrtovi, sportsko-rekreacijska područja, škole i dječja igrališta te u neposrednoj blizini zdravstvenih ustanova
 • Zaštita okoliša zabranom uporabe pesticida za sušenje prije žetve ("isušivanje")
 • Veća podrška neovisnim istraživanjima ostataka u površinskim vodama, tlu i prašini te potpora za potpunu procjenu kumulativnih učinaka sredstava za zaštitu bilja

 

Europski parlament / Davor Škrlec / Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Travnate površine Arheološkog parka Pompeji odnedavno održava stado ovaca

Arheološki park Pompeji svoju budućnost vidi u razvoju ekološke poljoprivrede, a u tome je svoju važnu ulogu dobilo i stado od 150 ovaca. Zadaća ovih prirodnih „kosilica“ je održavanje zelenih površina u golemom dijelu Parka u kojem se još ne provode arheološka iskopavanja.

Najkasnije do kraja 2019. potrebno preispitati kancerogenost glifosata

Postupak odobravanja pesticida kao što je glifosat mora se temeljito reformirati, zaključak je Posebnog odbora za postupak Unije za odobravanje pesticida Europskog parlamenta (PEST), koji je u četvrtak, 6. prosinca, velikom većinom glasova usvojio preporuke usmjerene na rješavanje nedostataka u postupku autorizacije pesticida u Europskoj uniji.

Sigurnost hrane: novim pravilima do većeg povjerenja potrošača

Danas su u Europskom parlamentu usvojeni novi propisi kojima se osigurava pouzdanost i transparentnost u postupku procjene rizika za sigurnost hrane u EU-u. Nova pravila su već usuglašena s ministrima EU-a, a prihvaćena su sa 603 glasa za, 17 protiv i 27 suzdržanih.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER