Revizija smjernica o upravljaju područjima ekološke mreže Natura 2000

Najveća koordinirana mreža zaštićenih područja na svijetu

U sklopu Akcijskog plana za prirodu, ljude i gospodarstvo, Europska komisija objavila je revidirane smjernice za tijela javne vlasti država članica EU, zainteresirane strane i građane EU o očuvanju i upravljanju zaštićenim područjima ekološke mreže Natura 2000.

Ažurirane smjernice na jasan i dostupan način objašnjavaju odredbe Članka 6. Direktive o staništima (92/43/EZ). To je ujedno i jedan od najvažnijih članaka EU „direktiva o prirodi“ (Direktiva o staništima i Direktiva o pticama), budući da definira upravljanje i zaštitu područja Natura 2000. Smjernice su prvenstveno namijenjene nadležnim tijelima država članica, ali i svima uključenima u upravljanje područjima Natura 2000, te u postupke odobrenja planova i projekata, uključujući razvojne programere, znanstvene stručnjake i konzultante, upravitelje područja Natura 2000, nevladine organizacije i građane EU.

„Učinkovito upravljanje područjima Nature 2000 od izuzetne je važnosti za održavanje i unaprjeđenje naše europske bioraznolikosti, ekosustava i usluga koje pružaju, a o kojima izravno ovisi oko 4,4 milijuna radnih mjesta unutar EU. Postavili smo pravila za osiguranje takvog upravljanja, ali kako bi mogli raditi, uspostavljena pravila moraju biti jasna, ažurna i lako razumljiva za svakoga. Vjerujem da će ovaj dokument biti od velike koristi za sve uključene u upravljanje područjima Natura 2000, pomažući boljem usklađivanju zaštite prirode s različitim gospodarskim aktivnostima za širu korist društva“, izjavio je Karmenu Vella, povjerenik EU za okoliš, ribarstvo i pomorstvo.

Osnovni cilj ove revizije bio je inkorporirati relevantne odluke Suda Europske unije izdane od prvog objavljivanja smjernica iz 2000. godine, kao i integracija drugih relevantnih zabilješki Komisije i uspostavljenih smjernica u jedinstven i koherentan dokument. Ažurirani dokument pruža pojašnjenja ključnih koncepata koji će državama članicama EU, ali i svim zainteresiranim stranama pomoći da učinkovito obavljaju svoje poslove, primjerice prilikom izrade odgovarajućih mjera za aktivno očuvanje staništa i vrsta ili za sprječavanje njihova pogoršanja, ili pak pri provođenju procjena potencijalno štetnih aktivnosti te donošenja potrebnih odluka.

Nakon temeljite evaluacije zakona o zaštiti prirode EU, Europska komisija usvojila je u travnju 2017. akcijski plan za poboljšanje njihove provedbe i povećanje njihovog doprinosa u postizanju ciljeva Europske unije za biološku raznolikost do 2020. godine. Akcijski plan (EU) za prirodu, ljude i gospodarstvo predložio je 15 konkretnih akcija koje će se provesti u periodu između 2017. i 2019.

Zakonodavstvo EU za zaštitu okoliša oslanja se na mrežu Natura 2000 – više od 27.500 zaštićenih područja koja obuhvaćaju 18 % kopnenog područja EU-a i 9 % okolnih mora. To je najveća takva mreža na svijetu kojom se osigurava zaštita najugroženijih vrsta i staništa u Europi.

Osnovu Nature 2000 čine Direktiva o pticama iz 1979., kojom su zaštićene sve divlje ptice u EU-u i ona pokriva oko 500 vrsta, kao i Direktiva o staništima iz 1992., kojom se države EU-a obvezuju na zaštitu staništa ugroženih vrsta biljaka, životinja i staništa. Direktiva o staništima pokriva oko 1.500 rijetkih i ugroženih biljaka i životinja te oko 230 vrsta staništa, uključujući livade, šikare i slane močvare.

Mreža ima i važan gospodarski učinak: prema jednoj procjeni koristi mreže, njezina vrijednost iznosi između 200 i 300 milijardi eura godišnje ili 2 % do 3 % bruto domaćeg proizvoda EU-a.

Klara Perović / Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Urbana priroda doprinosi kvaliteti života u gradovima

Dana 23. ožujka 2019. na pariškom Trgu Bastilje simbolično je posađeno 15-tisućito stablo u mandatu aktualne pariške gradonačelnice Anne Hidalgo! Do 2020. godine planira se sadnja još dodatnih 5.000 stabala, čime će Hidalgo ispuniti svoje predizborno obećanje. Za naše prilike prilično neuobičajeno poštovanje birača, zar ne?

EU poziva na obnovu međunarodnih aktivnosti za zaštitu prirode na kopnu i na moru

Povodom nedavnog alarmantnog izvještaja o dramatičnom gubitku divljih životinja i ekosustava diljem svijeta, Europska unija poziva na postizanje dogovora i jaču međunarodnu suradnju po pitanju bioraznolikosti na Konferenciji Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti koja se do 29. studenog održava u egipatskom Sharm El-Sheikhu.

Europska komisija nagrađena za rad na području kružnog gospodarstva

Jučer su u švicarskom Davosu Svjetski ekonomski forum i Forum mladih svjetskih lidera Europskoj komisiji dodijelili nagradu za kružno gospodarstvo za 2019. godinu, kao priznanje za rad na ubrzavanju tranzicije prema kružnom gospodarstvu koje promiče zaštitu okoliša i smanjenje emisija stakleničkih plinova, s istovremenim pružanjem mogućnosti za nova radna mjesta, gospodarski rast i ulaganja.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER