KD Čistoća Rijeka kreće s organiziranim prikupljanjem božićnih drvca

Božićna drvca prikupljat će se do 18. siječnja i to prema unaprijed određenim terminima za mjesne odbore Grada Rijeke

Građani Rijeke mole se za pridržavanje pravila odlaganja i termina određenih za svaki mjesni odbor. Drvca se svakako ne smiju neodgovorno baciti u okoliš ili odložiti na mjestima koja nisu predviđena za tu namjenu.

KD Čistoća Rijeka i ove godine organizirano prikuplja božićna drvca po završetku božićno-novogodišnjih blagdana, odnosno od  8. do 18. siječnja 2024. godine. Njihov odvoz obavljat će se po mjesnim odborima Grada Rijeke i to prema terminima naznačenima u tablici, koja se može preuzeti ovdje.

Građani Rijeke mole se za pridržavanje termina određenih za svaki mjesni odbor. Drvca se trebaju odložiti pored spremnika za otpad, a ne u spremnike za preostali miješani komunalni otpad ili u spremnike za odvojene, vrijedne vrste otpada. Naravno, drvca se ne smiju neodgovorno baciti u okoliš, kao ni odložiti na mjestima koja nisu predviđena za tu namjenu.

S obzirom da na području mjesnih odbora Pašac, Svilno, Draga, Sveti Kuzam i Orehovica od 2. siječnja 2024. godine započinje individualizirani sustav prikupljanja komunalnog otpada, što znači da će se do termina predviđenog za prikupljanje božićnih drvaca ukloniti postojeći spremnici s javnih površina, građani navedenih mjesnih odbora mole se da da svoja božićna drvca ostave na jednoj od sljedećih lokacija na kojima su se nalazili spremnici za otpad:

 • Sveti Kuzam 15 – kod trafostanice
 • Draga, Brig 45 – kod doma
 • Draga, Brig 80 – kod crkve
 • Orehovica, Kalina 2
 • Pašac, Balde Fućka 43a
 • Pašac , Balde Fućka 48 – kod škole
 • Svilno, Grbaste 53
 • Svilno, Grbaste 80
 • Svilno 84
 • Svilno, Tutnovo 48
 • Svilno, Tutnovo 105

Građani Rijeke svakako imaju mogućnost samostalnog dovoza božićnih drvca u reciklažna dvorišta Mihačeva draga (radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8.00 do 20.00 sati), Pehlin (od ponedjeljka do petka od 10.00 do 17.00 sati te subotom od 8.00 do 13.00 sati) i Jože Vlahovića (ponedjeljkom, utorkom i petkom od 8.00 do 15.00 sati, srijedom i četvrtkom od 13.00 do 20.00 sati te subotom od 8.00 do 13.00 sati).

 

VEZANE VIJESTI

U Pragu se tijekom blagdana pojačava odvoz razvrstanog otpada

Konzorcij Pražské odpady 2016 - 2025, koji čine praške komunalne tvrtke Pražské služby i AVE Pražské komunální služby te njihovi kooperanti, osigurat će redoviti odvoz miješanog i razvrstanog otpada na području glavnog grada Češke tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER