U sklopu radova na sanaciji zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun intenzivno se izvode zemljani radovi

Nakon završetka projekta sanacije tijekom narednih 30 godina provodit će se monitoring stanja okoliša

U Gradu Puli upozoravaju kako bura koja je puhala proteklih dana i suhi vremenski uvjeti neminovno uzrokuju dizanje prašine što za posljedicu može imati i povećanu količinu lebdećih čestica u zraku. U slučajevima da se na mjerenjima navedenog parametra očituju odstupanja, nema razloga za zabrinutost, a tehnologija izvođenja radova će se svakako maksimalno prilagoditi kako bi se navedene situacije izbjegle.

Miješani komunalni i neopasni proizvodni otpad na odlagalištu otpada Kaštijun odlagao se od 1967. godine sve do 2018. godine te je ukupno odloženo više od 1,3 milijuna tona komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada.

 

Provođenjem projekta „Sanacija odlagališta Kaštijun u Puli“, odlagalište se sanira sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama. Sanacijom će se osim unapređenja okoliša na širem području lokacije zahvata osigurati i društveno ekonomske koristi te postići zaštita tla, podzemnih voda, zdravlja ljudi, smanjenje zagađenja zraka i utjecaja na klimatske promjene. Provedba projekta u skladu je s ispunjenjem međunarodnih obveza definiranih Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te pridonosi održivom razvitku, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih resursa, unaprjeđenju prirodnog i životnog okoliša.

Nakon završetka radova sanacije površina odloženog otpada preko koje će se ugraditi prekrivni brtveni sustav iznosit će oko 5,5 hektara. Također, nakon završetka projekta, odnosno nakon ishođenja uporabne dozvole te u sljedećih 30 godina provodit će se monitoring stanja okoliša kontrolom meteoroloških parametara na odlagalištu, kontrolom emisije tvari u zrak iz odlagališta, kontrolom oborinskih voda i kontrolom slijeganja razine tijela odlagališta, ističu u Gradu Puli.

Projekt će izravno doprinijeti unapređenju sustava gospodarenja otpadom kroz smanjenje emisija stakleničkih plinova te kroz sprečavanje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš, smanjenju rizika od otpada i poboljšanju učinkovitog upravljanja resursima.

Podsjetimo, EU projekt „Sanacija odlagališta Kaštijun u Puli“ provodi se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europske unije iz Kohezijskog fonda. Projekt je odobren za sufinanciranje u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada“ Ministarstva zaštite okoliša i energetike, financiranog iz Kohezijskog fonda. Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 28 milijuna kuna od čega su bespovratna sredstva 85 posto ili 23,8 milijuna kuna te10 posto, odnosno 2,8 milijuna kuna od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Veća dostupnost zelenih površina godišnje bi u Zagrebu sačuvala 143 života

Institut za globalno zdravlje u Barceloni (ISGlobal) objavio je rang listu europskih gradova s najvećim rizikom od smrti uslijed nedostatka zelenih površina. Europski gradovi godišnje bi mogli spriječiti čak 43.000 smrtnih slučajeva provođenjem preporuka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) o dostupnosti zelenih površina.

Pula: Radovi na sanaciji odlagališta Kaštijun u punom zamahu

Sanacija odlagališta Kaštijun u punom je zamahu, a ovih se dana dovršava prebacivanje otpada te se počelo s izradom izravnavajućeg sloja i izvođenjem plinskih zdenaca. Plin koji se generira od odloženog otpada, 'zarobit' će se prekrivanjem brtvenim slojem, skupljat će se u plinskim zdencima i plinovodom voditi na plinsko-crpnu stanicu s bakljom, izvijestili su iz Grada Pule.

ŽCGO Kaštijun radi po ekološkim standardima

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić je 7. srpnja u društvu istarskog župana Fabrizia Radina i pulskog gradonačelnika Borisa Miletića obišao centar za gospodarenje otpadom Kaštijun.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER