e-Savjetovanje o Nacrtu Prijedloga zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

Otvoreno do 15. ožujka 2019. godine

Novi Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj nužan je zbog dugoročnog osiguranja meteorološke i hidrološke djelatnosti u Republici Hrvatskoj sukladno suvremenom zakonodavnom okruženju.

e-Savjetovanje je otvoreno 30 dana tijekom kojih zainteresirana javnost ima mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja pojašnjenja od strane DHMZ-a i MZOE. Državni hidrometeorološki zavod danas je na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanje pokrenuo savjetovanje o Nacrtu Prijedloga zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti.

Novi Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj nužan je zbog dugoročnog osiguranja meteorološke i hidrološke djelatnosti u Republici Hrvatskoj sukladno suvremenom zakonodavnom okruženju. Trenutno su poslovi hidrometeorološke službe u Republici Hrvatskoj, status i ovlasti Zavoda normirani zakonom iz 1978. godine, odnosno Zakonom o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj koji je od stupanja na snagu tri puta mijenjan.

S obzirom da je praksa primjene važećeg Zakona pokazala da neka od pitanja nisu više pravno cjelovita te u provedbenom smislu učinkovita, pokazala se potreba prilagodbe istoga u suvremenom zakonodavnom okruženju.

Ovim Nacrtom Prijedloga zakona, među ostalim, predlaže se:

  • jačanje uloge meteorologije i hidrologije u smanjenju šteta od elementarnih nepogoda, zaštite okoliša i zdravlja, sigurnosti prometa, proizvodnje energije i hrane te planiranja djelatnosti;
  • neprekidno održavanje jedinstvenog državnog sustava motrenja stanja atmosfere i hidrosfere od interesa za Republiku Hrvatsku te drugih dodatnih motrenja;
  • uspostava jedinstvenog sustava upozorenja na vremenske i hidrološke nepogode (tzv. jedinstveni službeni glas);
  • reguliranje i obavljanje međunarodnih obveza iz područja meteorološke, hidrološke i njima srodne djelatnosti;
  • reguliranje nadležnosti DHMZ-a kao izvršitelja državne meteorološke i hidrološke djelatnosti,
  • reguliranje načina financiranja hidrometeorološke djelatnosti na razini Republike Hrvatske te politike dostupa meteoroloških i hidroloških podataka;
  • podrška prilagodbi klimatskim promjenama.

e-Savjetovanje je otvoreno 30 dana, odnosno do 15. ožujka 2019. godine, do kada zainteresirana javnost ima mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja pojašnjenja od strane Državnog hidrometeorološkog zavoda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike. e-Savjetovanje je dostupno na ovoj poveznici.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike / Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Kako je jedna laguna postala prva linija obrane od klimatskih promjena

Stanovništvo na albanskoj obali Jadranskog mora se s ozbiljnom prijetnjom podizanja razine mora suočava već duži niz godina, no čini se kako je za jedan dio obale pronađeno prirodno rješenje koje albanska vlada koristi uz pomoć Globalnog fonda za okoliš i UN-ovog Programa za okoliš.

Sabor usvojio Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama

Hrvatski sabor u utorak je usvojio Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama u Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu, objavilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike RH.

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

Otvoreno je savjetovanje za program sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina). Poziv se planira u okviru Specifičnog cilja 4b2 – Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam, trgovina), Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER