Svaki stanovnik Zagreba prosječno proizvede 340 kg otpada godišnje!

13. izdanje Europskog tjedna za smanjenje otpada (EWWR) održava se od 20.-28. studenog 2021.

Gradske vlasti moraju osigurati sustav ponovne uporabe, kvalitetnijeg recikliranja i kompostiranja te naplate koja motivira na smanjenje otpada, a stanovnici Zagreba trebaju odgovornije kupovati i smanjiti otpad koji stvaraju!

13. Europski tjedan smanjenja otpada (EWWR - The European Week for Waste Reduction) održava se od 20.-28. studenog 2021. s ciljem podizanja svijesti o nužnosti smanjenja nastanka otpada i povećanja ponovne uporabe te recikliranja, odnosno korištenja nastalog otpada kao resursa iz kojeg mogu nastati nove korisne stvari. Na sudjelovanje se potiče širok krug sudionika – od lokalne samouprave, preko privatnih tvrtki i organizacija civilnog društva, do svakog pojedinca.

„Gradske vlasti moraju osigurati sustav ponovne uporabe, kvalitetnijeg recikliranja i kompostiranja te naplate koja motivira na smanjenje otpada, a stanovnici Zagreba trebaju odgovornije kupovati i smanjiti otpad koji stvaraju!”

Poruka je to aktivista i aktivistkinja Zelene akcije koji su u petak ujutro povodom Europskog tjedna smanjenja otpada održali performans na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu te upozorili su na prekomjerne količine otpada koje se proizvode u gradu. Kreativno su prikazali mogućnosti koje ljudi imaju kako bi smanjili otpad, ali i mogućnosti gradske vlasti u Zagrebu, kao i u drugim gradovima, za smanjenje količine otpada koji nastaje i koji se baca na odlagališta.

Kao rezultat dugogodišnje nebrige, u Zagrebu se godišnje na odlagalište Jakuševec baci više od 65 posto nastalog otpada, što iznosi oko 170.000 tona godišnje. Zagrebu je zbog takve neodgovornosti isporučena kazna za 2020. godinu u iznosu od 2,7 milijuna kuna. „Nadamo se da se to neće preliti na leđa odgovornih građana i građanki”, izjavio je Marko Košak iz Zelene akcije te dodao: „Svaki stanovnik Zagreba prosječno proizvede 340 kg otpada godišnje, što je značajno iznad prosjeka susjednih gradova poput Ljubljane i Trevisa, primjera najbolje europske prakse.“

  • Foto: Zelena akcija

Zagrepčani i Zagrepčanke itekako mogu utjecati na poboljšanje tih negativnih trendova promjenom životnih navika i održivijom potrošnjom kojom ne nastaje puno otpada. Međutim, u Zagrebu nedostaje kvalitetna edukacija o načinima smanjenja otpada, kao i adekvatna infrastruktura koja bi građanima olakšala smanjenje nastanka otpada. „To se odnosi na sustav punionica, trgovine bez ambalaže, javne česme s pitkom vodom, popravljaonice i slične servise za ponovnu uporabu“, pojasnio je Košak.

Gradska vlast što prije treba osigurati nekoliko centara za ponovnu uporabu u kojima bi odbačene stvari koje još imaju vrijednost bile obnovljene i dalje plasirane na korištenje. Također, za povećanje postotka recikliranja nužna su i lokalna postrojenja - sortirnice i kompostane. Građane se može motivirati na smanjenje otpada i pravednijom naplatom prema stvarnim količinama miješanog otpada. To potiče na smanjenje nastanka i povećanje odvajanja otpada u čemu je Zagreb s oko 35 posto trenutno među najgorim metropolama u EU.

  • Foto: Zelena akcija

„Smanjenje nastanka otpada najviši je prioritet očuvanja Zemljinih resursa sukladno direktivama EU te stoga pozivamo gradske vlasti u Zagrebu, kao i u drugim gradovima, na značajne napore u unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom. Pozivamo i ljude na odgovorniju potrošnju i prakticiranje maksimalne ponovne uporabe materijala”, zaključio je Košak.

Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Berlin bilježi porast stope recikliranja otpada

Početkom kolovoza u Zastupničkom domu Berlina predstavljena je bilanca otpada za 2020. godinu kojom se prikazuju vrste, količine i tokovi pojedinih vrsta otpada, kao i provedba mjera sadržanih u planu gospodarenja otpadom za razdoblje od 2020. do 2030. godine.

Europski tjedan za smanjenje otpada 2021.

Europski tjedan za smanjenje otpada (EWWR) ove se godine održava od 20.-28. studenog s ciljem promicanja aktivnosti podizanja svijesti o održivom upravljanju resursima i otpadom. Na sudjelovanje se potiče širok krug sudionika – od lokalne samouprave, preko privatnih tvrtki i organizacija civilnog društva, do svakog pojedinca.

Udruga Argonauta odnijela pobjedu na EWWR-ovom foto natječaju

Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta i ove je godine sudjelovala u obilježavanju Europskog tjedna za smanjenje otpada (EWWR), a svojom fotografijom „Tireframe“ odnijela je pobjedu na foto natječaju. 

Sljedeće srijede svi na Swap Party u Zelenu akciju!

Swap Party ili zabava zamjene odjeće je u svom osnovnom obliku sastanak ili zabava na kojoj se ljudi okupljaju kako bi zamijenili odjeću, obuću, modne dodatke i slično, a sve kako bi se riješili stvari koje neće više koristiti.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER