Svjetski je dan voda

Kako možemo smanjiti poplave, suše i onečišćenje voda? Koristeći rješenja koja su nam dostupna u prirodi!

Dana 22. ožujka obilježava se Svjetski dan voda. Taj dan ukazuje na važnost pitke vode i održivog upravljanja vodnim resursima. Obilježavanje Svjetskog dana voda predloženo je na Konferenciji o okolišu i razvoju Ujedinjenih naroda u Brazilu 1992. godine.

Ovogodišnja tema Svjetskog dana voda je „Priroda za vodu“ i upućuje na razmatranje rješenja iz prirode za vodne izazove s kojima se suočavamo u 21. stoljeću. Raspoloživost vode i opskrba vodom, kakvoća voda i upravljanje rizicima, kako možemo smanjiti poplave, suše i onečišćenje voda – samo su neke od tema koje će biti u fokusu ovogodišnjeg Svjetskog dana voda.

Novo desetljeće Svjetskog dana voda će započeti upravo ovogodišnjim obilježavanjem i fokusirat će se na održivi razvoj i integrirano upravljanje vodnim resursima za postizanje društvenih, ekonomskih i ekoloških ciljeva te provođenja međunarodno dogovorenih programa i projekata vezanih uz vodu. Cilj održivog razvoja obvezuje nas da svakome bude osiguran pristup pitkoj vodi do 2030. godine i uključuje zaštitu prirodnog okoliša i smanjenja onečišćenja.

Upravljanje riječnim slivovima i upravljanje poplavnim rizicima

Vlažna područja nisu samo izvor prirodnih ljepota i rekreacijska odredišta za lokalno stanovništvo, ona pružaju i široki raspon usluga ekosustava. Tijekom poplavnih događaja ona funkcioniraju kao retencijska područja što pokazuje da su vitalno, na prirodi utemeljeno rješenje za postizanje sigurnosti i upravljanje rizicima u slivu rijeka. Uz to, vlažna područja doprinose kontroli kakvoće voda te predstavljaju važne točke biološke raznolikosti. U lokalnim zajednicama vlažna područja podržavaju i oblike turizma, ribarstva i drugih gospodarskih i društvenih interesa koji ih uvažavaju. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao i Hrvatske vode ulažu znatne napore u zaštitu, revitalizaciju i stvaranje vlažnih područja kao i u ponovno povezivanje naplavnih ravnica u riječne sustave.

Raspoloživost vode i opskrba vodom 

Narušavanje stanja okoliša uz promjenu klime, dovode do s vodom povezanih kriza kojima smo svjedoci širom svijeta. Poplave, suše i onečišćenje voda još više pogoršava narušena kvaliteta vegetacije, tla, rijeka i jezera.

Kada zanemarimo naše ekosustave, teže je svima osigurati vodu koja nam je potrebna za život i razvoj. Danas 2,1 milijarda ljudi u svojim domovima živi bez sigurne vode za piće što utječe na njihovo zdravlje, obrazovanje i kvalitetu života.

Hrvatske vode rade na mjerama prilagodbe na području upravljanja vodama, mjerama zasnovanim na ekosustavu, tehnološkim mjerama poput razvoja učinkovitih sustava navodnjavanja u poljoprivredi te različitim pristupima na području politike voda u slivu rijeka i  njihovim podslivovima.

Rješenja iz prirode mogu riješiti mnoge od vodnih izazova. Zasađivanjem novih šuma, ponovnim povezivanjem rijeka s njihovim poplavnim nizinama i revitaliziranjem močvarnih područja ponovno će se uspostaviti ravnoteža u vodnom ciklusu i poboljšat će se ljudsko zdravlje i kvaliteta života.

S obzirom na trenutačno najugroženija područja uslijed nepovoljnih hidrometeoroloških uvjeta, sredstva namijenjena za obilježavanje Svjetskog dana voda, Hrvatske vode će usmjeriti obiteljima u Hrvatskoj Kostajnici koje su ostale bez imovine pri aktiviranju klizišta. Riječ je o iznosu od 50.000 kuna.

Dodatne informacije o Svjetskom danu voda potražite na www.worldwaterday.org i www.unwater.org

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Rekordne temperature u Vječnom Gradu lakše se podnose uz „velike nosove“

Kultne rimske fontane s pitkom vodom gase žeđ i rashlađuju stanovnike i posjetitelje Vječnog Grada otkako su prvi put postavljene 1872. godine. Tradicionalne rimske fontanelle Rimljani su od milja nazvali nasoni ili „veliki nosovi“, a procjenjuje se da ih na području grada ima oko 2 500, odnosno najviše 2 800.

Hrvatska delegacija na 8. Svjetskom forumu o vodi

U razdoblju od 19.-23. ožujka 2018. u Braziliji, Brazilu se održava 8. Svjetski forum o vodi – 8th World Water Forum na kojem sudjeluje Delegacija Republike Hrvatske koju vodi državni tajnik, dr.sc. Mario Šiljeg, javlja Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Svjetski dan voda 2018. - Priroda za vodu

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. ožujka s ciljem podizanja svijesti javnosti i usmjeravanja globalne pozornosti na značaj i važnost vode te promicanja održivog korištenja postojećih vodnih resursa. Pod ovogodišnjim sloganom „Priroda za vodu“ istražuju se rješenja koja su već dostupna u samoj prirodi i koja nam mogu pomoći u suočavanjima s izazovima suvremenog svijeta 21. stoljeća.

Svjetski dan voda 2022.: Podzemne vode – učinimo nevidljivo vidljivim

Svjetski dan voda obilježava se dana 22. ožujka već dvadeset i devetu godinu zaredom s ciljem podizanja svijesti i skretanja globalne pozornosti na značaj i važnost voda i vodnih resursa, njihove zaštite te promicanja održivog korištenja. Obilježavanje Svjetskog dana voda predloženo je na Konferenciji o okolišu i razvoju Ujedinjenih naroda u Brazilu 1992. godine.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER