Pametno odloži - Bolji Karlovac složi

Prva u nizu od 174 izobrazno-informativnih aktivnosti

U Karlovcu je održana prva u nizu od 174 izobrazno-informativnih aktivnosti koje će se tijekom 2019. godine provoditi u okviru projekta „Pametno odloži - Bolji Karlovac složi“.

Prva radionica održana je u prostoru Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije za osobe s intelektualnim teškoćama pod stručnim vodstvom Veronike Lendler koja je polaznike upoznala s osnovnim elementima odgovornog gospodarenja otpadom, a polaznike radionice posjetio je i gradonačelnik Damir Mandić sa suradnicima.

Ukupna vrijednost projekta je 1.193.352,50 kuna; iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 1.014.349,62 kuna što predstavlja 85 % ukupno prihvatljivih troškova Projekta, dok sredstva Grada Karlovca iznose 179.002,88 kn.

Ciljane skupine projekta su svi građani, turisti, odgojno-obrazovne institucije, edukatori, djeca i mladi, poslovna javnost, a njime će se u razdoblju od 13.6.2018. – 7.1.2020. godine provoditi cijeli niz izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Foto: Grad Karlovac

Opći ciljevi projekta su informirati i educirati građane grada Karlovca o:

  • razlozima prijelaza s linearnog na kružno gospodarstvo i ulozi gospodarenja otpadom u tom procesu
  • važnosti reda prvenstva gospodarenja otpadom u prijelazu na linearno gospodarstvo
  • potrebi zaštite i učinkovitijeg upravljanja resursima
  • ulozi potrošača u važnosti promjene navika za prijelaz  na linearno gospodarstvo
  • postupcima obrade otpada i praćenju tijeka recikliranja odvojeno prikupljenog otpada putem mrežnih stranica komunalne tvrtke Čistoća i Grada Karlovca

Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

#JArecikliram za očuvanje jaskanskog okoliša

Građanke i građani Jastrebarskog pozivaju se na prezentaciju ispravnog sortiranja, recikliranja i besplatnog odlaganja otpada koja će se održati na Reciklažnom dvorištu Božićka u četvrtak 12. rujna 2019. godine s početkom u 18 sati.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER