Strože mjere i jačanje djelovanja EU-a protiv krčenja i propadanja šuma

Odgovori ispitanika koriste se kako bi se Europskoj komisiji pomoglo da oblikuje svoju politiku o problemu krčenja i propadanja šuma

Opći cilj inicijative je pojačati djelovanje EU-a protiv krčenja tropskih šuma i propadanja šuma razvijanjem koherentnijeg i sveobuhvatnijeg pristupa problemu

Europska komisija je 14. prosinca 2018. objavila smjernice o inicijativi EU-a za jačanje djelovanja protiv krčenja i propadanja šuma kojima su utvrđeni kontekst i ciljevi inicijative, predviđene konzultacije te otvoreno javno savjetovanje za povratne informacije do 25. veljače 2019. godine putem ove stranice.

Ovom se inicijativom nastoji predstaviti integrirani pristup EU-a u pogledu suzbijanja krčenja šuma te u vezi sa zaštitom i promicanjem održivih lanaca opskrbe. Krčenje šuma je prepoznato kao velik problem na svjetskoj razini koji dovodi do gubitka biološke raznolikosti, klimatskih promjena i siromaštva. Iako su uzroci krčenja šuma mnogobrojni i složeni, udio od 80 % u toj pojavi ima povećana proizvodnja soje, govedine, palmina ulja, kave i kakaa.

Inicijativa EU-a protiv krčenja i propadanja šuma odgovor je na trajni problem globalnog krčenja šuma i sve veću osviještenost o povezanosti deforestacije i poljoprivredne ekspanzije, kao i ponovljene pozive Europskog parlamenta i Vijeća da poduzmu određene mjere. Njome se, također, priznaje kako je EU, kao glavni uvoznik poljoprivrednih i šumskih proizvoda, dio problema, ali isto tako može biti i dio rješenja.

Opći cilj inicijative je pojačati djelovanje EU-a protiv krčenja tropskih šuma i propadanja šuma razvijanjem koherentnijeg i sveobuhvatnijeg pristupa problemu, o čemu više detalja možete pronaći u ranije navedenim smjernicama.

Javno savjetovanje

Dana 14. siječnja 2019. Europska komisija je pokrenula javno savjetovanje kojim su se prikupljale informacije i stajališta o mogućim mjerama EU-a protiv krčenja i propadanja šuma radi postizanja spomenutog cilja, a svi zainteresirani dionici pozivani su da ispune upitnik bez obzira na razinu stručnog znanja.

Upitnik je bio dostupan do 25. veljače 2019. godine te je svim dionicima dao priliku da podijele svoja stajališta o tom pitanju, identificiraju glavne uzroke krčenja šuma i propadanja šuma te da navedu područja politike EU-a i potencijalne intervencije za koje smatraju da imaju najveći potencijal pridonijeti rješavanju problema krčenja šuma i propadanja šuma.

Odgovori svih 995 ispitanika dostupni su u objavljenoj Excel tablici, kao i rezultati u sažetku izvješća. Neki od ispitanika dali su i dodatne komentare i podatke, a svi su dostupni na ovoj poveznici.

Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Europsko vijeće usvojilo Uredbu o obvezujućem godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova

Europsko vijeće je sredinom svibnja 2018. usvojilo Uredbu o obvezujućem godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama u razdoblju od 2021. do 2030. kojom se svakoj državi članici određuje dopuštena razina ispuštanja emisija stakleničkih plinova u sektorima kućanstava, usluga, prometa, poljoprivrede i gospodarenja otpadom.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER