Objavljeno novo izdanje danskog priručnika o proizvodnji energije iz slame

Publikacija je dostupna na hrvatskom i još šest svjetskih jezika

Publikacija je dio projekta AgroBioHeat, financiranog iz EU Programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020, koji ukazuje na mogući doprinos i iskorištavanje biomase, kao lokalno dostupnog i obnovljivog izvora energije za grijanje, kojeg ima u izobilju u ruralnim dijelovima Europe, no njegov potencijal još nije dovoljno iskorišten.

Danski poljoprivredni i prehrambeni klaster Food & Bio Cluster Denmark, u suradnji s Danskim institutom za tehnologiju te Grčkim centrom za istraživanje i tehnologiju (CERTH), objavio je priručnik Od slame do energije – tehnologije, strategija i inovacije u Danskoj – drugo izdanje uspješne objave iz 2011., nadopunjenu najnovijim informacijama o iskorištavanju slame za proizvodnju energije.

Publikacija je dio projekta AgroBioHeat, financiranog iz EU Programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020, koji ukazuje na mogući doprinos i iskorištavanje biomase, kao lokalno dostupnog i obnovljivog izvora energije za grijanje, kojeg ima u izobilju u ruralnim dijelovima Europe, no njegov potencijal još nije dovoljno iskorišten.

Danska koristi slamu za proizvodnju energije više od 40 godina i vodeći su u svijetu u tom području. Međutim, Danska nije jedina europska država s viškom slame. Današnji najveći problem je u tome što poljoprivrednici spaljuju agrobiomasu zbog toga što zauzima prevelik prostor te se time gubi njen potencijal.

Slama je ugljično neutralno gorivo, to znači da je količina CO2 nastala izgaranjem slame jednaka količini koju je slama upila iz atmosfere tokom rasta. Zbog toga je slama klimatski povoljnija alternativa za korištenje umjesto fosilnih goriva – ugljena, nafte, prirodnog plina – za grijanje kuća, farmi, staklenika ili kao goriva za centralno grijanje, proizvodnju električne energije te proizvoda visoke dodane vrijednosti. Za maksimalno iskorištavanje energetskog potencijala slame, poželjno je lokalno korištenje kako cijena transporta ne bi bila skuplja od sirovine jer se time uzrokuje nepotrebno stvaranje velikog skladišta za korisnika i otežava prodaja.

Također, slama ima neka kemijska svojstva zbog kojih teže izgara od drva. Stoga su proizvođači kotlova godinama radili na odstranjivanju tog problema i razvili tehnologiju koja omogućava iskorištavanje njenog potencijala i time stvorili mogućnost korištenja lokalno dostupne agrobiomase kao proizvoda za grijanje u pećima. Između ostalog, publikacija sadrži popis dobavljača opreme, dobavljača goriva, savjetnika i ostalih organizacija koje mogu pomoći u uvođenju novih vrijednosnih lanaca baziranih slame.

Publikacija „Od slame do energije“ dostupna je hrvatskom, engleskom, rumunjskom, španjolskom, ukrajinskom, francuskom i grčkom.

U sklopu projekta uskoro će biti dostupna još tri vodiča: za poljoprivredno-industrijski ostatak (koštice maslina, ljuske sjemenki suncokreta, itd.), ostatak od kukuruza te za rezidbene ostatke iz voćnjaka.

Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

U Križevcima otvaren prvi hrvatski Energetsko-klimatski ured

Grad Križevci nastavlja razvoj u smjeru energetski neovisnog grada do 2030. godine pa je tako nakon prvog grupnog ulaganja građana u obnovljive izvore energije kroz projekt Križevački sunčani krovovi, pokretanje jedne od prvih hrvatskih energetskih zadruga građana – KLIK te ostalih aktivnosti otvoren i Energetsko–klimatski ured - prvi ured takve vrste u Hrvatskoj!

Agrobiomasa neiskorišteni potencijal u Hrvatskoj

U Zagrebu je održan drugi sastanak partnera projekta AgroBioHeat iz programa Obzor 2020 u organizaciji hrvatskog partnera projekta Zelene energetske zadruge (ZEZ). Cilj projekta je promicanje rješenja grijanja na agrobiomasu u ruralnim područjima Europe.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER