Na zgradi Grada Rijeke istaknuta zastava duginih boja

Dana 17. svibnja obilježava se Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije

Povodom obilježavanja današnjeg Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije na zgradi Grada Rijeke izvješena je zastava duginih boja

Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOBIT) obilježava se 17. svibnja od  2004. godine diljem svijeta, a u Hrvatskoj službeno od 2011. godine kada je njegovo obilježavanje potvrdio Hrvatski sabor kao dio Nacionalne politike ravnopravnosti spolova.

Simboličnim činom isticanja zastave duginih boja Grad Rijeka i ove godine daje podršku borbi  protiv homofobije, transfobije i bifobije te skreće pozornost na nužnost borbe protiv predrasuda i diskriminacije prema osobama homoseksualne orijentacije te prema transrodnim i transeksualnim osobama.

Ovogodišnja globalna tema Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOBIT-a) je „Zajedno: suprotstavimo se, podržimo jedni druge, izliječimo se!“ (Together: Resisting, Supporting, Healing!) s ciljem ukazivanja na teške posljedice koje sa sobom donosi pandemija, kao i na važnost pružanja međusobne podrške i povezivanja.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije EU je objavio izjavu u kojoj ponovno potvrđuje svoju snažnu predanost poštovanju, zaštiti i promicanju punog i ravnopravnog ostvarivanja ljudskih prava lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba:

„Svi se ljudi rađaju slobodni i jednaki u dostojanstvu i pravima. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije Europska unija ponovno potvrđuje svoju snažnu predanost poštovanju, zaštiti i promicanju punog i ravnopravnog ostvarivanja ljudskih prava lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba (LGBTI).

Diljem svijeta pojedinci se i dalje svakodnevno suočavaju s nasiljem, isključenošću i diskriminacijom zbog svoje stvarne ili percipirane seksualne orijentacije i rodnog identiteta ili spolnih obilježja. EU je i dalje posebno zabrinut zbog činjenice da se sporazumne istospolne veze kriminaliziraju u 69 zemalja, od kojih je 11 zadržalo smrtnu kaznu kao zakonsku kaznu za homoseksualnost.

Pandemija bolesti COVID-19 dovela je do još veće razine nasilja i diskriminacije usmjerene protiv LGBTI osoba, uključujući nasilje u obitelji, govor mržnje na internetu i izvan njega te zločine iz mržnje. LGBTI osobe često su suočene sa stigmatizacijom i diskriminacijom u pristupu zdravstvenim uslugama. Osim toga, pandemija je dovela do smanjenja prostora za građansko djelovanje te povećanja slučajeva proizvoljnih uhićenja i pritvaranja, fizičkih napada i psihološke traume boraca za ljudska prava koji štite prava LGBTI osoba. Takva su djela neprihvatljiva i EU ističe da je važno okončati praksu njihova nekažnjavanja.

EU djeluje globalno kako bi spriječio i osudio sve oblike diskriminacije LGBTI osoba, uključujući homofobno, bifobno i transfobno nasilje, promičući njihov pristup jednakim mogućnostima u svim sferama života. Važno je da se borba protiv diskriminirajućih zakona, politika i praksi, uključujući kriminalizaciju sporazumnih istospolnih odnosa, vodi diljem svijeta. Zbog takvih su praksi LGBTI osobe češće suočene s nezaposlenošću, socijalnom isključenošću i siromaštvom.

EU će i dalje predvoditi nastojanja da se LGBTI osobama osigura da u potpunosti i ravnopravno ostvaruju ljudska prava. Obnovljenim okvirom unutarnje i vanjske politike, a posebno Akcijskim planom EU-a za ljudska prava i demokraciju (2020. – 2024.) i prvom strategijom Europske komisije za ravnopravnost LGBTIQ za razdoblje 2020. – 2025. EU promiče ravnopravnost u svim sferama života unutar i izvan EU-a.

U skladu s ovogodišnjom temom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije pod nazivom „Zajedno: suprotstavimo se, podržimo jedni druge, izliječimo se!” (Together: Resisting, Supporting, Healing!) EU će se i dalje baviti diskriminacijom na temelju seksualne orijentacije i rodnog identiteta isticanjem ranjivog položaja LGBTI osoba tijekom oporavka od pandemije bolesti COVID-19 i pozivanjem na pravednija, uključivija i održivija društva. Sudjelovat će u političkom dijalogu s partnerskim zemljama te će nastaviti podupirati organizacije civilnog društva i borce za ljudska prava u cilju zaštite i promicanja punog i ravnopravnog uživanja ljudskih prava LGBTI osoba te poštovanja raznolikosti.

Potrebni su svakodnevni zajednički napori svih ljudi kako bi se osiguralo pravo svih pojedinaca da slobodno budu ono što jesu i vole one koje odaberu.“

VEZANE VIJESTI

Novo LIFE programsko razdoblje (LIFE 2021.-2027.)

Program LIFE jedini je financijski instrument Europske unije namijenjen isključivo financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime s ciljem provedbe, poboljšanja i razvoja EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša, prirode i klime kroz sufinanciranje projekata s europskom dodanom vrijednošću.

Veća prisutnost žena u medijima

Neravnoteža spolova i dalje postoji, a ništa manje nije prisutna niti u medijima te informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Europski parlament je zabrinut zbog načina na koji se žene prikazuju u medijima te zbog „staklenog stropa“ na koji i dalje nailaze.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER