Otvoreno pismo – Nacrt energetskog i klimatskog plana

Osvrt na Nacrt energetskog i klimatskog plana za razdoblje 2021. – 2030. godine

Pet hrvatskih regionalnih energetskih agencija uputilo je otvoreno pismo ministru zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislavu Ćoriću s osvrtom na Nacrt energetskog i klimatskog plana za razdoblje 2021. – 2030. godine

Ekovjesnik u cijelosti prenosi pismo koje je pet hrvatskih regionalnih energetskih agencija uputilo ministru zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislavu Ćoriću s osvrtom na Nacrt energetskog i klimatskog plana za razdoblje 2021. – 2030. godine. Pismo s komentarima Nacrta možete pročitati na sljedećoj poveznici.

Predmet: Otvoreno pismo - komentari na Nacrt energetskog i klimatskog plana

Poštovani gospodine ministre Ćorić,

Mi, hrvatske regionalne energetske agencije, koje smo osnovane od hrvatskih županija i gradova uz potporu Europske komisije, koje već deset godina zajedno s našim općinama, gradovima i županija provodimo projekte održivog korištenja energije, koje zapošljavamo više od 60 stručnjaka, koje su provele projekte s područja čiste energije u vrijednosti većoj od milijardu kuna, ovim Vam putem izražavamo svoju krajnju zabrinutost lošom kvalitetom predmetnog dokumenta, ali i načinom izrade, neuključivanjem bitnih dionika te smatramo svojom dužnošću da Vas na ovo upozorimo.

Smatramo da Nacrt energetskog i klimatskog plana za razdoblje 2021.-2030. svojom strukturom i sadržajem ne odražava značaj i nužnost ovakvog tipa dokumenta te da iz njega nije ni najmanje jasno kako će Republika Hrvatska provođenjem aktivnosti koje su predviđene ovim dokumentom postići ciljeve postavljene na razini EU-a za razdoblje do 2030. Sam dokument izgleda kao da je više različitih sektorskih dokumenata povezano u jedan, no ne u cjelinu i ne sa zajedničkim ciljem.

Dokument ne predviđa suradnju svih razina vlasti te nimalo ne prepoznaje važnost jedinica lokalne i regionalne samouprave u postizanju ciljeva. Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj već niz godina predvodnici su energetske tranzicije i značajno pridonose smanjenju učinaka klimatskih promjena velikim brojem provedenih projekata i mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. U tom smislu Vas upućujemo na legislativu REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Governance of the Energy Union iz koje i dolazi obveza izrade ovog Plana, a koja jasno propisuje potrebu uključivanja dionika na lokalnoj i regionalnoj razini što je u predmetnom dokumentu potpuno izostalo.

U dokumentu se nigdje ne navodi koja je njegova svrha, tj. zašto je nacrt uopće izrađen. To bi bila iznimno korisna informacija u uvodnom dijelu dokumenta. Općenito smatramo da je ovakav dokument samo nastavak smjera nedavno objavljenog Nacrta Zelene knjige - Analize i podloge za izradu energetske strategije Republike Hrvatske, a koji je također u potpunosti zanemario lokalnu i regionalnu razinu te u svojoj suštini predstavlja jedan potpuno neambiciozni prijedlog buduće energetske politike Republike Hrvatske. Željeli bismo u strateškim dokumentima koji dolaze iz Vašeg ministarstva više iščitavati širu i ambicioznu viziju Republike Hrvatske kao regionalnog lidera i ravnopravne zemlje članice Europske unije u čemu bismo Vas vrlo rado podržavali.

Kao najveći nedostatak, odnosno najlošiji dio ovog dokumenta vidimo Poglavlje 3 - Politike i mjere, koje bi trebalo biti najvažnije i suštinsko poglavlje svakog akcijskog plana u smislu davanja odgovora na pitanje kako ćemo postići ciljeve. Mjere su vrlo nedorečene, nejasno formulirane, nema nikakve kvantifikacije učinaka, odnosno procjene doprinosa ciljevima, nema procjene financijskih sredstava potrebnih za provedbu, nema navedenih ključnih dionika koji trebaju biti uključeni u provedbu kao ni odgovorne institucije za provedbu, nema predviđene dinamike provedbe. 

Posebno napominjemo i smatramo neprimjerenim da su neke mjere opisane u svega rečenicu dvije teksta. Uz to što nedostaje dobar dio tablica i slika, za neka poglavlja je naveden tekst - u izradi. Dojam je kao da je ovo prva radna verzija internog dokumenta koji je potrebno još znatno doraditi i poboljšati kako bi bio spreman za pravu i ozbiljnu javnu raspravu.

Sa žaljenjem konstatiramo da u pogledu financiranja mjera nema promjene paradigme. Iako su najave smanjenja bespovratnih komponenti u višegodišnjem financijskom razdoblju 2021.-2027. vrlo jasne, iako se na razini EU-a inzistira na sve većem udjelu privatnog kapitala u projektnom financiranju, iz ovog se dokumenta to ne može iščitati. Inovativni financijski mehanizmi mogu se vidjeti samo u tragovima (uglavnom kreditnog tipa), a s  druge strane su tvrdnje da će financiranje biti osigurano kroz ESI fondove vrlo čvrste, iako se ne vidi na čemu su temeljene i zašto se navode s tolikom sigurnošću, pogotovo u trenutku kada programiranje za 2021.-2027. još nije ni počelo.

Međusektorsko povezivanje mjera, kao i kumulacija učinaka nije vidljiva iz dokumenta. Ne postoji ni naznaka eventualne platforme koja bi djelovala kao agregator.

Dio adaptacije na učinke klimatskih promjena ne postoji, nije spomenut ni jednom jedinom riječju što je u trenutku u kojem se nalazimo – krajem 2018. godine, više nego razočaravajuće.

Hrvatske energetske agencije smatraju da važnost teme integrirane energetske i klimatske politike nalaže izradu bitno kvalitetnijih dokumenata u kojima će sudjelovati svi relevantni dionici. Bojimo se da na ovakav način ne pridonosimo ostvarenju interesa Republike Hrvatske ni njezinih građana, a da se u očima Europske komisije i naših europskih partnera i prijatelja pokazujemo kao zemlja članica bez vizije i ambicije u ostvarenju zajedničkih europskih ciljeva.

Kao i uvijek do sada, stojimo Vam na raspolaganju za svaku konstruktivnu pomoć, savjete i suradnju radi zajedničke dobrobiti.

U Čakovcu, Koprivnici, Pazinu, Rijeci i Zagrebu, 21. prosinca 2018.

 

Alen Višnjić, mag.ing.el.techn.inf., direktor Međimurske energetske agencije

Ivan Šimić, dipl. ing., ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjever

Valter Poropat, direktor Istarske regionalne energetske agencije

Darko Jardas, dipl. ing. ravnatelj Regionalne energetske agencije Kvarner

Dr. sc. Julije Domac, ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Predsjednik Europskog udruženja regija i energetskih agencija za energiju i okoliš – FEDARENE, Član Političkog odbora EU Covenant of Mayors

 

VEZANE VIJESTI

Zagreb zatrpan smećem, a pročelnica najavljuje kazne za građane

„Onaj tko jednom dobije kaznu, neće mu pasti na pamet da više nepropisno odbaci otpad“, izjavila je u Dnevniku Nove TV pročelnica gradskog Ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Mirka Jozić te dodala kako će kazne sigurno biti u visini jedne prosječne plaće u Zagrebu, ovisi o količini i vrsti otpada.

Održana 3. JANAF-ova konferencija

„Energetske strategije - izazovi za naftne kompanije“ naziv je 3. JANAF-ove međunarodne konferencije na kojoj se okupilo više od dvije stotine uzvanika. Konferenciju je otvorio ministar zaštite okoliša i energetike, dr.sc. Tomislav Ćorić, kao izaslanik predsjednika Vlade RH, a nazočnima se na konferenciji obratio i ministar državne imovine, doc.dr.sc. Goran Marić.

Usvojen konačni paket mjera „Čista energija za sve“

Zastupnici u Europskom parlamentu danas su na plenarnoj sjednici u Strasbourgu usvojili konačni paket mjera „Čista energija za sve“ o novim ciljevima EU-a za korištenje obnovljivih izvora energije i veću energetsku učinkovitost te pravno obvezujuće smjernice za ispunjenje ciljeva Pariškog klimatskog sporazuma. Energetski paket sadrži dvije direktive i Uredbu o upravljanju energetskom unijom.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER