Šume pokrivaju 43 % površine EU-a i zaslužuju visokokvalitetno upravljanje

Novom strategijom trebao bi se riješiti i problem uvoza nezakonito posječenog drva

Europska unija bi trebala promicati modele upravljanja šumama kojima se nastoji osigurati ekološka, društvena i gospodarska održivost šuma, upozorili su zastupnici tijekom plenarne sjednice održane od 5. do 8. listopada.

Početkom sljedeće godine trebala bi se usvojiti strategija Europske komisije za šume za razdoblje nakon 2020., a zastupnici su u nezakonodavnoj rezoluciji - usvojenoj s 462 glasa za, 176 protiv i 59 suzdržanih, zaključili da treba biti neovisna i samostalna, pravilno usklađena s europskim zelenim planom te bi svakako trebala osigurati višefunkcionalnu ulogu šuma.

Gospodarski održivo i okolišno prihvatljivo šumarstvo

Zastupnici su istaknuli stav da se njihovim održivim upravljanjem šume treba učiniti prilagodljivijima klimatskim uvjetima koji se mijenjaju i promicati njihovu okolišnu, ali i društvenu i gospodarsku održivost.

Stoga se traži veća potpora održivom gospodarenju šumama i odgovornim vlasnicima, čime bi se omogućilo da vlasnici šuma koji primjenjuju načela održivog upravljanja šumama dobiju bolju financijsku potporu, uključujući novu posebnu potporu za područja mreže Natura 2000 i primiti pravednu naknadu za gospodarske gubitke uzrokovane uspostavom zaštitnih mjera.

Jačanje otpornosti na katastrofe

Također, zastupnici smatraju da bi nova strategija trebala doprinijeti jačanju europske otpornosti na katastrofe i mehanizama za rano upozoravanje kako bi se povećala prevencija i pripravnost s ciljem sprečavanja šumskih požara, kao i poplava te najezda nametnika.

Stoga pozivaju na djelotvorno ublažavanje učinka koji klimatske promjene imaju na uzrokovanje i širenje šumskih požara te inzistiraju na odgovarajućem financiranju istraživanja i inovacija kako bi šume postale otpornije na klimatske promjene. Vlasnici šuma trebali bi dobiti veću potporu za primjenu preventivnih mjera, rješavanje kriza i obnovu zahvaćenih šumskih područja, npr. novim mehanizmom EU-a za hitne slučajeve.

Drvna građa i suzbijanje nezakonite sječe

Zastupnici se također zalažu za šire promicanje drva kao održivog građevinskog materijala i obnovljive sirovine te pozivaju na jačanje borbe protiv nezakonite sječe, zahtijevaju da se uvezeni proizvodi lakše prate i ustraju na tome da EU učini više za promicanje održivog šumarstva na svjetskoj razini.

„Šume su od iznimne važnosti za sve. Stoga moramo prihvatiti ambicioznu i samostalnu strategiju EU-a kojom se uspostavlja ravnoteža između gospodarske, ekološke i socijalne održivosti naših šuma i šumskih područja, potiče njihova otpornost i pomaže nam da prijeđemo na kružno gospodarstvo”, izjavio je izvjestitelj Petri Sarvamaa (EPP, Finska).

Šume i druga šumska područja trenutačno pokrivaju oko 43 % površine EU-a te obuhvaćaju najmanje 182 milijuna hektara i čine 5 % ukupnih svjetskih šuma. U Europi se 23 % svih šuma nalazi unutar područja mreže Natura 2000. Šume apsorbiraju više od 10 % emisija stakleničkih plinova u EU-u. Oko 60 % šuma u EU-u u privatnom je vlasništvu, a velik dio čine mala šumska gospodarstva (manje od tri hektara). Više od 60 % produktivnih šuma u EU-u certificirano je za ispunjavanje dobrovoljnih standarda održivog upravljanja šumama. Taj sektor izravno zapošljava najmanje pola milijuna, a neizravno 2,6 milijuna ljudi u EU-u.

 

 

VEZANE VIJESTI

Ovce stare bovške pasmine završile sa sezonskim radom na Dunavskom otoku

Od svibnja do listopada ove godine zelene površine na popularnom Dunavskom otoku ponovno je umjesto kosilica održavalo stado ovaca stare bovške pasmine (Krainer Steinschaf). Ovčice su bile jako vrijedne te su ove sezone „pokosile“ površinu veličine 20 nogometnih igrališta!

RescEU - Jačanje odgovora EU-a na katastrofe

Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu potrebno je unaprijediti kako bi se poboljšao odgovor na katastrofe. Parlament stoga želi osigurati učinkovitiji odgovor država članica na prirodne katastrofe i one uzrokovane ljudskim djelovanjem. Pričuve resursa za krizne situacije pod nazivom RescEU uspostavit će se kao nadopuna postojećim resursima država članica.

Gubitkom šuma naš (jedini) planet se dodatno zagrijava

Šumski požari nam sigurno neće pomoći pri ublažavanju klimatskih promjena. Gubitak šuma će ih dodatno ubrzati i pogoršati, a loše upravljanje zelenim bogatstvima našu će budućnost na planetu učiniti daleko izazovnijom i nesigurnijom.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER