Šumarstvo kao sredstvo za suzbijanje klimatskih promjena

Svako krčenje šuma u EU morat će se nadoknaditi sadnjom novih stabala!

Europski parlament podržao je smanjenje emisija stakleničkih plinova i planove za šumarstvo kako bi se ispunili Pariški ciljevi.

Do 2030. godine ugljični dioksid koji se oslobađa u transportu, poljoprivredi, građevini i otpadu, mora se smanjiti za 30 %, a svako krčenje šuma u EU morat će se nadoknaditi sadnjom novih stabala.

Ciljevi EU-a trebaju postati i obvezujući nacionalni ciljevi za sektore koji nisu pokriveni EU sustavom trgovanja emisijama -  poljoprivreda, transport, građevina i otpad, koji zajedno čine oko 60 % emisija stakleničkih plinova EU.

Ovi rezovi će doprinijeti ispunjavanju ukupnog kolektivnog napora EU-a, pod Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama, kako bi se postiglo smanjenje emisija stakleničkih plinova od 40 % u svim sektorima, u odnosu na razine iz 1990. godine

Parlament je također usvojio zasebni zakon koji ima za cilj smanjenje emisija stakleničkih plinova iz poljoprivrede i šumarstva i povećanje apsorpcije šuma kao načina rješavanja klimatskih promjena. Europske šume apsorbiraju godišnje gotovo 10 % ukupnih emisija stakleničkih plinova u EU-u.

Predloženi zakon uspostavlja pravila po kojima države članice EU-a moraju osigurati da je krčenje šuma u ravnoteži sa sadnjom novih stabala i potaknuti CO2 apsorpciju šuma, poljoprivrednih površina i travnjaka. Zastupnici su podržali ove odredbe dodajući kako bi od 2030. godine države članice trebale pojačati apsorpciju CO2 kako bi se prekoračile emisije, u skladu s dugoročnim ciljevima EU-a i Pariškim sporazumom.

Europski parlament / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Može li sustav podmorskih barijera Mose spasiti Veneciju?

Nakon što je za najveći plimni val od 1966. godine okrivio klimatske promjene, gradonačelnik Venecije Luigi Brugnaro je u petak pozvao građane da prate podatke o porastu razine mora. Iako Venecija još nije zbrojila štete od visokog plimnog vala koji je grad pogodio u noći s utorka na srijedu, grad se već danas priprema za novi plimni udar, budući da gradske vlasti očekuju da bi razina mora mogla narasti za 160 cm.

Europsko vijeće usvojilo Uredbu o obvezujućem godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova

Europsko vijeće je sredinom svibnja 2018. usvojilo Uredbu o obvezujućem godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama u razdoblju od 2021. do 2030. kojom se svakoj državi članici određuje dopuštena razina ispuštanja emisija stakleničkih plinova u sektorima kućanstava, usluga, prometa, poljoprivrede i gospodarenja otpadom.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER