Nakon Dubrovnika i Trogira dobre vijesti stižu s Dugog otoka!

U Općini Sali stupila na snagu Odluka o smanjenju korištenja jednokratne plastike

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sali, održanoj dana 28. rujna 2021., usvojena je Odluka o smanjenju korištenja jednokratne plastike za Općinu Sali te ustanove i trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine.

Nakon dvodnevne radionice održane ovog rujna u okviru projekta „For Plastic Free Croatian IslandsUdruge Sunce, u Općini Sali su predstavljeni Akcijski plan i Odluka za smanjenja onečišćenja plastikom, koji su sada i službeno izglasani na sjednici Općinskog vijeća.

 • Akcijski plan i Odluka za smanjenja onečišćenja plastikom, sada i službeno izglasani na sjednici Općinskog vijeća Općine Sali, predstavljeni su ovog rujna na radionici Udruge Sunce.

Ovom Odlukom donose se mjere kojima se u upravnim tijelima Općine Sali te u ustanovama i trgovačkim društvima u njenom (su)vlasništvu određuje smanjenje korištenja plastike za jednokratnu uporabu za 30 posto te zamjena određenih predmeta koji se koriste u poslovanju s rješenjima prihvatljivijima za okoliš. Mjere se donose s ciljem sprječavanja i/ili smanjenja nepovoljnog utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš.

>>> Pročitajte još >>> Mediteranski gradovi traže izlaz iz plastične zamke

 • Dugi otok / Philipp Schneidenbach - Unsplash

Općina Sali, sukladno Akcijskom planu smanjenja zagađenja plastikom u Općini Sali za razdoblje 2021. – 2026., radi ispunjenja obveza iz Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća iz čl. 1. st. 2, a u cilju poticanja službenika i namještenika Općine, lokalne zajednice, kao i zaposlenika poslovnih subjekata na razvijanje svijesti o zaštiti okoliša i onečišćenju plastikom, posebice u morskom okolišu, donijela je niže navedene mjere:

 1. postavljanje spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (plastika, papir, staklo, elektronički  otpad, biootpad, miješani komunalni otpad i dr.) na prikladna mjesta unutar institucija te odvajanje otpada na mjestu nastanka, kad god je to moguće, kao i osiguravanje adekvatnog otpremanja i zbrinjavanja sveg odvojeno-prikupljenog otpada
 2. zamjena  jednokratnih  plastičnih  čaša staklenim ili drugim višekratnim čašama
 3. osiguravanje mogućnosti korištenja višekratnih šalica na aparatima za kavu i vodu, odnosno potpuno ukidanje korištenja jednokratnih plastičnih čaša
 4. zamjena jednokratnog plastičnog pribora za jelo i plastičnih žličica za kavu višekratnim metalnim priborom ili raspoloživim alternativama koje se izrađuju od prirodnih i biorazgradivih, odnosno kompostabilnih materijala (drvo, papir, vlakna, šećerna trska, trska bambusa i sl.)
 5. zamjena jednokratnih plastičnih slamki višekratnim rješenjima (slamke načinjene od alternativnih materijala poput papira, bambusa, čelika)
 6. zamjena svih jednokratnih plastičnih vrećica višekratnim platnenim ili papirnatim vrećicama kad god je to moguće
 7. digitalizacija dokumenata i promoviranje korištenja elektroničkih dokumenata među zaposlenicima, službenicima i namještenicima kad god je to moguće
 8. postupna zamjena i nabava uredskog pribora i higijenskih potrepština bez plastične ambalaže
 9. osiguravanje nabavke pića i drugih tekućina isključivo u povratnoj ambalaži kad god je to moguće
 10. postupna zamjena i nabava sredstava za čišćenje i osobnu higijenu s okolišno prihvatljivim sastojcima (poput prirodnih sredstava za čišćenje) te korištenje proizvoda koje je moguće nadopunjavati u cilju smanjenja stvaranja ambalažnog otpada.

Kao i u Dubrovniku i Trogiru, preporučuje se da se sva javna događanja koja organizira ili suorganizira, odnosno financira ili sufinancira Općina Sali te ustanove i trgovačka društva u njenom (su)vlasništvu, organiziraju sukladno ovim mjerama. Također, Općina Sali dužna je osigurati ili dogovoriti s organizatorom javnih događanja odvojeno prikupljanje otpada na mjestu održavanja, kao i njegov pravovremeni i prikladan odvoz i zbrinjavanje.

 • Zoran Morović, načelnik Općine Sali / Udruga Sunce

Osim toga, pri poslovanju Općine Sali te njenih ustanova i društava od sada je potrebno primjenjivati kriterije i mjerila zelene javne nabave kad god je to moguće.

Cijelu odluku možete pronaći ovdje.

Podsjetimo, cilj projekta doprinos je smanjenju upotrebe jednokratne plastike, kao i smanjenju onečišćenja plastikom u Jadranskom i Sredozemnom moru, implementacijom mjera održivog gospodarenja otpadom koje se temelji na principima smanji, ponovno koristi, recikliraj u općini Sali na Dugom otoku i Starom Gradu na otoku Hvaru.

Nacionalnu kampanju „Zajedno bez plastike“ financijski podržava The Beyond Med Association, nositelj projekta je Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, a partneri Grad Stari Grad (Hvar), Općina Sali (Dugi otok) i Zelena akcija u suradnji s Udrugom SMILO i Inicijativom za Zlarin bez plastike. Projekt podržava Svjetski fond za prirodu (WWF)  koji je u sklopu projekta Plastic Smart Cities Croatia slične odluke već počeo počeo provoditi u Dubrovniku i Trogiru.

Ekovjesnik

 

>>> Pročitajte još >>> „Zajedno bez plastike“

VEZANE VIJESTI

Nakon Dubrovnika i Trogir ograničio korištenje jednokratne plastike!

U okviru projekta „Plastic Smart Cities” Udruge Sunce, Gradsko vijeće Grada Trogira je na svojoj posljednjoj sjednici, održanoj 5. listopada 2021., usvojilo Odluku o ograničavanju korištenja jednokratne plastike za Grad Trogir te ustanove i trgovačka društva u (su)vlasništvu Grada, kao i sva javna događanja koja (su)organizira ili (su)financira Grad.

„Zajedno bez plastike“

Udruga Sunce počela je s provedbom nacionalne kampanje za smanjenje onečišćenja jednokratnom plastikom

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER