Grad Makarska dobio 369.361,85 kuna bespovratnih sredstva za edukaciju građana

Kampanja „Skupi, složi, savjesno odloži“ prvi put sufinancirana sredstvima Europske unije

„Skupi, složi, savjesno odloži!“ kampanja je Grada Makarske i trgovačkog društva Makarski komunalac čiji je cilj informirati i educirati sve građane o važnosti odvojenog sakupljanja otpada

Grad Makarska prijavio je projekt „Skupi, složi, savjesno odloži!“ na otvoreni poziv za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te dobio 369.361,85 kuna. Vrijednost projekta iznosi nešto više od 400.000,00 kuna, a navedena sredstva osigurana su u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. Za provedbu projekta makarski gradonačelnik Jure Brkan imenovao je projektni tim kojeg čine predstavnici Grada Makarske, Javne ustanove Makarska razvojna agencija MARA i tvrtke Makarski komunalac d.o.o.

Prema projektnom prijedlogu, kroz sljedeću 2019. godinu bit će organizirano dvanaest različitih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom namijenjenih svim dobnim skupinama: radionice u vrtićima i osnovnim školama, javne tribine, dijeljenje letaka i brošura na kućni prag, izrada web stranice, aplikacije o održivom gospodarenju otpadom za pametne mobitele i sl.

Provedbom ovih aktivnosti Grad Makarska želi nastaviti s edukativnim aktivnostima kojima je cilj podići razinu svijesti svojih građana o važnosti odgovornog gospodarenja otpadom, stjecanju potrebnog znanja o načinu na koji je potrebno odvajati otpad, načinu na koji se može kompostirati i upotrijebiti taj kompost te kako predmete koji su iskorišteni ponovno upotrijebiti. Kroz radionice u obrazovnim institucijama želi se utjecati na stvaranje zdravih navika kod djece i mladih u što ranijoj dobi te pozitivan utjecaj na ostale članove kućanstva.

Važno je istaknuti kako će se projektom obuhvatiti i turisti za koje je će se tiskati osam tisuća letaka s ciljem uključivanja u održivo gospodarenje otpadom za vrijeme svog boravka tijekom turističke sezone. Također, na ovaj će se način postići pozitivna slika destinacije koja brine o okolišu s ciljem održivog razvoja lokalne sredine.

Informativno-edukativna kampanja „Skupi, složi, savjesno odloži“ započela je u rujnu 2014. u suradnji Grada Makarske i trgovačkog društva Makarski komunalac, a sukladno Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji propisuje obavezu jedinica lokalne samouprave na organiziranje edukativno-informativnih aktivnosti vezano uz gospodarenje otpadom i to o svom trošku. Po prvi put od početka kampanje edukativno-informativne kampanje o važnosti razdvajanja otpada Grad Makarska je za provedbu aktivnosti ostvario bespovratna sredstva Europske unije.

Do kraja godine očekuje se potpisivanje Odluke o sufinanciranju koju donosi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Grad Makarska / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Grad Zagreb: „Stavi pravu stvar na pravo mjesto!“

U srijedu su u Zagrebačkom holdingu predstavljene edukativno-informativne aktivnosti koje će se, s ciljem edukacije građanki i građana Zagreba o važnosti i načinima odvojenog sakupljanja otpada te povećanja razine svjesnosti o potrebi njihovog osobnog doprinosa, provoditi u sklopu projekta „Stavi pravu stvar na pravo mjesto!“.

Pametno odloži - Bolji Karlovac složi

U Karlovcu je održana prva u nizu od 174 izobrazno-informativnih aktivnosti koje će se tijekom 2019. godine provoditi u okviru projekta „Pametno odloži - Bolji Karlovac složi“.

#JArecikliram za očuvanje jaskanskog okoliša

Građanke i građani Jastrebarskog pozivaju se na prezentaciju ispravnog sortiranja, recikliranja i besplatnog odlaganja otpada koja će se održati na Reciklažnom dvorištu Božićka u četvrtak 12. rujna 2019. godine s početkom u 18 sati.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER