Zelena akcija pomaže Krku na putu u društvo 'zero waste' gradova i općina

U suradnji s mrežom Zero Waste Europe Krk će dodatno unaprijediti svoj vrlo uspješan sustav gospodarenja otpadom na otoku te ući u društvo certificiranih uspješnih 'zero waste' gradova i općina u RH, uz Prelog i ostatak Donjeg Međimurja

Komunalno poduzeće Ponikve eko otok Krk d.o.o. se na poziv Zelene akcije, nacionalnog koordinatora mreže Zero Waste Europe, uključilo u projekt “Tranzicija prema Europi bez otpada, zajednica po zajednica” koji se provodi u 10 europskih zemalja

Cilj projekta je da jedinice lokalne samouprave na otoku Krku uđu u proces dobivanja europskog ‘zero waste’ certifikata koji se dodjeljuje gradovima i općinama (trenutno oko 400 u Europi) koji službeno slijede ‘zero waste’ strategiju sustavnog smanjenja nastanka otpada, povećanja ponovne uporabe, recikliranja i kompostiranja te postižu vrhunske rezultate u održivom gospodarenju otpadom.

Jedinice lokalne samouprave na otoku Krku održivo gospodare otpadom već godinama, a uz titulu ‘zero waste’ postale bi još prepoznatljivije na razini Hrvatske i čitave EU, kao ogledni primjer gospodarenja otpadom na korist zaštite okoliša i visoke kvalitete života građana i građanki, ističu u Zelenoj akciji.

Uključenje u projekt znači uključenje u aktivnosti kojima je cilj dodatno unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom, njegova promocija i stjecanje preduvjeta za dobivanje certifikata tj. titule ‘zero waste’ grada / općine, od strane mreže Zero Waste Europe. Dobivanje tog certifikata značilo bi i dodatno brendiranje otoka kao poželjne turističke destinacije i mjesta za ugodan život, kao i povezivanje i razmjenu iskustva sa stručnjacima iz drugih gradova i općina koji su članovi mreže Zero Waste Europe.

Aktivnosti koje su predviđene u partnerstvu Zelene akcije i Zero Waste Europe s komunalnim poduzećem Ponikve Krk:

  • izrada analize sustava gospodarenja otpadom na Krku i preporuka za unaprjeđenje;
  • izrada ‘zero waste’ strategije i ciljeva za naredno razdoblje;
  • organizacija konferencije za medije s predstavljanjem ‘zero waste’ strategije i njenim potpisivanjem od strane čelnika jedinica lokalne samouprave (JLS);
  • organizacija radionice za jačanje kapaciteta komunalnog poduzeća Ponikve na odabranu temu (npr. ‘zero waste’ hoteli, re-use centar i slično);
  • uspostava savjetodavnog tijela za održivo gospodarenje otpadom;
  • promocija sustava eko otoka Krk u medijima i na društvenim mrežama;
  • edukacija građana o mogućnostima smanjenja nastanka otpada i ponovne uporabe.

Projekt će se provoditi do kraja kolovoza 2021. godine, a proces suradnje komunalnog poduzeća Ponikve eko otok Krk sa Zelenom akcijom i Zero Waste Europe, s ciljem dobivanja ‘zero waste’ certifikata, nastavit će se i po završetku projekta.

Poziv na partnerstvo u ovaj projekt i sustav ‘zero waste’ certificiranja novo je veliko priznanje za komunalno poduzeće Ponikve Krk i prilika za dodatno unaprjeđenje, promociju i brendiranje uspješnog sustava gospodarenja otpadom na otoku Krku.

VEZANE VIJESTI

Problematika otočnog gospodarenja otpadom na primjeru Žirja

Skupina entuzijasta s otoka Žirja svake godine u proljeće očisti predio „kod stare škole“ koji se zbog divljeg deponija napuni sitnim i ambalažnim otpadom. To dodatno ukazuje na nužnost pronalaska dobrog rješenja gospodarenja otpadom u korist otočnih zajednica koje su ionako u nepovoljnom položaju.

Tri nove zero waste općine u Hrvatskoj

Danas su u Prelogu općine Domašinec, Martijanec i Podturen potpisale službenu „Zero Waste“ strategiju i ušle u društvo Zero Waste Europe gradova i općina s najboljim praksama u Europi.

Udruge ističu potrebu promjene koncepta gospodarenja otpadom

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja mora prestati nerazumno forsirati rad postojećih i izgradnju novih regionalnih centara za smeće. Ulaganja i napore potrebno je intenzivno usmjeriti u razvoj učinkovitih lokalnih sustava recikliranja, kompostiranja i ponovne uporabe otpada.

Kako su Krčani od smeća napravili – čudo

Krčani su s trenutnim udjelom odvojeno sakupljenog otpada od visokih 55 posto, od čega dio sami prerađuju, a dio „izvoze“, postali pravi hrvatski uzor. Iako je taj napredan sustav za krčku tvrtku Ponikve zasad ekonomski neisplativ, po otok je ekološki itekako isplativ, a benefite će najviše osjetiti Krčani čim proradi Marišćina, kada će cijene zbrinjavanja nerazvrstanog otpada deseterostruko porasti, piše riječki Novi list.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER