EU poziva na obnovu međunarodnih aktivnosti za zaštitu prirode na kopnu i na moru

CBDCOP14 | U tijeku je najveća i politički najvažnija konvencija na području zaštite biološke raznolikosti i njezine održive uporabe

Povodom nedavnog alarmantnog izvještaja o dramatičnom gubitku divljih životinja i ekosustava diljem svijeta, Europska unija poziva na postizanje dogovora i jaču međunarodnu suradnju po pitanju bioraznolikosti na Konferenciji Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti koja se do 29. studenog održava u egipatskom Sharm El-Sheikhu.

Na 14. konferenciji stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti u Sharm-el-Sheikhu, EU će predvoditi međunarodne napore za određivanje okvira globalne bioraznolikosti nakon 2020. godine. Široka integracija bioraznolikosti u poljoprivredi, energetici, rudarstvu, industriji i infrastrukturnim projektima od ključne je važnosti za održavanje globalne temperature na razini ispod 2 °C u skladu s obvezama Pariškog sporazuma. Očekuje se da će se na Konferenciji postići međunarodni konsenzus o hitnosti postizanja ciljeva globalne biološke raznolikosti do 2020.

www.cbd.int/conferences/2018

„Biološka raznolikost i priroda predstavljaju naš sustav potpore životu na Zemlji. Gubitak životinjskog svijeta i ekosustava, posebice brzina kojom se ti gubici danas ostvaruju, egzistencijalna su prijetnja koja bi nas trebala zabrinjavati u jednakoj mjeri kao i klimatske promjene. Sve veća osviještenost o važnosti ovih problema i njihovoj međusobnoj poveznosti, potiče nas na njihovo razmatranje i pronalaženje rješenja na međunarodnim skupovima na visokoj razini poput ove i nadolazeće konferencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama u Poljskoj. Zaštita biološke raznolikosti na kopnu i u oceanima važna je za buduće generacije, ali i za našu sadašnju dobrobit“, izjavio je povjerenik Europske komisije za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella.

EU je najveći donator za zaštitu biološke raznolikosti u svijetu

Godišnjim izdvajanjem više od 350 milijuna eura za zaštitu biološke raznolikosti u zemljama u razvoju, EU je najveći donator za zaštitu biološke raznolikosti u svijetu. Sve veća osviještenost europskih građanki i građana o pozitivnoj ulozi bioraznolikosti i ekosustava na zdravlje i sigurnost hrane znači da Europska unija ima dobru poziciju za preuzimanje globalnog vodstva. Poslovna zajednica također shvaća koliko je ovisna o biološkoj raznolikosti te neke tvrtke već poduzimaju odlučne mjere razmatranja njihove ovisnosti o prirodnim resursima.

Temeljem ovih pozitivnih primjera, europska će delegacija na čelu s povjerenikom Vellom nastojati istaknuti važnost bioraznolikosti i dovesti je u vrh zanimanja svjetske politike kako bi se osigurao ambiciozan i ujedinjen ishod konferencije stranaka (COP15) u Kini 2020. godine. S ciljem integracije ciljeva zaštite prirode u sektorima industrije, rudarstva, energije i infrastrukture, usvojit će se zajednička Deklaracija. Također, poticat će se dobrovoljne javne i privatne obveze s mehanizmom preispitivanja kako bi se osigurala odgovornost i povećala provedba ciljeva biološke raznolikosti.

Povjerenik Vella će također potpisati pridruživanje Europske unije Koaliciji za oprašivače (Coalition of the Willing for Pollinators), kako je i predviđeno nedavnom EU Inicijativom za oprašivače, što bi trebalo ubrzati pronalaženje koordiniranog međunarodnog rješenja za problem alarmantnog opadanja populacija oprašivača.

U smislu postizanja novog partnerstva s afričkim zemljama prema zamisli  predsjednika Europske komisije, Jean-Claude Junckera, izaslanstvo EU je na ranije održanom sastanku afričkih ministara na temu bioraznolikosti istaknulo ključnu ulogu ekosustava i biološke raznolikosti za borbu protiv degradacije zemljišta, prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena, smanjenje rizika od prirodnih katastrofa i održivi razvoj. Bolje upravljanje resursima i očuvanje prirode ključni je faktor boljeg gospodarskog razvoja.

Najveća i politički najvažnija konvencija na području zaštite biološke raznolikosti

Konferencija UN-a o bioraznolikosti, koja uključuje 14. konferenciju stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti (CBD COP 14), održava se od 17. do 30. studenog 2018. godine u Sharm-el-Sheikhu (Egipat). Uoči početka Konferencije, dana 13. studenog održan je i sastanak afričkih ministara o biološkoj raznolikosti. Na Konferenciji se očekuje sudjelovanje predstavnika iz 196 zemalja svijeta, uključujući istraživače, znanstvenike te predstavnike lokalnih vlasti i civilnog društva.

Konferencija se održava nakon nedavne objave izvještaja Svjetskog fonda za zaštitu prirode (WWF), prema kojem je čovječanstvo u razdoblju od 1970. do 2014. godine u prosjeku izgubilo 60 % populacija divljih životinja (sisavaca, ptica, riba, vodozemaca i gmazova), kao i izvještaja Međuvladine znanstveno-političke platforme o bioraznolikosti i uslugama ekosustava (IPBES) koji upozorava na opasan pad bioraznolikosti.

Konvencija o biološkoj raznolikosti (CBD) najveća je i politički najvažnija konvencija na području zaštite biološke raznolikosti i njezine održive uporabe te se održava svake dvije godine. EU je od samog početka njezin ključni čimbenik i nastavit će oblikovati globalnu politiku biološke raznolikosti, a Europska komisija kao političko te glavno izvršno tijelo Europske unije u tom kontekstu ima bitnu ulogu.

S.F. | Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Počela provedba projekta Cro Buzz Klima

U srijedu 11. svibnja na pilot površinama u zagrebačkom parkovima Maksimir, Ribnjak i Rokov perivoj postavljene su informativne table kojima su označeni dijelovi travnatih površina pod smanjenim režimom košnje – svega jednom ili četiri puta godišnje. Ova aktivnost realizirana je u sklopu projekta Cro Buzz Klima - Divlji oprašivači Hrvatske i prilagodba klimatskim promjenama.

Populacije divljih vrsta od 1970. u prosjeku smanjene za dvije trećine

Uzroci uključuju uništavanje okoliša poput krčenja šuma, neodržive poljoprivrede i ilegalne trgovine divljim vrstama, što doprinosi izbijanju virusa poput COVIDa-19. Posebno zabrinjava visoka stopa smanjenja broja populacija slatkovodnih vrsta koje nestaju puno brže od onih u oceanima ili šumama. WWF stoga poziva na hitne mjere kako bi se trend preokrenuo do 2030. zaustavljanjem uništavanja prirodnih staništa i reformom našeg prehrambenog sustava.

Revizija smjernica o upravljaju područjima ekološke mreže Natura 2000

U sklopu Akcijskog plana za prirodu, ljude i gospodarstvo, Europska komisija objavila je revidirane smjernice za tijela javne vlasti država članica EU, zainteresirane strane i građane EU o očuvanju i upravljanju zaštićenim područjima ekološke mreže Natura 2000.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER