U Samoboru se otpad odvaja i u šetnji gradom

Kako se građani i posjetitelji Samobora potiču na odvajanje otpada

S ciljem poticanja građana Samobora na odvajanje otpada i u šetnji gradom, na deset lokacija javnih površina postavljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje otpada.

Samobor mnogi prepoznaju kao jedan od najuređenijih, ali i najuspješnijih i najperspektivnijih hrvatskih gradova. Osim što svojim šarmom, tradicijom, povijesnom i kulturnom baštinom te turističkom ponudom oduševljava brojne posjetitelje i izletnike, u Samoboru se dugi niz godina ulaže u podizanje kvalitete života njegovih stanovnika.

Velika se pažnja svakako pridaje i problematici zbrinjavanja otpada te zaštiti okoliša. Sredinom mjeseca travnja, nakon dovršenog postupka javne nabave, samoborsko trgovačko društvo Komunalac d.o.o. ukupno je nabavilo 23.000 spremnika za odvojeno prikupljanje biootpada, papira, plastike i metala, namijenjenih za podjelu građanima. Spremnici su obilježeni prema vrstama otpada i imaju naljepnice s uputama za korištenje.

Tijekom travnja i svibnja tvrtka Komunalac d.o.o. dovršila je i radove na postavljanju polupodzemnih kontejnera u Ulici Matijaša Korvina i Ulici 9. svibnja. Polupodzemni kontejneri nalaze se na dvije lokacije u Ul. Matijaša Korvina, a na svakoj su postavljena po četiri kontejnera - za miješani komunalni otpad, biootpad, papir i plastiku. U Ul. 9. svibnja polupodzemni kontejneri su postavljeni na četiri lokacije, a građanima su na svakoj lokaciji na raspolaganju po četiri kontejnera za miješani komunalni otpad, biootpad, papir te jedan za plastiku i metal. Nakon njihovog postavljanja na svim je lokacijama uređena i površina oko kontejnera.

Tko kaže da spremnici za odvojeno prikupljanje otpada ne mogu biti ukras gradu? ​/ Foto: Grad Samobor

S ciljem poticanja građana Samobora na odvajanje otpada, ovog su tjedna postavljeni i dodatni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada i to na deset lokacija javnih površina. U spremnike je moguće odložiti papir, staklo, plastiku, metal i biootpad, a upute za korištenje na hrvatskom i engleskom jeziku istaknute su na poklopcima spremnika.

Spremnici su postavljeni na Autobusnom kolodvoru Samobor, kod Doma zdravlja, na autobusnoj stanici u Južnom naselju, u parku Trokut kod OŠ Bogumila Tonija, u Hebrangovoj ulici kod Sportske dvorane Samobor, na Šetalištu uz mlinove, na ulazu u šumu na Anindolu, u Hrastinskoj ulici u blizini sajmišta, u bivšoj vojarni kod Bunkera te u Ulici grada Wirgesa. Riječ je o frekventnim lokacijama gdje svakodnevno prolazi veći broj pješaka.

Grad Samobor i trgovačko društvo Komunalac d.o.o. nastavljaju s ovom vrstom poticanja građana na odvajanje otpada te je u planu postavljanje ovakvih spremnika i na drugim mjestima u gradu Samoboru.

Grad Samobor / Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Ovog će mjeseca milijuni božićnih svijeća završiti na otpadu

Nakon što par sati osvjetljavaju vaš dom stvarajući ugodnu i romantičnu atmosferu, obično završavaju u košu za smeće, a zatim na odlagalištima. Svijeće – ukrasni predmeti koji se sve više koriste, posebice za vrijeme blagdana – imaju itekako negativan ekološki utjecaj zbog neodrživih materijala i pakiranja, ali i neadekvatnog odlaganja.

Odvajamo li otpad uzalud?

Na fotografijama objavljenim u Facebook grupi „Zakaj volim Špansko“ vidljivo je da se u isti kamion prazni kontejner s papirom i – nesumnjivo, kontejner s miješanim otpadom, javlja Novi list.

U Parizu se uvodi prva zero waste ulica

Pariška gradska uprava odlučna je u borbi protiv otpada te godišnju količinu otpada od 410 kg po stanovniku nastoji smanjiti brojnim mjerama u sklopu provođenja svog novog klimatskog plana. Uvođenjem eksperimentalne zero waste ulice količina otpada se planira smanjiti za 10 % ili oko 50 kg godišnje po stanovniku Pariza.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER