Riječani i Riječanke do kraja ožujka mogu predložiti komunalne prioritete

Javni poziv građanima/kama Rijeke za predlaganje malih komunalnih akcija

Grad Rijeka male komunalne akcije provodi od 2004. godine, a u razdoblju od 2017.-2020. ukupno je realizirano ili je u tijeku realizacija 1567 projekata za koje je iz proračuna Grada Rijeke izdvojeno gotovo 47 milijuna kuna.

U utorak 9. ožujka u Rijeci će se predstaviti Javni poziv građanima/kama za predlaganje projekata uređenja i održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini koji će predstaviti gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel te Dragica Fadljević, ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu i Željko Vitas, ravnatelj Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti Grada Rijeke.

Male komunalne akcije ili komunalni prioriteti obuhvaćaju manje komunalne radove na područjima mjesnih odbora koji se provode prema prijedlozima građana s ciljem podizanja kvalitete življenja, a mogu ih predlagati vijeća mjesnih odbora, građani, ovlašteni predstavnici suvlasnika stambeno-poslovnih objekata i udruge građana.

Male komunalne akcije obuhvaćaju radove vezane za uređenje:

 • javnih zelenih površina
 • pješačkih staza, pješačkih zona (nogostupa, stepeništa, prolaza)
 • postavljanje zaštitnih ograda i branika
 • sanaciju stijenskih pokosa
 • izgradnju zidića
 • parkova
 • dječjih igrališta za djecu 1 do 6 godina i 7 do 15 godina
 • sprava za rekreaciju odraslih
 • komunalne opreme (klupe, garniture za sjedenje)
 • autobusnih čekaonica
 • sanaciju divljih deponija
 • javno prometnih površina (uređenje kolnika, parkirališta)
 • dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu
 • nerazvrstanih cesta
 • otvorenih odvodnih kanala,
 • vertikalne signalizacije (postava prometnih znakova, putokaznih ploča, naziva ulica)
 • horizontalne signalizacije (iscrtavanje oznaka na kolniku (cesti, voznoj površini) kao što su pješački prijelazi, parkirna mjesta, zaustavne crte, razdjelne linije, strelice, “STOP” natpisi i sl.)
 • svjetlosne signalizacije – postavljanje semafora, treptača i pripadajuće opreme
 • trgova
 • objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina

Prijedlozi će se zaprimati od 10. do 31. ožujka 2021. godine, a građani/ke ih mogu dostaviti u svoj mjesni odbor, osobno ili putem elektronske pošte. Također, mogu ih osobno dostaviti u Direkciju za mjesnu samoupravu (Trpimirova 2/IV), na e-mail mjesna-smu@rijeka.hr ili najlakše - putem jednostavnog online obrasca koji će biti objavljen na portalu www.rijeka.hr.

Gradsko vijeće Grada Rijeke potom će, kao i svake godine, donijeti Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora.

Male komunalne akcije Grad Rijeka provodi od 2004. godine, a putem njih je od 2017.-2020. godine ukupno realizirano ili je u tijeku realizacija 1567 projekata za koje je iz proračuna Grada Rijeke izdvojeno gotovo 47 milijuna kuna.

Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER