Otvorene ponude za projektiranje i izgradnju CGO Biljane Donje

Značajno probijena procijenjena vrijednost projekta

Konačno su otvorene ponude na javni natječaj za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom u Biljanima Donjim, a obje pristigle ponude značajno nadilaze procijenjenu vrijednost ovog projekta od 295 milijuna kuna. Istog dana potpisani su i ugovori za izgradnju i nadzor nad izgradnjom pretovarnih stanica u Biogradu na Moru, Pagu i Gračacu.

Jučer su u prostorijama tvrtke Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Biljane Donje otvorene ponude u postupku javne nabave za Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje. Zaprimljene su dvije ponude – ona slovenske tvrtke RIKO d.o.o. u iznosu od 368.492.963,75 kuna bez PDV-a, odnosno 460.616.204,69 kuna s PDV-om te poljske tvrtke CONTROL PROCESS S.A. u iznosu od 439.732.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 549.665.000,00 kuna s PDV-om.

Obje ponude značajno nadilaze procijenjenu vrijednost projekta

„Zaprimljene ponude više su od procijenjene vrijednosti nabave koja je, prije četiri godine kada je postupak krenuo, definirana na 295.000.000,00 kuna bez PDV-a. Razlog tome je kontinuirano povećanje cijene građevinskih radova koje, prema nekim procjenama, iznosi oko 0,5 % mjesečno. Na nama je sada postupak ocjenjivanja pristiglih ponuda koji će trajati oko 45 dana, nakon čega ćemo donijeti odluku o odabiru izvođača. Ako ne bude žalbi na odluku, očekivani početak radova na projektiranju i izgradnji Centra je do kraja godine“, izjavio je Dino Perović, direktor tvrtke Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije.

„Natječaj nećemo poništiti, već ćemo odmah krenuti razgovarati s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije kako bi se pronašao optimalan model financiranja projekta. Odabrani izvođač imat će 12 mjeseci za ishođenje potrebnih 30 građevinskih dozvola, a rok završetka radova je 21 mjesec. Probni rad Centra trajat će 6 mjeseci“, dodao je Perović.

Potpisani ugovori za izgradnju i nadzor nad izgradnjom pretovarnih stanica

Istog dana potpisani su u Gradskoj vjećnici Biograda na Moru i ugovori za izgradnju i nadzor nad izgradnjom pretovarnih stanica u Biogradu na Moru, Pagu i Gračacu. Ugovor za izvođenje radova na izgradnji navedenih pretovarnih stanica vrijedan je 17.430.546,36 kuna bez PDV-a i potpisan je s tvrtkom Lavčević Zadar d.o.o., dok je ugovor za pružanje usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji pretovarnih stanica vrijedan 425.750,00 kuna bez PDV-a i potpisan je s tvrtkom Civil Engineering Consultancy iz Zadra..

„Danas potpisani ugovori, kao i svi ostali projekti gospodarenja otpadom koji se provode na lokalnim i regionalnim razinama, dio su sveobuhvatne Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske te su usmjereni ostvarenju ciljeva koje smo preuzeli ulaskom u Europsku uniju. Godina 2018. ključna je za izgradnju infrastrukture za učinkovito gospodarenje otpadom u Hrvatskoj pa su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost putem EU fondova osigurali sufinanciranje i za provedbu informativno-edukativnih programa iz ovog segmenta i za nabavu opreme potrebne za odvajanje otpada i za izgradnju reciklažnih dvorišta“, izjavila je Suada Mustajbegović, voditeljica Samostalne službe – Posredničko tijelo razine 2 u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Pretovarne stanice značajan su dio Projekta Izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje jer će se u njima obavljati prihvat nerazvrstanog komunalnog otpada s gravitirajućih naseljenih područja te priprema i pretovar u vozila koja će otpad prevoziti u budući CGO, u kojem će se otpad obraditi odnosno zbrinuti.

Pretovarna stanica Biograd na Moru nalazit će se u novoplaniranom proširenju industrijske zone Biograd, cca. 2 km zapadno od ceste Biograd – Benkovac. Pretovarna stanica Pag bit će smještena na cca. 8,5 km jugoistočno od Paga, dok će pretovarna stanica u Gračacu biti smještena uz državnu cestu Gračac – Knin (D1), cca. 4 km od Gračaca u pravcu Udbine.

Zadarski dožupan Šime Mršić podsjetio je kako se cjeloviti sustav gospodarenja otpadom Zadarske županije sastoji od tri međusobno povezana projekta, a koji se odnose na izgradnju i upravljanje CGO-om Biljane Donje, izgradnju i organiziranje sustava za sakupljanje i recikliranje otpada te sanaciju i zatvaranje službenih odlagališta komunalnog otpada u županiji. Dodatno je istaknuo kako je uz ulaganja u infrastrukturu ključno i ulaganje u edukaciju stanovništva, a kako bismo do 2020. osigurali odvojeno sakupljanje i recikliranje 50 % otpadnog papira, metala, plastike i stakla.

Početak radova na izgradnji pretovarne stanice pozdravio je i gradonačelnik Biograda na Moru Ivan Knez, koji je istaknuo: „Za sustav gospodarenja otpadom u Biogradu na Moru danas je zaista značajan dan jer ćemo, uz pretovarnu stanicu, u gradu uskoro dobiti i reciklažno dvorište, za čiju smo izgradnju potpisali ugovor s tvrtkom Tehno-Elektro d.o.o. iz Đakova. Projekt je vrijedan 5.151.239,34 kuna, od čega će se iz EU i nacionalnih sredstava sufinancirati preko 90 %“.  

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje vrijedan je 377.326.793,56 kuna, a sufinanciran je sredstvima Europske unije u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u udjelu od 70,652 %. U sufinanciranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 19,348 % te Zadarska županija i gradovi i općine na području Zadarske i dijela Ličko-senjske županije s 10 %.

Eko d.o.o. / Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Utjecaj plastike na klimatske promjene

Samo 2019. godine proizvodnja i spaljivanje plastike u atmosferu će dodati više od 850 milijuna metričkih tona stakleničkih plinova što je jednako onečišćenju iz 189 novih termoelektrana na ugljen snage 500 megavata, tvrdi se u novom izvješću „Plastika i klima: Skriveni troškovi plastičnog planeta“.

Započeli radovi na izgradnji pretovarnih stanica u Biogradu na Moru, Pagu i Gračacu

Na pretovarnim stanicama obavljat će se pretovar miješanog komunalnog otpada, odvojeno sakupljenog komunalnog otpada namijenjenog za reciklažu te odvojeno sakupljenog biorazgradivog otpada iz vrtova i parkova namijenjenog za daljnju obradu ili zbrinjavanje na udaljenoj lokaciji CGO-a Biljane Donje, do koje će se navedeni otpad prevoziti vozilima većeg kapaciteta namijenjenim za daljinski transport

Potpisivanje ugovora za izgradnju pretovarnih stanica u Biogradu, Gračacu i Pagu

Povodom potpisivanja ugovora za izgradnju i nadzor nad izgradnjom pretovarnih stanica u Biogradu na Moru, Gračacu i Pagu u sklopu Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje, u ponedjeljak 4. lipnja 2018., u 15:30 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru organizira se konferencija za novinare.

Otvaranje ponuda za CGO Biljane Donje 24. svibnja

Novi rok za dostavu ponuda za gradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje je 24. svibnja. Nakon što je riješena još jedna žalba u postupku javne nabave za 295 milijuna kuna vrijedan projekt zbrinjavanja otpada na zadarskom području određen je sada već šesti rok za otvaranje ponuda, javlja HRT Radio Zadar.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER