Promicanje održivog razvoja prirodne baštine u Osječko-baranjskoj županiji

Zelene staze Drave i Dunava i Parkovni biseri Slavonije

JU Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko – baranjske županije partner je u dva projekta - Zelene staze Drave i Dunava i Parkovni biseri Slavonije.

Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko–baranjske županije aktivno se uključila u provedbu projekta Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, koje će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

JU Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko – baranjske županije partner je u dva projekta - Zelene staze Drave i Dunava i Parkovni biseri Slavonije.

Zelene staze Drave i Dunava – zajednički projekt Grada Belišća i Općine Erdut

Projektno područje Zelenih staza Dunava i Drave dio je kontinentalnog područja Republike Hrvatske. Prirodno nasljeđe i bogatstvo vode Dunava i Drave, šume i šumsko područje, bogat i očuvan sustav biljnih i životinjskih zajednica, zaštićena područja prirode, kulturna, povijesna i arheološke baštine je ono što ovo područje čini specifičnim.

Kako bi se područje sačuvalo od daljih negativnih antropogenih utjecaja višestruko je zaštićeno u okviru Zaštićenog krajobraza Erdut kao važnog prirodnog predjela velike krajobrazne vrijednosti s jedinstvenim obilježjima lesnih padina prema Dunavu, Regionalnog parka Mura - Drava koji se proteže duž vodotoka kroz pet županija, od Međimurja sve do ušća Drave u Dunav kod Aljmaša kao i područja ekološke mreže Natura 2000 u svojstvu međunarodno važnog područja za ptice, divlje svojte i stanišne tipove i time predstavlja resurs koji se može staviti u funkciju turizma i turističkog razvoja.

Cilj projekta je povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta uz uspostavu boljeg upravljanja posjetiteljima na području Zelenih staza Dunava i Drave te razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti kroz promociju zaštićenog krajobraza Erdut, Regionalnog parka Mura – Drava i ekološke mreže Natura 2000. Ukupna vrijednost projekta je 17,2 milijuna kuna.

Parkovni biseri Slavonije - projekt gradova Našica i Valpova

Prostor Osječko-baranjske županije odlikuje se raznolikošću i bogatstvom prirodnih vrijednosti, kao i cijela Republika Hrvatska koja je, prema biološkoj raznolikosti, jedna od najbogatijih zemalja Europe. Očuvanost prirodnih bogatstva je velika, iako se još uvijek ne može govoriti o sustavnoj brizi za biološku i krajobraznu raznolikost. Također, javna svijest o važnosti očuvanja bioraznolikosti je na niskoj razini te ju je nužno jačati.

Upravljanje posjetiteljima nije primjereno u većini zaštićenih područja u OBŽ, a u parkovima u Našicama i Valpovu je u potpunosti izostalo. Cilj projekta je ojačati društveno-gospodarski razvoj Našica i Valpova kroz održivo korištenje parkova, razvoj specijalizirane ponude portfelja turističkih proizvoda ciljanih prema određenim tržišnim segmentima te veću uključenost lokalne zajednice.

J.U. Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije projektom će aktivno sudjelovati u odabiru i kontroli aktivnosti izrade implementacije GIS sustava s potrebnom opremom za funkcioniranje u parkovima Našicama i Valpovu kao i izradi dvaju dokumenata - Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima i Studije vitaliteta za parkove u Našicama i Valpovu. Vrijednost projekta je 24 milijuna kuna.

JU Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području OBŽ / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

„Rajski otok“ suočava se s najgorom ekološkom krizom u svojoj povijesti

Istjecanje nafte iz japanskoga broda MV Wakashio, koji se 25. srpnja nasukao na koraljni greben na Mauricijusu, prijeti najvećom ekološkom katastrofom u povijesti otoka te ugrožava koralje, ribe i ostali morski život u ovom dijelu Indijskog oceana, kao i cjelokupno gospodarstvo, sigurnost opskrbe hranom i zdravlje lokalnog stanovništva.

Izgradnja dva nova reciklažna dvorišta u Osijeku

Zamjenik osječkog gradonačelnika Boris Piližota i predsjednik Uprave Osijek-Koteksa Zoran Škorić prošlog su tjedna u prostorijama Gradske uprave potpisali Ugovor o izgradnji dva nova reciklažna dvorišta na području grada Osijeka, u vrijednosti 6,7 milijuna kuna s PDV-om.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER